FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  |  Pædagogik  |  Sundhed  |  Arbejdsliv  |  Kommunikation  |  Samfund, debat og sociale fag  |  Didaktik og læring  |  Historie, kulturhistorie og kunst  |  Dansk  |  Matematik  |  Academic  |  Guide- og rejsebøger  |  Diverse  |  Alhambra: skønlitteratur  |  Kriminalforlaget: True crime 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Karsten Gjessing Jensen
Det børne- og ungdomspsykiatriske forløb
– en guide til forældre
Stadig flere børn og unge gennemgår et eller flere forløb i psykiatrien og får stillet diagnoser som depression, angst, ADHD eller spiseforstyrrelser. Børne- og ungdomspsykiatriens funktion er at undersøge og behandle børn og unge med psykiske lidelser. Det er en kompleks institution, som for børn og unge samt deres forældre kan forekomme uoverskuelig, overvældende og forvirrende. Denne bog kan forhåbentlig være dem en hjælp. Det er en overordnet gennemgang af det børne- og ungdomspsykiatriske forløb fra den første bekymring opstår hos forældrene til udredningen afsluttes, behandlingen påbegyndes, og kommunen overtager. Bogen er primært tilegnet forældrene, men er derudover også henvendt til socialrådgivere, PPR-ansatte, skolelærere og andre beslægtede faggrupper.

Phil Christie, Margaret Duncan, Ruth Fidler og Zara Healy
Forstå ekstrem krav-afvisning hos børn
– en vejledning om PDA til forældre, lærere og andre fagpersoner

Magnus Riisager
Psyk-C
– grundbog i psykologi på C-niveau

Bogen dækker kernestoffet til psykologi på C-niveau på de gymnasiale uddannelser. Herudover understøtter bogen træning af de kompetencer, der ligger i læreplanens faglige mål.

Randi Starrfelt, Christian Gerlach og Anders Gade (red.)
Klinisk neuropsykologi, 2. udgave
En opdateret udgave af storværket fra 2016.

Pædagogik

Erik Mygind & Peter Bosz Bentsen (red.)
Udeskoleantologi
Hvad har det betydet for børnenes velvære og læring at gå i udeskole?
Bogen er skrevet af en række eksperter inden for området.

Stig Broström
Pædagogikken før og nu
– småbørnspædagogikken gennem seks årtier, 1960-2020
Denne bog tegner et billede af småbørnspædagogikken fra 1960 til 2020. Læseren inviteres ind i de væsentligste udfordringer og forandringer, pædagogikken gennemlevede i disse seks årtier, hvor daginstitutionen bevægede sig fra at være et sted med forebyggende omsorg for de få til et dynamisk lege- og læringsmiljø for alle børn.

Benny Schytte
Legepladspædagogik

Camilla Obel og Maria Dressler
Helt almindeligt fucked up

Pædagogisk forandringsledelse

Sundhed

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Psykomotoriske grundøvelser

Marie Lenstrup
Overlevelsesmanual for omsorgspårørend
Denne bog er en grundig guide henvendt til pårørende, der aktivt deltager i omsorgen for langvarigt syge, kronisk syge eller handicappede familiemedlemmer eller nære venner – altså den gruppe, forfatteren med et nyt ord kalder omsorgspårørende.

Arbejdsliv

Jacob Birkler
Etik og finans
– etikkens rolle når pengene ruller
Denne bog beskriver forholdet mellem etik og finans og kortlægger desuden, hvordan der kan arbejdes med normer og værdier i den finansielle sektor. Det er ikke bogens ærinde at kritisere banker, aktiespekulanter eller personer fra den finansielle verden. Ideen er mere opbyggeligt at pege på de måder, hvorpå arbejdet med etik giver mening i en lokal, national og global finansverden. Giver det mening at tale om en etisk bank, hvordan ser den ud og hvem vil den gavne? Er det dyrt at arbejde med etik, og hvem skal i så fald betale prisen? Hvilke etiske dilemmaer dominerer den finansielle sektor, og hvordan kan de bedst håndteres? Hvordan kan der overhovedet arbejdes med etik i en verden med fokus på profit? Er det blevet staffage, der skal pynte, eller er det blevet en pletfjerner, der behændigt skal hjælpe til, når der kommer kritik? Hvordan handler en dydig finansmand? Disse spørgsmål er blevet aktuelle, og bogen giver flere svar.

Virtuelle arbejdsfællesskaber

4-dages arbejdsugen

Kommunikation

Storytelling til stjernehjerner

Samfund, debat og sociale fag

Richard Bernstein
Hvorfor læse Hannah Ahrendt i dag?

Kurt Wissendorf Møller
Drengene fra Afghanistan

Krig, fattigdom og religiøs fundamentalisme har præget Afghanistan i årtier. Derfor forsøger mange afghanere at ændre på deres livsvilkår ved at flygte fra det krigshærgede land og søge mod Europa – og Danmark. Indimellem dukker der mindreårige drenge op i landets asylcentre. Drengene fra Afghanistan fortæller om seks af disse uledsagede flygtningebørn: Mahdi, Muthjaba, Tazkira, Shahab, Imal og Sadam. Hvorfor flygtede de? Hvilke traumer og oplevelser har de været udsat for undervejs? Hvilke drømme og håb har de for fremtiden? Hvordan endte de i Danmark? Hvordan håndterer det danske asylsystem de uledsagede? Hvem hjælper dem undervejs? 

Marion Dampier-Jeans
I spiritismens tjeneste

René Flamsholt Christensen
IC4-skandalen
IC4-skandalen hører til blandt de fejltagelser, der er for gode til at gå til spilde. Omkostningsmæssigt er den ganske vist nu distanceret af andre, men både DSB’s og de politisk ansvarliges beskæmmende håndtering betyder, at den ikke bør få lov til blot at glide over i historiens glemsel. Denne beretning dissekerer redelighedens talrige fejldispositioner og ledsagende fejltrin og forfølger dens mange forgreninger ind i den politiske proces. På denne baggrund er bogens argument, at det politiske systems beslutningskodeks jævnligt krænkes, og at den parlamentariske kontrol med beslutningstagerne bør styrkes.

Didaktik og læring

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Lea Lund & Laura C. Felby
Nye kompetencer i gymnasiet
Antologi om de fire nye kompetencesøjler i gymnasiereformen, og hvordan man kan bruge dem i undervisningen.

Peter Hobel, Morten Meisner og Tine Brøndum
Interkulturel didaktik

Karin Tweddell Levinsen og Birgitte Holm Sørensen
It-didaktik

Morten Overgård Nielsen
Didaktik i skriftlighed
Bogen analyserer udfordringer i undervisningen i skriftlighed, skriftlighedskultur og praktiske undervisningsforløb. Den indeholder også en række opgaver om kreativ og faglig skrivning og forslag til gruppearbejde.

Historie, kulturhistorie og kunst

Jim Lyngvild
Nordiske guder og helte

Rikke Lie Halberg & Bertha Rex Coley
Tyendet
– det tjenende folks danmarkshistorie
Denne bog undersøger det tjenende folks kår gennem danmarkshistorien, med enkelte tråde til Sverige, Norge og andre europæiske lande. Bogen handler om, hvordan tyendet er blevet betragtet og behandlet, og hvordan tyendet selv har kæmpet for bedre vilkår helt op til moderne tid.

Jørgen Grimstrup
De arabiske erobringer 640-750 e.Kr.
Der findes adskillige lærebøger om europæernes erob­ringer 1500-1900, men hidtil ingen om de arabiske erobringer i Mellemøsten, Centralasien, Nordafrika og Europa 630-750, selv om de betød store ændringer i den eksisterende kultur- og magtorden. Det rådes der bod på i bogen her.

Thyge Christian Fønss-Lundberg
Thomas Kluge
Et katalog over maleren Thomas Kluges værker.

Thomas P. Larsen (red.)
Flere sider af penge
En bog til KS på landets hf-uddannelser om penge og industrialiseringen.

Thomas P. Larsen (red.)
Flere sider af Rusland
En bog til KS på landets hf-uddannelser om Rusland.

Morten Severin
Folkemordet i Rwanda

Historisk materialisme

Peter Olesen
Glas i København

Rikke Mosegaard Dyring
Den amerikanske drøm
Bogen går i dybden med begrebet den amerikanske drøm og USA’s nationsdannelse, herunder begreber som amerikansk exceptionalisme, liberalisme, frihed og individualitet.

Dansk

Matematik 

Mogens Niss & Uffe Thomas Jankvist (red.)
Matematikvejledning i gymnasiet
– anvendelse af teori i praksis
Bogen indeholder cases der illustrere anvendelsen af nogle af de teoretiske elementer, som matematikvejledere tilegner sig som del af deres uddannelse og senere skal gøre brug af i praksis.

Academic

Helle Schjellerup Nielsen & Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Praksisnær forskning i socialt arbejde
– mangfoldige metodiske indsigter
Bogen præsenterer og diskuterer en variation i tilgange og forståelser for praksisnær forskning i socialt arbejde i Norden.

Jonas Andreasen Lysgaard & Nanna Jordt Jørgensen (red.)
Bæredygtighedens pædagogik
I takt med, at eksperters målinger, undersøgelser og forudsigelser om klimaforandringer, biodiversitetstab, kemisk relaterede sundhedsproblemer osv. bliver mere og mere alvorlige, er interessen for bæredygtighed steget i den danske uddannelsessektor. I daginstitutioner, på skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og højskoler samt i en lang række uformelle læringsarenaer arbejdes der på at gøre bæredygtighed til et centralt omdrejningspunkt for både pædagogik og drift. Denne bog kvalificerer dette arbejde. På baggrund af eksisterende national og international forskning i koblingerne mellem uddannelse, pædagogik og bæredygtighed søger forfatterne med et kritisk og engageret blik at fremhæve de pædagogiske dilemmaer og muligheder, som bæredygtighedsudfordringerne stiller uddannelserne og pædagogisk praksis i.  

Drude Dahlerup m.fl.
Konflikt og konsensus

Guide- og rejsebøger 

Henrik Sylvest (fotograf)
Harrys Danmark
 en hund viser rundt
Vi følger i halen på hunden Harry (en ruhåret Jack Russell-terrier) rundt i Danmark. Bogen er således en guide til seværdige og historiske steder i Danmark. Og samtidig er det en hyggelig fortælling, både visuelt og digterisk formidlet. Børnene kan selv bladre og nyde de flotte billeder, eller de voksne kan læse højt og fortælle om de mange steder i Danmark. Og endelig er det jo oplagt at besøge de dejlige steder sammen.

Britt Nørbak
111 steder i Nordjylland som du skal se
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden.

Diverse

Thyge Christian Fønss-Lundberg
Kongelige portrætter i 500 år
Kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg fortæller om portrætkunsten og dens mange symboler. Han ser på både malerier, skulpturer, statuer, fotografier, porcelæn, frimærker, instagram m.m. og viser, hvordan den kongelige portrætkunst har udviklet sig gennem fem århundreder. Ikke blot på grund af skiftende modefænomener, men også i forhold til de tegn og symboler, der har været vigtige i tidens løb og i forhold til det billede, kongehusets medlemmer har ønsket at signalere til andre magthavere og til folket. Bogen er rigt illustreret og bevæger sig fra Christian 1. til H.K.H. Kronprins Frederik. Teksten er skrevet på både dansk og engelsk, så bogen er oplagt at lægge frem med andre bøger om Danmark og kongehuset, når turisterne indtager det danske sommerland.

Tom Jørgensen
101 kunstnere
Kunstårbog, der viser 101 nye danske kunstnere inden for maleri, skulptur, keramik, foto og smykkekunst. Bogen indeholder et kort biografisk afsnit om hver kunstner samt et righoldigt og smukt billedmateriale. Den illustrerer de kunstformer, der rører sig i tiden og er oplagt både til studier, som gave og til alle, der interesserer sig for dansk kunst og dens mange udtryksformer.

Marianne Abrahamsen
Tuxens breve

Alhambra: skønlitteratur

 

Kriminalforlaget: true crime

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik