FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve
AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Aktuel tema billede

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Rolf Kuschel
Psykologer på afveje
Datamanipulation og plagiering
Hvad er videnskabeligt snyd? Hvad er plagiering? Og hvilke forhold fremmer denne adfærd? Bogens hovedvægt ligger på en diskussion af de seneste årtiers videnskabelige snyd inden for psykologien.

Martin Bredstrup & Lisbeth Elmgaard Jensen
Mig og min ADHD – grundbog
Denne bog udspringer af et inklusionsprojekt for børn med ADHD (SAFIR), som har kørt med succes i Rudersdal Kommune. Forståelsesrammen er personligheds- og udviklingspsykologisk, og målet er at bibringe barnet selvbevidsthed og handlekraft, så det lærer at mestre sine udfordringer i forhold til læring og sociale kompetencer både i skole og fritid.

Martin Bredstrup & Lisbeth Elmgaard Jensen
Mig og min ADHD – Barnets arbejdsbog
Barnets arbejdsbog indeholder bl.a.: Husketavle – hvad er jeg god til? Hvor driller min ADHD mig? Skal min klasse vide, at jeg har ADHD? Min impulsivitet. Min vrede.

Berit Mus Christensen & Maja Nørgård Jacobsen
Med mig selv som redskab
Bogen bryder med tabuet om ’uprofessionelle’ følelser. Og den indbyder de mange fagpersoner, der arbejder professionelt med mennesker, til at forholde sig til og acceptere, at følelserne kommer med på arbejde. Forfatternes udgangspunkt er i henholdsvis ACT og den mentaliseringsbaserede tilgang.

Judy Simone
Aspergirls

Pædagogik

Kirsten Dal Wellendorph
Digital kultur
Bogen er en grundbog til faget Digital kultur på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Den veksler mellem teori og praksisnære ideer til, hvordan man som pædagogisk fagperson kan forholde sig til og arbejde med digital kultur, dannelse og læring i daginstitutionen. Efter hvert afsnit er der øvelser og refleksionsspørgsmål samt inspiration til konkrete spil og apps, der understøtter de pædagogiske aktiviteter, som teksten beskriver.

Lise Høgh Jönsson
Visuelle metoder og digitale teknologier på socialområdet

Sundhed

Mie Lykke Nielsen (red.)
Dans, rytmik og koreografi
En antologi over et bevægelsesfelt i gymnasieskolen 

Arbejdsliv

Kommunikation

Samfund, debat og sociale fag

Karen Helveg Petersen
Rentekapitalismen

Curt Sørensen
Den europæiske deltagelseskrise

Peter Skeel Hjorth
En skjult magt
Bogen dokumenterer et begivenhedsforløb, hvor magtmisbrug, systemsvigt, fordrejninger, knægtelse af demokratiske værdier og undertrykkelse af viden og forskningsfrihed er dagligdag. Den bygger på en omfattende dokumentation i form af mailkorrespondance, mødereferater og telefonsamtaler, meget fremskaffet gennem aktindsigter samt rapporter, bekendtgørelser og stof fra aviser, tv- og radioudsendelser m.m.

Kirsten Holm-Petersen
Bogen om Dean

Didaktik og læring

Lene Bak & Merete Nødgaard
Mentorordning som fastholdelsesinitiativ
Denne bog giver et velafprøvet bud på, hvordan man med en mentorordning kan undgå frafald og opnå fastholdelse og uddannelsesparathed på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Bogen indeholder en beskrivelse af målet med en mentorordning, profil af en ungdom, profil af en mentee, profil af en mentor, økonomiske overvejelser, koordinators rolle og opgaver, mentor-mentee match, hvordan kommer man i gang, det første møde, evaluering samt en værktøjskasse med velsafprøvede værktøjer fra forfatternes egen praksis.

Mimi Olsen
Fagdidaktik i mediefag
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Hanne Kirk & Ida Krøgholt
Fagdidaktik i teater og drama
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Ellen Krogh, Nikolaj Elf & Tina Høegh
Fagdidaktik i dansk
Bogen indbyder til en nytænkning af danskdidaktikken og sætter fokus på, hvordan danskundervisning kan analyseres og udvikles.

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Mogens Niss & Uffe Thomas Jankvist
Læringsvanskeligheder i matematik
– hvordan kan de forstås og afhjælpes?
Flere og flere elever har læringsvanskeligheder i matematik. Tolv matematikvejledere bidrager til forståelse og afhjælpning af læringsvanskeligheder hos elever på ungdomsuddannelserne.

Kirstine Brøndgaard
Den lidt større engelskhjælper
Bogen fungerer både som hjælp i lektiecafeen, som opslagsbog ved eksamenslæsning og når forældrene ønsker et ’brush up’ på egne færdigheder, så de kan bakke op om barnets læring.

Anne Hopmann & Regitze Siggaard
Skøn skole, sådan!

Merete Hessel & Michael Juhl Fedders
Virkemidler i voksenundervisning
7 trin til at lykkes
Bogen giver inspiration til voksenundervisere og uddannelsesinstitutioner med specielt fokus på grund- og efteruddannelse. Bogen stiller skarpt på de faktorer, der er grundlæggende for, at voksenundervisning skaber læring: Hvordan skabes relation til og mellem deltagere? Hvordan kan modstand fra deltagere imødegås og håndteres? Hvordan kan man lægge op til refleksion og hermed understøtte læring? Samt hvordan og hvorfor er facilitering central i læreprocesser?

Historie

Kaj Rasmussen
Irland, 2. udgave
– historie og samfund i et århundrede
Bogen beskriver i hver sin del Nordirlands og Irlands historie i det 20. og 21. århundrede. Med udgangspunkt i Irlands historie beskæftiger bogen sig generelt med forholdene for Europas mindretal, og med Nordirland som eksempel belyser bogen, hvordan religiøse og sociale konflikter påvirker udviklingen. Bøgerne suppleres af hjemmesiden his2rie.dk.

Aksel Carlsen
Dusja og Erik

Jerzy Miskowiak
Elisabeth Jerichau Baumann

Morten Lander Andersen
Reformationens København
I denne guidebog tager historiker Morten Lander Andersen dig med rundt til de fysiske, teologiske og arkæologiske spor efter reformationen. De er skjult under moderne bygninger og vejbelægning, men de findes, og det handler blot om at se godt efter, når du bevæger dig rundt i Indre By. 1500-tallet er blandt de mest dramatiske perioder i Københavns historie. Især årene fra 1520 til 1540, hvor Martin Luthers reformationstanker slog ind over hovedstaden, og hvor konger kæmpede om magten – mod hinanden og mod den katolske kirke. På tur i reformationens København præsenterer fakta og fortællinger, som du kan nyde hjemme fra lænestolen. Men den fungerer også som en praktisk guidebog til at tage med på gåtur og oplevelsesjagt i hovedstaden.

Henning Dehn-Nielsen, Fotos af Hans Henrik Tholstrup
H.C. Andersens besøg på danske slotte og herregårde
Bogens flotte fotos viser os slotte, steder og værelser, hvor den store digter fik inspiration til sine charmerende eventyr. H.C. Andersen blev født i ydmyge kår i Odense. På trods af den fattige baggrund var gæstfriheden stor blandt de velstillede, og han blev fyrsteligt modtaget, hvor end han kom frem. Andersen var nemlig en eftertragtet gæst, for han medbragte både underholdning, nyheder og rejsebeskrivelser. Han skrev fantastiske eventyr og historier og var en stor fortæller. De mange slotte er stadig fulde af charme og atmosfære, som bliver formidlet i de mange luftfotografier af Hans Henrik Tholstrup.

Iben Bjørnsson
Partisoldaten - Urban Hansens unge år
Biografi om Københavns tidligere overborgmester Urban Hansen.

Dansk

Matematik 

Academic

Christa Lykke Christensen (red.)
Ældre, medier, hverdagsliv
Denne bog giver en, i dansk sammenhæng, første samlede fremstilling af forholdet mellem ældre mennesker, medier og hverdagsliv. Den anlægger et dobbeltperspektiv på aldring og ældre mennesker, idet den på den ene side beskriver, hvordan medier er med til at præge de generelle forestillinger om ældre, aldring og alderdom, og på den anden side også beskæftiger sig med, hvordan ældre mennesker selv bruger forskellige medier og opfatter mediers indflydelse på deres hverdagsliv og oplevelser af at blive ældre. Bogen undersøger er bredt mediefelt, såsom tv, radio, fotografi, magasiner, film, mobiltelefon, computer og tablets.

Alice Kjær
Æstetisk praksis og børn
– sanser, væren og læring i dagtilbuddets læreplaner
Børns æstetiske udtryksformer og væremåder er af grundlæggende betydning i deres hverdagsliv og hele udvikling. Med udgangspunkt i denne antagelse anskuer bogen æstetisk praksis med 1-6 årige i et didaktisk perspektiv. Bogen består af en teoretisk del om æstetik, børnesyn og kultur og en praksisdel med udgangspunkt i en række livstemaer.

Steen Baagøe Nielsen, Signe Hvis Thingstrup, Marianne Brodersen & Henrik Hersom (red.)
Drenges og mænds inklusion på kønnede uddannelser

Steen Baagøe Nielsen & Jacob Bøje (red.)
Attraktiv på papiret
Om pædagoguddannelsens professionsbachelorisering og nyuddannedes udfordringer og orienteringer i det nye arbejde

Charlotte Lindvang & Bolette Daniels Beck
Musikterapi og neuroaffektive processer
– livskvalitet og udvikling hos mennesker med kommunikationsudfordringer 
Musikterapi gør det muligt at arbejde med anerkendelse og afstemning på de dybere neuroaffektive niveauer. Forfatterne viser, hvordan mennesker med kommunikationsvanskeligheder kan opnå øget empowerment, sociale kompetencer og livskvalitet gennem musikterapi. Teorien ledsages af uddybende og illustrative cases.

Fagbøger til børn 

Jacob Senius Clausen
Brøndby IF – drengene fra Vestegnen 
I denne bog får Brøndby-fans fortællingen om Vestegnens stolthed lige fra den spæde start i 1964 og frem til i dag.

Jacob Senius Clausen
FC København – løverne fra hovedstaden
FCK har vundet Superligaen ti gange i alt, de ni af dem siden sæsonen 2000-2001. Det er Danmarks mest vindende klub, og her får du hele historien om de københavnske mesterspillere og trænere. 

Guide- og rejsebøger 

Ole Villadsen
Glaskunst i danske kirker
En spændende og oplevelsesrig guidebog.

Thomas Fuchs
111 steder i Amsterdam som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Amsterdam.
Amsterdam er cyklernes by. Vandets by. Og museernes by. Men Amsterdam er også hundredvis af andre ting. I denne bog har vi samlet 111 af byens mest spøjse, anderledes og skjulte oplevelser og steder: Hvor fik Robbie Williams sin første tatovering? Hvor kan man selv komme til udstilling i et butiksvindue? Og hvor kan du overnatte i en gammel kran? Amsterdam er spændende og fuld af nye oplevelser for både nye og erfarne gæster i byen. Forlad turistferiens nedtrådte spor og oplev helt nye facetter af byen med denne bog i tasken.

Britt Nørbak
111 steder på den jyske vestkyst som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder på den jyske vestkyst.
Den jyske vestkyst er meget mere end hvide sandstrande og åbne vidder. Her er der stadig den stilhed, som ofte mangler i vores hverdag, og når vi holder ferie. Vestkysten er en vidunderlig kontrast til moderne storbyer, og hvad den jyske vestkyst i nogles øjne mangler af verdenskendte attraktioner, har den til gengæld i overflod af små museer, kreativt udformede haver og kunstneriske værksteder, hvoraf mange er skabt og drevet af passionerede ildsjæle.  

Sybil Canac, Renée Grimaud & Katia Thomas
111 steder i Paris som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Paris.

Birgitte Zacho
Rundt i Nordvest 
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Britt Nørbak
På toppen i Skagen
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg. 

Diverse

Karen Møller
Karens kampe
Karen Møllers erindringer.

Lone Mertz
Glaskisten

Ulla Strømberg
Danske scenografer 1930-2015
Bogen er en præsentation af de bedste udøvere af scenografi igennem 80 år i Danmark.

William Irwin & Gregory Bassham
Harry Potter og filosofi
– Hogwarts for mugglere
Med udgangspunkt i Harry Potters troldmandsverden ser en række filosoffer på de begreber, der spiller afgørende roller i seriens bøger og film.

Alhambra

Natasha Pulley
Urmageren fra Filigree Street

Catherine Simpson
Kort over verden

Nyt DPIF 

Preben Lund & Sara Wiese
Selvfølgelig kan vi det
Politiet var indtil for 40 år siden en af de sidste bastioner på arbejdsmarkedet kun for mænd. 14 kvindelige politibetjente brød isen i det mandsdominerede politikorps. Bogen er deres historie og skildrer også generelt kvinders kamp for lige vilkår dengang og nu.

Niels-Birger Danielsen & Erland Leth Pedersen
De nazistiske betjente
Infiltreringen af dansk politi 1944-1945
Bogen er fortællingen om Svend Staal-gruppen, der var et netværk af nazistisk indstillede politifolk, som hjalp besættelsesmagten med at bekæmpe modstandsbevægelsen. Et stykke yderst dramatisk danmarkshistorie om besættelsestidens sidste hektiske måneder, der var præget af henrettelser og likvideringer. 

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik