FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve
AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Aktuel tema billede
Bogen består af række interviews med italienske personer, der på den ene eller den anden måde har enrolle i forhold til den sicilianske mafia.

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Rudy Simone
Aspergirls
Piger med Aspergers syndrom bliver ikke diagnosticerede ligeså ofte som drenge. Selv når symptomerne rent faktisk spottes, kan det være svært for disse piger at finde gode råd og vejledning. Denne håndbog er fuldkommen uundværlig for alleaspergirls, unge som gamle. Forfatter og aspergirl Rudy Simone deler brugbare råd om alle aspekter af både privat- og arbejdsliv. 

Jens Henrik Thomsen
Når det aldrig er godt nok 2. udgave
– en guide til perfektionistiske børn og unge
Perfektionistiske børn og unge stiller alt for store krav til sig selv. Og det får negative konsekvenser, når de altid stræber efter det perfekte resultat. Bogen giver børnene værktøjer til at få noget godt ud af perfektionismen.

Pædagogik

Merete Zoffmann
Fra indtryk til udtryk
– ideer og metoder til værkstedsarbejde i børnehaven, SFO og i den samordnede indskoling
Inspirationsbog til pædagoger og lærere, der gerne vil arbejde kreativt med plane og rumlige billeder, herunder også traditionsformidling, men har brug for ideer og metoder til at komme i gang.

Louise Friis & Jeanette Clemmesen
Læringsrum i daginstitutioner

Sundhed

Mie Lykke Nielsen (red.)
Dans, rytmik og koreografi
– en antologi over et bevægelsesfelt i gymnasieskolen
En grundbog til undervisningen i dans, rytmik og koreografi bygget op over læreplanens krav.

Simon Kratholm Ankjærgaard
Et liv i sort
– Peter Mikkelsens liv og kampe
Peter Mikkelsen er en af de allerbedste fodbolddommere i Danmark gennem tiden, ja endda i Verden. Den her bog handler om Peter Mikkelsens opvækst, hans møde med den fodbold, der kom til at ændre hans liv, og om hans beslutning om at blive dommer (selvom han var en meget talentfuld målmand). Den handler om hans karriere som 1. divisions- og Superliga-dommer. Om hans internationale debut – og om alt det, der foregår på og uden for banen i toppen af international fodbold, herunder alt det beskidte og det politiske. Anledningen til at skrive bogen er desværre, at Peter Mikkelsen i 2014 fik konstateret modermærkekræft, der siden har bredt sig. Bogen er således også en beretning om et menneskes kamp mod kræften og om en families tanker og reaktioner i en svær tid.

Flemming B. Olsen (red.)
Sundhedsfremme og bevægelse
Denne bog er en ny udgave af Den sunde krop (Grit Niklasson (red.) 2010), som var grundbog for linjefaget Sundhed, krop og bevægelse, der var en del af pædagoguddannelsen fra 2007. Linjefaget eksisterer ikke i den nye uddannelse, men i bekendtgørensen for pædagoguddannelsen 2014 indgår begreberne sundhed, idræt, motion, bevægelse og aktiviteter som kompetencemål i både fællesdelen og i de tre specialiseringsdele.

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Med hjerne og hjerte
Bogen præsenterer en akademisk grundighed med en gennemskuelig systematik og med reference til teorier og anerkendte forskningsmetoder. Bogen er bygget op om konkrete erfaringer, så læseren kan blive inspireret og helt konkret se, hvordan forfatterne har anvendt teorier og metoder. En del af bogens indhold stammer altså fra forfatternes egen aktionsforskning og bygger på et fællesskab og samarbejde med fagprofessionelle, pårørende, ledelse og studerende.

Ulla Abildtrup
Turen går til Badminton
– guidebog til nye forældre i badminton
Bogen her er til dig, der er mor eller far til et barn, der har lyst til at spille badminton. Den giver dig praktiske tip og erfaringer fra andre forældre i badminton. Du får også råd og anbefalinger fra trænere og psykologer, der arbejder med badmintonspillere.

Arbejdsliv

Pernille Garde Abildgaard
Fokus giver frihed
Bogen hjælper dig med at holde styr på det hele og bruge tiden klogt. Langt de fleste af os føler ikke, at der er timer nok i døgnet til at nå det, vi gerne vil. Ikke kun på arbejdet, men også i vores private liv. I en verden fuld af forstyrrelser bliver din opmærksomhed din vigtigste ressource og din største konkurrencemæssige fordel. Så brug din opmærksomhed klogt. Sjat den ikke væk.

Kommunikation

Samfund, debat og sociale fag

Kirsten Holm-Petersen
Dean
Dean har aldrig været i Ekstra Bladet eller i en spektakulær dokumentarudsendelse i TV. Dean er ’bare’ et af de flere tusinde børn, der hvert år anbringes uden for hjemmet, uden at vi hører om det. Heller ikke, når anbringelsen bryder sammen, og de igen skal pakke deres tøj og flytte et nyt sted hen. Denne bog handler om alt det, vi ikke vidste om Dean og hans anbringelseshistorie. Den er en enestående mulighed for at følge Dean i hele hans barndom – ikke bare den flygtige stump af hans liv, som man som professionel kan sidde med på et givet tidspunkt. 

Nis Grønager Madsen
Fra service til samskabelse
 vejen til meningsfuld velfærd
Bogen beskriver den udvikling, der ligger forude, når vi begynder at samskabe. Den ser på løsninger og muligheder. Og den tager fat i arbejdet med at implementere samskabelse. Første del tager udgangspunkt i, hvad vi kommer fra. Den beskriver, hvad vi skal bevæge os imod, og hvad vi må forlade. Anden del er en beskrivelse af, hvordan samskabelse kan se ud i praksis, og hvordan vi kan arbejde på de vilkår, som samskabelse giver. 

Susanne Fabricius og Sofie Hviid
Når ære er på spil
Denne bog tilbyder et praksisnært og erfaringsbaseret indblik i socialfagligt arbejde inden for æresrelaterede konflikter i Danmark. Formålet er at skabe nuancer i et komplekst felt, som medier, meningsdannere og politikere ofte kommer til at forenkle. Som socialrådgiver, konfliktmægler og projektchef arbejder forfatteren med kvinders rettigheder på tværs af etnicitet, religion, seksualitet, alder og baggrund. Bogens tre spor sætter fokus på kulturelle aspekter af æresrelaterede konflikter, de typiske tankesæt hos unge, forældre og familie i konflikterne samt definitioner og begreber. Bogen gennemgår også metodiske greb som samtaleteknik, risikovurderinger, anbringelser, supervision, tolkesamarbejde og lovstof.

Jens-Peter Bonde
Find ud af EU

Bogen er den første samlede samfundslære om folkestyre og globalisering i Danmark og EU. Det er stærkt misvisende at behandle dansk folkestyre adskilt fra EU. EU-ret har forrang for alle danske love, også Grundloven. EU kan få betydning for hver eneste dansk lov. Det er også misvisende at behandle EU uden fokus på de mange danskere, der medvirker til beslutninger i EU. Danmark er repræsenteret de fleste steder, hvor EU beslutter. Det sker ofte med ministre og embedsmænd bag lukkede døre. 

Didaktik og læring

Lene Bak & Merete Nødgaard
Mentorordning
Denne bog giver et velafprøvet bud på, hvordan man med en mentorordning kan undgå frafald og opnå fastholdelse og uddannelsesparathed på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Bogen indeholder en beskrivelse af målet med en mentorordning, profil af en ungdom, profil af en mentee, profil af en mentor, økonomiske overvejelser, koordinators rolle og opgaver, mentor-mentee match, hvordan kommer man i gang, det første møde, evaluering samt en værktøjskasse med velsafprøvede værktøjer fra forfatternes egen praksis.

Mimi Olsen
Fagdidaktik i mediefag
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Stig F. Sørensen
Fagdidaktik i religion
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Charlotte Albrechtsen & Ida C. R. Jakobsen
Sådan designer du et spørgeskema, som dine respondenter kan og vil besvare
 en guide til spørgeskemadesign
Bogen her klæder dig på til at udarbejde et spørgeskema, som dine respondenter kan – og
vil – svare på. Så du får flere og mere præcise svar og dermed bedre data.
Mere konkret handler bogen om, hvordan du bærer dig ad med at formulere spørgsmål og
svar, som giver mening for dine respondenter, og hvordan du organiserer begge dele, så
spørgeskemaet får et godt flow.

Martin Houlind
Gaming
– fra Pong til Pokémon Go

Bogen her tager udgangspunkt i 2017-læreplanens krav om, at nye digitale medier skal være del af undervisningen. I bogen er fokus på computerspil og videospil. Forfatteren angiver en grundlæggende metode til analyse af videospil med tilhørende begrebsapparat og eksemplificeret gennem spillene selv. Dertil kommer kapitler om genrer, spilhistorie, produktion samt spilanalyse på skrift og til mundtlig eksamen. Alle kapitlerne har arbejdsspørgsmål og opgaver.

Historie

Jerzy Miskowiak
Elisabeth Jerichau Baumann
– nationalromantikkens enfant terrible
Bog om den ikoniske malerinde Elisabeth Jerichau-Baumann [1819-1881]. Denne overdådige og smukke coffee table-bog fortæller om kunstnerens liv (1818-1881), hendes ægteskab med billedhuggeren Jerichau, deres 9 børn, hendes mange rejser og ikke mindst kunsten.

Kim Frandsen
Færingesagaen
– og det samtidige Norden

Dansk

Matematik 

Maria Kirstine Østergaard
Matematikangst
Denne bog tager udgangspunkt i to særlige forhold ved matematikfaget. Gennem udvalgt litteratur og empiriske studier dykker bogens forfatter ned i, om der kan være sammenhænge mellem de forestillinger, man gør sig om, hvad matematik er og anvendes til, og dét at føle angst for faget.

Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen
Matema10k – matematik for hf C-niveau, 3. udgave
Den populære lærebog i matematik nu i 3. udgave – fuldstændig opdateret til 2017-læreplanen. Bogen er fuld af øvelser, cases og opgaver til alt læreplanens kernestof, supplerende materiale samt med fokus på spirallæring.

Academic

Steen Baagøe Nielsen, Signe Hvis Thingstrup, Marianne Brodersen & Henrik Hersom (red.)
Drenges og mænds inklusion på kønnede uddannelser
Denne antologi bygger på forskning knyttet til en række deltagerinddragende forsknings- og udviklingsprojekter gennemført i Region Sjælland i perioden 2012-2015. Hensigten med disse projekter har været at arbejde med - og at forstå - udfordringer om inklusion af drenge og mænd i uddannelse, som det ser ud for de involverede aktører. Bogen indeholder derfor gennemgående diskussion og en opsamling på den særlige værkstedsmodel, der er anvendt i projekterne, og de særlige forståelse udfordringer der er ved at lave deltagerorienteret og forskningsbaseret udviklingsarbejde.  

Lise Jönsson
Visuelle og digitale metoder
Denne metodebog sætter fokus på, hvordan fagprofessionelle kan benytte interviewteknikker som en del af arbejdet med mennesker med nedsat funktionsevne – og præsenterer fem konkrete metoder, hvor der ved hjælp af visuelle og digitale metoder kan opnås indsigt i netop disse menneskers hverdagsliv. Bogen henvender sig dog ikke blot til pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og andre kommunale medarbejdere, som har kontakt med mennesker med nedsat funktionsevne, men også til studerende og forskere, som har brug for et metodisk indspark til empiriske studier på socialområdet.

Lise Lotte Hansen (red.)
Køn: positioner, perspektiver, politikker
 en forskningsantologi
Kønsforskningen på RUC omfatter lokale, globale og glokale problematikker, og den dækker alle dele af kønsforskningen herunder maskulinitetsforskning og intersektionelle og queer tilgange. I denne antologi kommer disse forskellige perspektiver i dialog med hinanden, spændingsfelter bliver synlige, og der opstår nye indsigter og forskningsspørgsmål.

Aske Juul Lassen, Anders Møller, Nete Balslev Wingender, Tenna Jensen & Kamilla Pernille Johansen Nørtoft. 
Gammel i København
 ældres liv og livsvilkår 1900 -2016
Bogen formidler forskning i ældres hverdagsliv i Danmark det 20. og 21. århundrede. Gennem en række kapitler, der alle er bygget op omkring temaer, gives en indsigt i, hvordan hverdagen og de daglige livsbetingelser har formet sig for forskellige generationer af ældre i løbet af det 20. og 21. århundrede.

Anja Hvidtfeldt Stanek, Maja Røn Larsen & Solmai Sofia Mikladal
Små børns hverdagsliv & pædagogisk praksis i vuggestue og dagpleje
Denne bog handler om pædagogisk praksis i vuggestuer og dagpleje samt de små børns hverdagsliv i disse dagtilbud. Bogen er blevet til på grundlag af tre forskellige forskningsprojekter om børn og 0-2 års dagtilbud, som vi har gennemført i årene fra 2012-2016. 

Helle M. Davidsen, Jonas Sprogøe & Jens Boelsmand (red.)
Begribe og gøre
– innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv
I bogen anlægger forfatterne en reflekterende, spørgende og debatterende vinkel på innovation og entreprenørskab.

Myra Lewinter
Pårørende omsorgsgivere
– danskernes omsorg for deres ældre nærtstående

Fagbøger til børn 

Guide- og rejsebøger 

Ole Villadsen
Moderne glaskunst i danske kirker – en billedguide
En spændende og oplevelsesrig guidebog med flere end 750 farvefotos af nyere glaskunst fra 190 kirker over hele landet.

Ciro Bianchi Ross & Liber Martinez Carballosa  
111 steder i Havanna som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Havanna.

Anne Pilø Melillo
111 steder på Lolland-Falster som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder på Lolland-Falster.

Christiane Bröcker & Babette Schröder
111 steder i Stockholm som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Stockholm.

Birgitte Zacho
2400 Nordvest 
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Peter Olesen
Stille Odense
Odense er Danmarks tredjestørste by. Tempoet kan være højt, og man kan ofte få brug for et pusterum i den smukke by. Peter Olesen viser rundt til byens stillesteder. Peter Olesen boede fire år i Odense i sin ungdom. I 2019 tager han tilbage til i H.C. Andersens hjemby for at guide rundt til de bedste parker, pladser og haver – der hvor vi kan finde ro og tage en pause. Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Torben Kitaj
Gentofte
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Diverse

Hans Engell
På sporet af årgang 1948
Hans Engell har talt med en lang række kendte mennesker, som alle fylder 70 år i 2018. De har talt om deres barndom, skoletid, ungdom og voksenliv. Om Vietnamkrig, fodboldlandsholdet, porno, hjemmegående mødre og meget mere. Hvad var det for et samfund, de voksede op i? Hvordan var familielivet? Skolen? Hvilke interesser har præget deres liv?

Birgitte Dam
Scenekunst på kanten
– Christian Lollikes politiske teater
Bogen tager læseren med fra det eksperimenterende teaters tidlige rødder og frem til den levende kunst, vi ser i dag. Den gennemgår først de teatertraditioner, som Lollike bygger oven på, dvs. eksperimenterende teater, performance osv. Derefter følger fem kapitler dedikeret til fem udvalgte Lollike-stykker. Og til slut et interview med Lollike selv.

Jytte Hilden & Pia Fris Laneth
Takt og tone i tiden
I år fylder Emma Gads uopslidelige Takt og Tone 100 år. Det fejrer vi med en moderne udgave, der sammenligner dengang og nu og bringer citater fra 100-års fødselaren i spil. 2018 er samtidig 50-året for ungdomsoprøret i 1968. Hilden og Laneth har i den anledning samlet en flok særdeles skarpe skribenter, som hver især er eksperter inden for et område, og ved, hvordan man opfører sig. For meget har ændret sig siden Emma Gad.

Lais Christensen
Blomster og sommerfugle
Malebog for voksne. Motiverne med blomster og sommerfugle understøtter den ro, man finder i den kreative tegneproces. Lais Christensen har gengivet motiverne naturtro i sin egen streg og lægger op til, at man enten lader fantasien råde eller farvelægger, som blomster og sommerfugle ser ud i naturen omkring os.

Bo Fritzbøger & Torben Thesander (foto)
Den magiske skov
Smuk fotobog om Rude skov.

Alhambra


Nyt DPIF 

Bjørn Schiønning
Hashbaronerne
– politiet og Pusher Street
Politiet har i fire år haft specialenheden Taskforce Pusher Street, der særligt har fokuseret på bekæmpelse af den organiserede hashhandel. Hashbaronerne handler om denne kamp og trækker linjerne op fra Christianias grundlæggelse og frem til i dag, hvor hippieromantikken er svær at få øje på.

Anders Holt
Politiets hunde
I Politiets hunde kan du læse om, hvordan politiet bruger hunde, træner dem og om hundenes til tider forbløffende egenskaber. Bogen indeholder mange cases om hundene, deres førere og de forbrydelser, de har været med til at opklare. Bogen behandler nogle af de mange myter om politihunde. Om træningsmetoder og forholdet mellem hund og hundefører. Den giver et indblik i det specielle bånd mellem hund og ejer, hunden som arbejdsredskab, bedste ven og ikke mindst de situationer, hvor politiopgaver enten ville blive forsinkede eller slet ikke opklaret uden hundene.

Dansk Kriminalreportage 2018
2018-udgaven af Dansk Kriminalreportage indeholder blandt andet en gennemgang af den omfattende efterforskning af den såkaldte Se & Hør-sag, hvor en redaktør på det kulørte ugeblad betalte en kilde hos Nets for at skaffe oplysninger om kendte og kongeliges brug af kreditkort. Blandt årets beretninger er også opklaringen af sagen mod en 32-årig sygeplejerske, der blev kendt skyldig i fire drabsforsøg begået mod patienter på sygehuset i Nykøbing Falster.

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik