FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Aktuel tema billede
Bogen består af række interviews med italienske personer, der på den ene eller den anden måde har enrolle i forhold til den sicilianske mafia.

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Rudy Simone
Aspergirls
Piger med Aspergers syndrom bliver ikke diagnosticerede ligeså ofte som drenge. Selv når symptomerne rent faktisk spottes, kan det være svært for disse piger at finde gode råd og vejledning. Denne håndbog er fuldkommen uundværlig for alleaspergirls, unge som gamle. Forfatter og aspergirl Rudy Simone deler brugbare råd om alle aspekter af både privat- og arbejdsliv. 

Jens Henrik Thomsen
Når det aldrig er godt nok 2. udgave
– en guide til perfektionistiske børn og unge
Perfektionistiske børn og unge stiller alt for store krav til sig selv. Og det får negative konsekvenser, når de altid stræber efter det perfekte resultat. Bogen giver børnene værktøjer til at få noget godt ud af perfektionismen.
-
Jens Henrik Thomsen
Fobier

Jens Henrik Thomsen
Helbredsangst

Karin Dyhr
Ude af mig selv
– dissociation hos mennesker med tidligere traumer

Pædagogik

Merete Zoffmann
Fra indtryk til udtryk
– ideer og metoder til værkstedsarbejde i børnehaven, SFO og i den samordnede indskoling
Inspirationsbog til pædagoger og lærere, der gerne vil arbejde kreativt med plane og rumlige billeder, herunder også traditionsformidling, men har brug for ideer og metoder til at komme i gang.

Louise Friis & Jeanette Clemmesen
Læringsrum i daginstitutioner

Lars Bergholdt
Udepædagogik, 2. udg.

Sundhed

Mie Lykke Nielsen (red.)
Dans, rytmik og koreografi
– en antologi over et bevægelsesfelt i gymnasieskolen
En grundbog til undervisningen i dans, rytmik og koreografi bygget op over læreplanens krav.

Flemming B. Olsen (red.)
Sundhedsfremme og bevægelse
Denne bog er en ny udgave af Den sunde krop (Grit Niklasson (red.) 2010), som var grundbog for linjefaget Sundhed, krop og bevægelse, der var en del af pædagoguddannelsen fra 2007. Linjefaget eksisterer ikke i den nye uddannelse, men i bekendtgørensen for pædagoguddannelsen 2014 indgår begreberne sundhed, idræt, motion, bevægelse og aktiviteter som kompetencemål i både fællesdelen og i de tre specialiseringsdele.

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Ulla Abildtrup
Vi går til Badminton
– guidebog til nye forældre i badminton
Bogen her er til dig, der er mor eller far til et barn, der har lyst til at spille badminton. Den giver dig praktiske tip og erfaringer fra andre forældre i badminton. Du får også råd og anbefalinger fra trænere og psykologer, der arbejder med badmintonspillere.

Kirsten Trans
Senfølger efter incest
Bogen er en beskrivelse af senfølger efter incest og en forklaring på, hvilke behandlingsmetoder der kan være anvendelige i forbindelse med forskellige senfølger.

Arbejdsliv

Per Åkesson Malmros
Viden der virker
– arbejdsmiljø fra forskning til handling
Bogen beskriver og analyserer de seneste 30-40 års udvikling i centraladministrationen med Beskæftigelsesministeriet (tidligere Arbejdsministeriet) som case. Det er forfatterens opfattelse, at den eksisterende og producerede viden ikke udnyttes i tilstrækkeligt omfang, og at der mangler centrale metoder og kompetencer til bearbejdning og implementering af viden om arbejdsmiljøforhold. De mange problemer med arbejdsmiljø, der stadig eksisterer, herunder udstødelse og arbejdsskader, vidner om et stort behov for at sætte ind og blive bedre til at tage fagligt sunde beslutninger. Denne bog udpeger de analyser og overvejelser, som efter forfatterens vurdering er nødvendige, for at man kan komme videre på dette vigtige område.

Kommunikation

Ianneia Livia Silke Meldgaard
Anerkendende kommunikation
– med empatien som vejviser
Denne bog dykker ned i begrebet anerkendende kommunikation og reflektere over, hvad det egentlig handler om, og hvordan vi kan praktisere det på en måde, som får det bedste frem i os alle, og som vil påvirke vores praksis og den måde, vi er i vores relationer på som fagpersoner – både i forhold til børn, unge, voksne, forældre, kolleger, ledelsesgruppe m.fl. Så vi hver især og sammen kan blive klogere på, hvad vi egentlig mener med anerkendelse. I bogen beskrives 3 principper for anerkendende kommunikation, og kan man mestre disse principper i sin daglige omgang med andre mennesker, er man rigtig godt på vej mod en grundlæggende anerkendende måde at være i verden på.  

Samfund, debat og sociale fag

Jens-Peter Bonde
Find ud af EU

Bogen er den første samlede samfundslære om folkestyre og globalisering i Danmark og EU. Det er stærkt misvisende at behandle dansk folkestyre adskilt fra EU. EU-ret har forrang for alle danske love, også Grundloven. EU kan få betydning for hver eneste dansk lov. Det er også misvisende at behandle EU uden fokus på de mange danskere, der medvirker til beslutninger i EU. Danmark er repræsenteret de fleste steder, hvor EU beslutter. Det sker ofte med ministre og embedsmænd bag lukkede døre. 

Kaare R. Skou
Folkestyret i arbejde
Om Grundloven, magten, demokratiet, de folkevalgte og lovgivningen
Denne bog guider læseren gennem Grundlovens 89 paragraffer, der forklares en for en. Forfatteren redegør for, hvordan Folketinget vælges, og valgets matematik gennemgås. Bogen følger hverdagen på Christiansborg, folketingsgruppernes arbejde, arbejdet i selve folketingssalen med de forskellige debatter og behandlinger af lovforslag i Folketingets udvalg.

Didaktik og læring

Lene Bak & Merete Nødgaard
Mentorordning
Denne bog giver et velafprøvet bud på, hvordan man med en mentorordning kan undgå frafald og opnå fastholdelse og uddannelsesparathed på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Bogen indeholder en beskrivelse af målet med en mentorordning, profil af en ungdom, profil af en mentee, profil af en mentor, økonomiske overvejelser, koordinators rolle og opgaver, mentor-mentee match, hvordan kommer man i gang, det første møde, evaluering samt en værktøjskasse med velsafprøvede værktøjer fra forfatternes egen praksis.

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Stig F. Sørensen
Fagdidaktik i religion
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Anette Møller Hansen
Fagdidaktik i billedkunst
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Mette Morell & Magnus Riisager Hansen
Fagdidaktik i psykologi
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Charlotte Albrechtsen & Ida C. R. Jakobsen
Sådan designer du et spørgeskema, som dine respondenter kan og vil besvare
 en guide til spørgeskemadesign
Bogen her klæder dig på til at udarbejde et spørgeskema, som dine respondenter kan – og
vil – svare på. Så du får flere og mere præcise svar og dermed bedre data.
Mere konkret handler bogen om, hvordan du bærer dig ad med at formulere spørgsmål og
svar, som giver mening for dine respondenter, og hvordan du organiserer begge dele, så
spørgeskemaet får et godt flow.

Martin Houlind
Gaming
– fra Pong til Pokémon Go

Bogen her tager udgangspunkt i 2017-læreplanens krav om, at nye digitale medier skal være del af undervisningen. I bogen er fokus på computerspil og videospil. Forfatteren angiver en grundlæggende metode til analyse af videospil med tilhørende begrebsapparat og eksemplificeret gennem spillene selv. Dertil kommer kapitler om genrer, spilhistorie, produktion samt spilanalyse på skrift og til mundtlig eksamen. Alle kapitlerne har arbejdsspørgsmål og opgaver.

Historie

Jerzy Miskowiak
Elisabeth Jerichau Baumann
– nationalromantikkens enfant terrible
Bog om den ikoniske malerinde Elisabeth Jerichau-Baumann [1819-1881]. Denne overdådige og smukke coffee table-bog fortæller om kunstnerens liv (1818-1881), hendes ægteskab med billedhuggeren Jerichau, deres 9 børn, hendes mange rejser og ikke mindst kunsten.

Kim Frandsen
Færingesagaen
– og det samtidige Norden

Peter Olesen & Jesper Jespersen (red.)
Børnene fra Bakkekammen
Bog med erindringsglimt fra en opvækst på Bakkenkammen i Holbæk i 1950'erne og 1960'erne.

Dansk

Matematik 

Academic

Lise Lotte Hansen (red.)
Køn: positioner, perspektiver, politikker
 en forskningsantologi
Kønsforskningen på RUC omfatter lokale, globale og glokale problematikker, og den dækker alle dele af kønsforskningen herunder maskulinitetsforskning og intersektionelle og queer tilgange. I denne antologi kommer disse forskellige perspektiver i dialog med hinanden, spændingsfelter bliver synlige, og der opstår nye indsigter og forskningsspørgsmål.

Aske Juul Lassen, Anders Møller, Nete Balslev Wingender, Tenna Jensen & Kamilla Pernille Johansen Nørtoft. 
Gammel i København
 ældres liv og livsvilkår 1900 -2016
Bogen formidler forskning i ældres hverdagsliv i Danmark det 20. og 21. århundrede. Gennem en række kapitler, der alle er bygget op omkring temaer, gives en indsigt i, hvordan hverdagen og de daglige livsbetingelser har formet sig for forskellige generationer af ældre i løbet af det 20. og 21. århundrede.

Anja Hvidtfeldt Stanek, Maja Røn Larsen & Solmai Sofia Mikladal
Små børns hverdagsliv & pædagogisk praksis i vuggestue og dagpleje
Denne bog handler om pædagogisk praksis i vuggestuer og dagpleje samt de små børns hverdagsliv i disse dagtilbud. Bogen er blevet til på grundlag af tre forskellige forskningsprojekter om børn og 0-2 års dagtilbud, som vi har gennemført i årene fra 2012-2016. 

Birger Steen Nielsen, Niels Warring, Janne Gleerup & Peter Olsén
Prekarisering
– og akademisk arbejde
Prekarisering handler om usikre og midlertidige ansættelsesformer, hvor de arbejdendes rettigheder, sikkerhed og arbejdsforhold nedbrydes. I dag har prekariseringen bidt sig fast og ser ud til at brede sig til hele samfundet. Den gør fremtidsudsigterne ustabile og uforudsigelige for de berørte – og i sidste ende for os alle sammen. Denne bog fremlægger den hidtil mest omfattende analyse herhjemme af prekariseringens årsager, dynamikker og former. Hvad er det, der driver prekariseringen frem? Og hvor fører den os hen? En akademisk uddannelse blev engang anset som et stabilt indtægtsgrundlag hele livet igennem. Den tid kan være forbi. Ud fra en lang række personlige historier undersøger bogen empirisk, hvordan prekarisering breder sig blandt akademikere, og hvordan man forsøger at leve med det vilkår. Den tegner et billede af usikkerhed og modgang, men også ukuelighed og vilje til forandring. Til slut rejser forfatterne en diskussion af, hvordan prekariseringen kan imødegås. 

Myra Lewinter
Pårørende omsorgsgivere
– danskernes omsorg for deres ældre nærtstående

Fagbøger til børn 

Guide- og rejsebøger 

Ole Villadsen
Moderne glaskunst i danske kirker – en billedguide
En spændende og oplevelsesrig guidebog med flere end 750 farvefotos af nyere glaskunst fra 190 kirker over hele landet.

Christiane Bröcker & Babette Schröder
111 steder i Stockholm som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Stockholm.

Else Marie Lehman
111 steder på Fyn som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder på Fyn.

Kathleen Becker
111 steder i Lissabon som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Lissabon.

Peter Vestergaard
111 steder i Aarhus som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Aarhus.

Birgitte Zacho
2400 Nordvest 
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Peter Olesen
Stille Odense
Odense er Danmarks tredjestørste by. Tempoet kan være højt, og man kan ofte få brug for et pusterum i den smukke by. Peter Olesen viser rundt til byens stillesteder. Peter Olesen boede fire år i Odense i sin ungdom. I 2019 tager han tilbage til i H.C. Andersens hjemby for at guide rundt til de bedste parker, pladser og haver – der hvor vi kan finde ro og tage en pause. Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Jan Horn Petersen
Heroppe i Helsingør
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Diverse

 

Alhambra

Shirley Jackson
Vi har altid boet på slottet
Lige siden giftmordet, der tog livet af næsten hele familien Blackwood, har de lokale set skævt til huset bag det høje hegn. Merricat Blackwood bor der stadig med sin søster Constance og deres gamle onkel, og livet går roligt videre for dem alle tre. Constance pusler i køkkenet, onkel Julian nusser med sine papirer, og Merricat begraver sølvmønter ved bækken og hvisker hemmelige ord i mørket for at holde dem fri for onde øjne. Men der er forandring på vej. Da søstrenes fætter Charles trænger ind i huset og begynder at forstyrre de faste rutiner, er det kun Merricat, der aner faren. Og kun hun kan drive ham bort, før det er for sent, og Blackwoodfamiliens hemmeligheder kommer frem i lyset.

Francesca Hornak
Julen varer længe ...
En uge i familiens skød kan føles som en evighed. Især hvis alle går og holder på en hemmelighed … og hvis en af de hemmeligheder en dag banker på døren. Bogen inviterer dig til jul hos en familie, der måske har endnu flere problemer end din egen. Det er en lun og charmerende, men også bidende roman om at lære sig selv og sine nærmeste bedre at kende, fortalt med humor, indsigt og masser af overraskelser i julesokken.

Nyt DPIF 

Bjørn Schiønning
Hashbaronerne
– politiet og Pusher Street
Politiet har i fire år haft specialenheden Taskforce Pusher Street, der særligt har fokuseret på bekæmpelse af den organiserede hashhandel. Hashbaronerne handler om denne kamp og trækker linjerne op fra Christianias grundlæggelse og frem til i dag, hvor hippieromantikken er svær at få øje på.

Anders Holt
Politiets hunde
I Politiets hunde kan du læse om, hvordan politiet bruger hunde, træner dem og om hundenes til tider forbløffende egenskaber. Bogen indeholder mange cases om hundene, deres førere og de forbrydelser, de har været med til at opklare. Bogen behandler nogle af de mange myter om politihunde. Om træningsmetoder og forholdet mellem hund og hundefører. Den giver et indblik i det specielle bånd mellem hund og ejer, hunden som arbejdsredskab, bedste ven og ikke mindst de situationer, hvor politiopgaver enten ville blive forsinkede eller slet ikke opklaret uden hundene.

Preben Lund
Vlado
– færdselsbetjenten
Portrætbog om Vlado Lentz.

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik