FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Aktuel tema billede
Bogen består af række interviews med italienske personer, der på den ene eller den anden måde har enrolle i forhold til den sicilianske mafia.

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Jens Henrik Thomsen
Når det aldrig er godt nok 2. udgave
– en guide til perfektionistiske børn og unge
Perfektionistiske børn og unge stiller alt for store krav til sig selv. Og det får negative konsekvenser, når de altid stræber efter det perfekte resultat. Bogen giver børnene værktøjer til at få noget godt ud af perfektionismen.

Jens Henrik Thomsen
Hunde, kryb og små lukkede rum
Børn og unge kan havne i kløerne på over 500 forskellige fobier. Lige fra den velkendte væmmelse ved edderkopper til den mere pudsige af slagsen – frygten for lange ord. Hvad gør vi voksne, når fobierne ødelægger børnenes liv? Bogen afslører fobiernes beskidte kneb og guider børnene ud af fobifælden. Tre børn viser, hvordan særlige spørgsmål, udforskende eksperimenter og eksponering hjalp dem ud af fobihelvedet.

Jens Henrik Thomsen
Alt for bange for sygdom
Ingen af os ønsker at blive alvorligt syge. Heldigvis er det ikke noget, vi går og tænker over dagligt. Og så alligevel. Børn og unge med helbredsangst frygter sygdomme så meget, at det spænder ben for deres liv. Små uskyldige prikker bliver til dødsensfarlig kræft, og en ukendt knurren i maven ender som uhelbredelig AIDS. Med hjælp fra to angste børn, bliver læseren guidet ud af helbredsangstens ubarmhjertige greb.

Karin Dyhr
Ude af mig selv
– dissociation hos mennesker med tidlige traumer
Bogen handler om dissociation, der er et begreb inden for psykiatrien, som har påkaldt sig øget opmærksomhed i de senere år. Bl.a. i forbindelse med PTSD og borderline.

Kirsten Trans
Senfølger efter seksuelle overgreb
– en introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale – og en hjælp til ofrene
Bogen giver et indblik i, hvilke følger incest og pædofili kan have for den krænkedes sociale og psykiske trivsel ind i voksenlivet. Og den giver råd om, hvordan følgerne kan afhjælpes gennem psykoterapi.

Wendy L. Moss & Susan A. Taddonio
En overlevelsesguide for børn med fysiske udfordringer og handicap
Bogen er skrevet direkte til børn med fysiske udfordringer og handicap og giver en lang række gode råd om hverdagen, venskaber, misundelse, skoledagen, fremtiden, jobmuligheder m.m. Budskabet er klart: Du er ikke alene! Og dit fysiske problem definerer dig ikke – det er kun en lille del af dig! Bogen opfordrer barnet til at tale om de svære følelser, at blive ved med at kæmpe og huske at spørge omgivelserne om hjælp til det, der er svært.

Pædagogik

Merete Zoffmann
Fra indtryk til udtryk
– ideer og metoder til værkstedsarbejde i børnehaven, SFO og i den samordnede indskoling
Inspirationsbog til pædagoger og lærere, der gerne vil arbejde kreativt med plane og rumlige billeder, herunder også traditionsformidling, men har brug for ideer og metoder til at komme i gang.

Louise Friis & Jeanette Clemmesen
Læringsrum i daginstitutioner
Skabelsen af sanselige, kreative og eksperimenterende rum til læring. En inspirationsbog til daginstitutioner og skoler.

Lars Bergholdt
Udepædagogik, 2. udg.

Sundhed

Mie Lykke Nielsen (red.)
Dans, rytmik og koreografi
– en antologi over et bevægelsesfelt i gymnasieskolen
En grundbog til undervisningen i dans, rytmik og koreografi bygget op over læreplanens krav.

Flemming B. Olsen (red.)
Sundhedsfremme og bevægelse
Denne bog er en ny udgave af Den sunde krop (Grit Niklasson (red.) 2010), som var grundbog for linjefaget Sundhed, krop og bevægelse, der var en del af pædagoguddannelsen fra 2007. Linjefaget eksisterer ikke i den nye uddannelse, men i bekendtgørensen for pædagoguddannelsen 2014 indgår begreberne sundhed, idræt, motion, bevægelse og aktiviteter som kompetencemål i både fællesdelen og i de tre specialiseringsdele.

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Leif Donbæk Thomsen
Håndbog om personskader
Bogen er en introduktion til personskader. Den er målrettet skadeslidte og deres familer.

Arbejdsliv

Kommunikation

Ianneia Livia Silke Meldgaard
Anerkendende kommunikation
– med empatien som vejviser
Denne bog dykker ned i begrebet anerkendende kommunikation og reflektere over, hvad det egentlig handler om, og hvordan vi kan praktisere det på en måde, som får det bedste frem i os alle, og som vil påvirke vores praksis og den måde, vi er i vores relationer på som fagpersoner – både i forhold til børn, unge, voksne, forældre, kolleger, ledelsesgruppe m.fl. Så vi hver især og sammen kan blive klogere på, hvad vi egentlig mener med anerkendelse. I bogen beskrives 3 principper for anerkendende kommunikation, og kan man mestre disse principper i sin daglige omgang med andre mennesker, er man rigtig godt på vej mod en grundlæggende anerkendende måde at være i verden på.  

Samfund, debat og sociale fag

Jens-Peter Bonde
Find ud af EU

Bogen er den første samlede samfundslære om folkestyre og globalisering i Danmark og EU. Det er stærkt misvisende at behandle dansk folkestyre adskilt fra EU. EU-ret har forrang for alle danske love, også Grundloven. EU kan få betydning for hver eneste dansk lov. Det er også misvisende at behandle EU uden fokus på de mange danskere, der medvirker til beslutninger i EU. Danmark er repræsenteret de fleste steder, hvor EU beslutter. Det sker ofte med ministre og embedsmænd bag lukkede døre.

Kristian Thorup
Populismens klassekamp
Hvordan kan venstrefløjen vinde Dansk Folkepartis arbejdervælgere tilbage? Det er det centrale spørgsmål i denne bog, som tager udgangspunkt i interviews med Dansk Folkeparti-vælgere.

Didaktik og læring

Lene Bak & Merete Nødgaard
Mentorordning
Denne bog giver et velafprøvet bud på, hvordan man med en mentorordning kan undgå frafald og opnå fastholdelse og uddannelsesparathed på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Bogen indeholder en beskrivelse af målet med en mentorordning, profil af en ungdom, profil af en mentee, profil af en mentor, økonomiske overvejelser, koordinators rolle og opgaver, mentor-mentee match, hvordan kommer man i gang, det første møde, evaluering samt en værktøjskasse med velsafprøvede værktøjer fra forfatternes egen praksis.

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Stig F. Sørensen
Fagdidaktik i religion
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Anette Møller Hansen
Fagdidaktik i billedkunst
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Mette Morell & Magnus Riisager Hansen
Fagdidaktik i psykologi
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Charlotte Albrechtsen & Ida C. R. Jakobsen
Spørgeskemaer der virker
 en guide til spørgeskemadesign
Bogen her klæder dig på til at udarbejde et spørgeskema, som dine respondenter kan – og
vil – svare på. Så du får flere og mere præcise svar og dermed bedre data.
Mere konkret handler bogen om, hvordan du bærer dig ad med at formulere spørgsmål og
svar, som giver mening for dine respondenter, og hvordan du organiserer begge dele, så
spørgeskemaet får et godt flow.

Martin Houlind
Gameplay
– fra Pong til Pokémon Go

Bogen her tager udgangspunkt i 2017-læreplanens krav om, at nye digitale medier skal være del af undervisningen. I bogen er fokus på computerspil og videospil. Forfatteren angiver en grundlæggende metode til analyse af videospil med tilhørende begrebsapparat og eksemplificeret gennem spillene selv. Dertil kommer kapitler om genrer, spilhistorie, produktion samt spilanalyse på skrift og til mundtlig eksamen. Alle kapitlerne har arbejdsspørgsmål og opgaver.

Kirsten Dal Wellendorph
Dannelse og digital kultur 
 en antologi
Bogen giver et bud på, hvordan vi kan definere og beskrive fænomenet digital dannelse i et bredt perpektiv.

Historie

Kim Frandsen
Færingesagaen
– og det samtidige Norden

Peter Olesen & Jesper Jespersen (red.)
Børnene fra Bakkekammen
Bog med erindringsglimt fra en opvækst på Bakkenkammen i Holbæk i 1950'erne og 1960'erne.

Dansk

Matematik 

Rasmus Axelsen & Ole Dalsgaard
Matema10k – matematik for hhx C- og B-niveau
En fuldt opdateret grundbog til matematik på C- og B-niveau ud fra den nye læreplan fra 2017.

Academic

Lise Lotte Hansen (red.)
Køn: positioner, perspektiver, politikker
 en forskningsantologi
Kønsforskningen på RUC omfatter lokale, globale og glokale problematikker, og den dækker alle dele af kønsforskningen herunder maskulinitetsforskning og intersektionelle og queer tilgange. I denne antologi kommer disse forskellige perspektiver i dialog med hinanden, spændingsfelter bliver synlige, og der opstår nye indsigter og forskningsspørgsmål.

Aske Juul Lassen, Anders Møller, Nete Balslev Wingender, Tenna Jensen & Kamilla Pernille Johansen Nørtoft. 
Gammel i København
 ældres liv og livsvilkår 1900 -2016
Bogen formidler forskning i ældres hverdagsliv i Danmark det 20. og 21. århundrede. Gennem en række kapitler, der alle er bygget op omkring temaer, gives en indsigt i, hvordan hverdagen og de daglige livsbetingelser har formet sig for forskellige generationer af ældre i løbet af det 20. og 21. århundrede.

Myra Lewinter
Pårørende omsorgsgivere
– danskernes omsorg for deres ældre nærtstående

Niklas A. Andersen & Flemming Larsen
Beskæftigelse for alle?
 den kommunale beskæftigelsespolitik på kontanthjælpsområdet siden 2000
Bogen giver et overblik over de seneste knap tyve års kommunale beskæftigelsespolitik. Det er en periode, hvor der generelt er kommet en markant mere aktiv, beskæftigelsesrettet og disciplinerende tilgang til ledige kontanthjælpsmodtagere. Det er sket samtidigt med, at målgruppen er blevet kraftigt udvidet med personer, som tidligere ville have været placeret i socialpolitiske indsatser eller på permanent forsørgelse. Bogen beskriver, hvordan den statslige styring og kommunernes organisering af indsatserne har spillet sammen med disse udviklinger i indhold.

Fagbøger til børn 

Guide- og rejsebøger 

Christiane Bröcker & Babette Schröder
111 steder i Stockholm som du skal se
Stockholm gemmer på masser af hemmelige afkroge, skjult på småskærene, under broerne, eller endda midt i vrimlen, hvor de fleste går lige forbi dem. Hvorfor sidder der for eksempel en hjemløs ræv uden for Riksdagen? Og hvor kan du komme helt op og føle dig som Karlsson på taget? Dette er rejseføreren for den eventyrlystne og nysgerrige, der er klar til at gå nye veje. En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Stockholm.

Else Marie Lehman
111 steder på Fyn som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder på Fyn.

Kathleen Becker
111 steder i Lissabon som du skal se
Her er havnefront og tagterrasser, smalle brostensgader og bjergtagende udsigter. Man forstår godt, hvorfor turisterne strømmer til. Men hvor skal du gå hen, hvis du vil undgå menneskemængden og opleve det Lissabon, der ikke er med på de guidede ture? Hvor drikker de lokale deres ginjinha? Og ved hvilket fyrtårn begynder Atlanterhavet? En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Lissabon.

Peter Vestergaard
111 steder i Aarhus som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Aarhus.

Birgitte Zacho
2400 Nordvest 
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Peter Olesen
Stille Odense
Odense er Danmarks tredjestørste by. Tempoet kan være højt, og man kan ofte få brug for et pusterum i den smukke by. Peter Olesen viser rundt til byens stillesteder. Peter Olesen boede fire år i Odense i sin ungdom. I 2019 tager han tilbage til i H.C. Andersens hjemby for at guide rundt til de bedste parker, pladser og haver – der hvor vi kan finde ro og tage en pause. 

Jan Horn Petersen
Heroppe i Helsingør
Helsingør er centrum i Nordsjællands største kommune og et af Danmarks vigtigste bindeled til resten af Skandinavien. Den historiske havneby er verdenskendt på grund af Shakespeares Hamlet, der foregår på Kronborg Slot. Og det smukke renæssanceslot er et varemærke for Helsingør, der med sine charmerende gamle bygninger, klostre og kirker emmer af historie. Tag bogen med i lommen, når du går eller cykler rundt i Helsingør. Bogen er en del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Vibe Skytte, Morten Lander Andersen, Caspar Christiansen, Jacob Thorek Jensen, Jens-Ulrich Nielsen, Nanna Rinaldo Andersen & Emma Rønberg Nielsen.
22 byvandringer i København som du skal gå

Cecilie Bindslev Rosentoft
Tiden tæller
Bogen handler om en familie, der sælger deres lejlighed for at tage på en jordomsejling. Den tager udgangspunkt i bloggen www.therosentofts.dk.

Diverse

Min Bullet Journal
Denne personlige bullet journal hjælper dig med at holde styr på dagens opgaver og giver dig tid til refleksion. Det er en kalender, dagbog, scrapbog og en samling af dine lister. Den hjælper dig til at organisere hverdagen, samle dine tanker, løse ideer, mål, oplevelser og aftaler ét sted. Og ikke mindst få overblik over de mange lister, der kan hobe sig op på køleskabet, i tasken eller på skrivebordet.

Alhambra

Shirley Jackson
Vi har altid boet på slottet
Lige siden giftmordet, der tog livet af næsten hele familien Blackwood, har de lokale set skævt til huset bag det høje hegn. Merricat Blackwood bor der stadig med sin søster Constance og deres gamle onkel, og livet går roligt videre for dem alle tre. Constance pusler i køkkenet, onkel Julian nusser med sine papirer, og Merricat begraver sølvmønter ved bækken og hvisker hemmelige ord i mørket for at holde dem fri for onde øjne. Men der er forandring på vej. Da søstrenes fætter Charles trænger ind i huset og begynder at forstyrre de faste rutiner, er det kun Merricat, der aner faren. Og kun hun kan drive ham bort, før det er for sent, og Blackwoodfamiliens hemmeligheder kommer frem i lyset.

Francesca Hornak
Julen varer længe ...
En uge i familiens skød kan føles som en evighed. Især hvis alle går og holder på en hemmelighed … og hvis en af de hemmeligheder en dag banker på døren. Bogen inviterer dig til jul hos en familie, der måske har endnu flere problemer end din egen. Det er en lun og charmerende, men også bidende roman om at lære sig selv og sine nærmeste bedre at kende, fortalt med humor, indsigt og masser af overraskelser i julesokken.

Nyt DPIF 

Bjørn Schiønning
Hashbaronerne
– politiet og Pusher Street
Politiet har i fire år haft specialenheden Taskforce Pusher Street, der særligt har fokuseret på bekæmpelse af den organiserede hashhandel. Hashbaronerne handler om denne kamp og trækker linjerne op fra Christianias grundlæggelse og frem til i dag, hvor hippieromantikken er svær at få øje på.

Anders Holt
Med snuden i sporet
I Politiets hunde kan du læse om, hvordan politiet bruger hunde, træner dem og om hundenes til tider forbløffende egenskaber. Bogen indeholder mange cases om hundene, deres førere og de forbrydelser, de har været med til at opklare. Bogen behandler nogle af de mange myter om politihunde. Om træningsmetoder og forholdet mellem hund og hundefører. Den giver et indblik i det specielle bånd mellem hund og ejer, hunden som arbejdsredskab, bedste ven og ikke mindst de situationer, hvor politiopgaver enten ville blive forsinkede eller slet ikke opklaret uden hundene.

Preben Lund
Vlado
»Goddag, det er færdselspolitiet«
Portrætbog om Vlado Lentz.

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik