FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Bogen består af række interviews med italienske personer, der på den ene eller den anden måde har enrolle i forhold til den sicilianske mafia.

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse  l  Alhambra  l  Kriminalforlaget 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Raelene Dundon
Mit barn har autisme
– sådan taler vi om det
For nogle forældre kan det komme som en lettelse, når deres barn får en diagnose. Når de efter at have haft svært ved at forstå deres barns adfærd får at vide, at det skyldes autisme, får de svar på mange spørgsmål, og da de samtidig bliver mødt af empati fra omverdenen, føler de ikke længere, at barnets opførsel er deres skyld. Denne bog er til forældre, hvis barn har fået diagnosen autisme, der gerne vil forstå, hvad en sådan diagnose indebærer, og få redskaber til at tale om autisme.  

Toby Karten
Find styrken hos børn med særlige behov

Pædagogik

Erik Mygind & Peter Bosz Bentsen (red.)
Udeskoleantologi
Hvad har det betydet for børnenes velvære og læring at gå i udeskole?
Bogen er skrevet af en række eksperter inden for området.

Sundhed

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Torben Bremann
Tai Chi, Qi Gong
– og standing meditation
At være fit er ikke det samme som at have et godt helbred. Fit handler om muskler og sportspræstationer, om kroppens ydre udtryk, hvorimod et godt helbred også handler om kroppens indre tilstand. Tai Chi, Qi Gong og standing meditation er træningssystemer, der både styrker sindet og kroppen på en hensigtsmæssig måde.

Torben Bremann
Overfladeanatomi
– et funktionelt billedatlas
Bogen henvender sig til alle med interesse i den synlige del af den menneskelige anatomi. Den er spækket med fotos.  

Arbejdsliv

Abelone Glahn
Senior og selvstændig
– tag hul på dit tredje arbejdsliv
Denne bog er til dig, der nærmer dig eller har nået pensionsalderen, men som ikke er færdig med arbejdsmarkedet. Du har stadig lyst til at arbejde, men på en ny måde – som selvstændig med egen virksomhed. I bogen kan du læse om 13 seniorer fra forskellige faggrene, der er gået selvstændige, om deres erfaringer og det, der driver dem. Det handler ikke længere om at arbejde mandag til fredag, om at skabe vækst og have ansatte, men derimod om at skabe rum for et arbejdsliv baseret på lyst, livsglæde og frihed. Det er et arbejdsliv, hvor der også er plads til alt det andet, der giver livet værdi, f.eks. middag med venner, rejser, børnebørn, havearbejdet, et glas rødvin og at være frivillig i lokale foreninger. Bogens anden del fortæller, hvordan du kommer i gang, og hvad du skal være opmærksom på. Lige fra hvordan du opretter en virksomhed over forretningsplan, banklån, helbred og sygeforsikring til markedsføring, netværk, kunder og konkurrenter. For selvom lysten 

Kommunikation

Samfund, debat og sociale fag

Didaktik og læring

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Anette Møller Hansen
Fagdidaktik i billedkunst
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Bent Illum
Fagdidaktik i håndværk og design
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Peter Plant & Rita Buhl
Vejledningsdidaktik
Bogen hjælper dig som studie- og uddannelsesvejleder med at skabe perspektiv på, overvejelser om og med at evaluere din vejledningspraksis. I bogen tydeliggør og udfolder forfatterne vejledningsdidaktik som fænomen og som praksis. De indkredser det metasyn på vejledning, som begrebet vejledningsdidaktik repræsenterer. Bogen undersøger begrebets potentialer fra forskellige kontekster og ståsteder og i forhold til forskellige metoder og målgrupper. Den indledes og afsluttes med videnskabsteoretiske blikke på vejledningsdidaktik og læring.

Peter Sippel
Teknologiforståelse i skolen
– forløb og refleksioner
Teknologiforståelse indebærer, at børn og unge ikke bare lærer at være forbrugere, men også bliver skabere og kritikere af den. Og det kræver en bevidst og målrettet indsats, hvis børn og unge skal udvikle kompetencer, der kan stå imod teknologiens mere og mere strømlinede brugerflader og skjulte teknologier. Denne bog giver en introduktion til de problemstillinger, hverdagens mange digitale platforme konfronterer os med, og giver helt konkrete værktøjer til at undervise skolebørn fra 1. til 9. klasse i teknologiforståelsens basale, komplekse, etiske og tekniske dimensioner.

Nye kompetencer i gymnasiet
Antologi om de fire nye kompetencesøjler i gymnasiereformen, og hvordan man kan bruge dem i undervisningen.

Historie

Poul Sverrild
Vejene til Hvidovre
Forstæderne er ikke mindst i den vestlige verden blevet opfattet som et fælles bekendtskab. De har nu fulgt os i generationer, og de har fra første færd delt vandene ved at afkræve os holdninger til dem. Over tid, rum, kultur og klasse har holdningerne til forstæderne forandret sig, og de har tilpasset sig skiftende konjunkturer – forstæderne har aldrig været ligegyldige. Hvidovre Kommune eksemplificerer forbilledligt forstadsudviklingen i den del af hovedstadens sociale geografi, som blev arbejderklassen og mellemlagene til del i det 20. århundrede.

Jim Lyngvild
Vikingekonger og -dronninger

Jørgen Grimstrup
De arabiske erobringer 

Dansk

Matematik 

Mogens Niss & Uffe Thomas Jankvist (red.)
Matematikvejledning i gymnasiet
– anvendelse af teori i praksis
Bogen indeholder cases der illustrere anvendelsen af nogle af de teoretiske elementer, som matematikvejledere tilegner sig som del af deres uddannelse og senere skal gøre brug af i praksis.

Academic

Dil Bach, Karen Ida Dannesboe, Tomas Ellegaard, Bjørg Kjær, Niels Kryger & Allan Westerling
Parate børn
Denne bog handler om børns parathed sådan som den skabes og forhandles i mødet mellem daginstitution og familie. Både politisk og pædagogisk er der et stigende fokus på børns parathed. Allerede i førskoletiden, ja faktisk fra det øjeblik børn overhovedet bliver undfanget, er budskabet at der skal arbejdes målrettet på at gøre børn parate til deres senere livfaser. Bogen beskæftiger sig derfor ikke kun med skoleparathed, men med parathed i bredere forstand, dvs. også arbejdet med f.eks. at gøre vuggestuebørn parate til børnehaven, det daglige arbejde derhjemme med at gøre børn parate til den næste dag og det mere overordnede arbejde med at gøre børn parate til livet og til fremtiden.

Jo Krøjer & Peter Hagedorn-Rasmussen (red.)
Meningsfuldt? 
– kritiske perspektiver på social intervention
I den danske velfærdsstat er rigtig mange mennesker hver dag involveret i at skabe sociale forandringer. Det sker, fordi der mange steder i samfundet er en ambition om at medvirke til, at mennesker får så gode betingelser som muligt i deres hverdagsliv. Det er altså blevet meningsfuldt at se sådanne forandrende indgreb som en del af den måde, velfærdssamfundet fungerer på. Både borgere og professionelle i velfærdsstaten opfatter det som meningsfuldt, at der kan interveneres i snart sagt enhver tænkelig, social sammenhæng. Men hvad indebærer det, at sociale interventioner er meningsfulde, og hvilke kriterier kan anvendes, når vi skal afgøre, om en given intervention giver mening?Dette undersøges i denne bogs ni kapitler, som alle er skrevet af forskere i social intervention. Første del drejer sig særligt om de sociale sammenhænge, hvor interventioner har vist sig at føre til en oplevelse af meningsløshed. I anden del er omdrejningspunktet metoder, der har vist sig virksomme, når man ønsker at lave meningsfulde, sociale interventioner.

Luise Li Langergaard & Katia Dupret (red.)
Social bæredygtighed
– begreb, felt og kritik
Bogens afsæt er et ønske om at udforske og bedre forstå idéen om social bæredygtighed
og ikke mindst kritisk at diskutere begrebet og dets muligheder og begrænsninger.

Helle Schjellerup Nielsen & Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Praksisnær forskning i socialt arbejde
– mangfoldige metodiske indsigter
Bogen præsenterer og diskuterer en variation i tilgange og forståelser for praksisnær forskning i socialt arbejde i Norden.

Per H. Jensen (red.)
Seniorarbejdsliv

Bæredygtighedens pædagogik

Fagbøger til børn 

Guide- og rejsebøger 

111 steder i Sønderjylland og Slesvig som du skal se
Her finder du 111 steder, som du ikke finder i standardguidebøgerne, og som du måske ellers ville overse!

Morten Lander Andersen
På tur i Tordenskiolds København
En guidebog til Tordenskiolds København.

Henrik Sylvest (fotograf)
Harrys København
 en hund viser rundt
Hunden Harry viser rundt i i hovedstaden.

Diverse

Gregory Bassham & Jerry L. Walls (red.)
Narnia og filosofien

– løven, heksen og verdenssynet
Bind 3 i serien, der krydser populær kultur og filosofi. En række tænkere ser på, hvilke filosofiske begreber og temaer, der spiller væsentlige roller i C.S. Lewis romaner. Og de ser på, hvordan vi kan bruge bøgernes verdensbillede og etik til at forstå vores egen tilværelse den dag i dag.

Thyge Fønss-Lundberg
Kongelige portrætter i 500 år 

Alhambra

Jack London
Når naturen kalder
Da ulvehunden Buck bliver stjålet fra sine ejere, begynder et nyt og fremmed liv for ham. Han sejles til Canada og bliver solgt som slædehund, og gennem hans øjne oplever vi guldfeberen og det hårde miljø, der tvinger både dyr og mennesker i knæ i det sene 1800-tals Klondike. Sammen med sin nye herre må Buck kæmpe for at overleve i vildnisset, og undervejs splittes han mellem loyaliteten mod mennesket og de urinstinkter, der byder ham at lyde naturens kald.

Kriminalforlaget

Preben Lund & Kirsten Stubbe-Teglbjærg
Fup, svindel og fifleri
– når der svindles med forsikringer
Hvert år bliver der begået forsikringssvindel for omkring to milliarder kr. herhjemme, viser de officielle tal. Kilder i branchen anslår dog, at tallet er langt højere – måske dobbelt så højt. Alle kender til eksempler, hvor en stjålet cykel på mystisk vis er blevet et par år yngre og bedre udstyret end originalen. Eller om den forsvundne kuffert i lufthavnen, som pludselig indeholdt meget og dyrt modetøj og ikke kun et par gamle shorts og udtrådte sandaler. Men svindlen stikker langt dybere, hvor grænseoverskridende svindlere snyder for adskillige millioner, for eksempel med entreprenørmateriel fra byggepladser. Eller bilister som melder den dyre vogn forsvundet, og hvor det viser sig, at den har gravet sig selv ned i haven ... Ved hjælp af centrale kilder i branchen og udsagn fra flere politifolk afdækker bogen omfanget og illustrerer det med konkrete sager.

Iben Danielsen & Jacob Christensen
Røverhistorier
Der går et rygte om, at politiet har et arkiv for de dummeste forbrydelser. Hvis det er rigtigt, er en del af historierne i denne bog oplagte emner til sådan et arkiv. En del af historierne udspiller sig dengang, man kunne fortælle en god røverhistorie med et smil på læben. Dengang hvor banker, parkeringsparkometre, posthuse og butikker havde rede penge og var fristende for de unge gutter. Det er også den tid, hvor elektronik og overvågning var i sin spæde ungdom og ikke kunne stoppe nogle glade amatører fra at negle noget, der ikke var deres. Det er røverhistorier, de handler om fuldstændig skøre og vanvittige forbrydelser fra de helt små til de vildt dumdristige. De fortælles af de mennesker, der oplevede dem, så der er ingen grund til at tro andet, end de er sande.

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik