FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  |  Pædagogik  |  Sundhed  |  Arbejdsliv  |  Kommunikation  |  Samfund, debat og sociale fag  |  Didaktik og læring  |  Historie, kulturhistorie og kunst  |  Dansk  |  Matematik  |  Academic  |  Guide- og rejsebøger  |  Diverse  |  Alhambra: skønlitteratur  |  Kriminalforlaget: True crime 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Henrik Hass & Torben Hansen
Kybernetisk psykologi
 sommerfugle i maven, hvad laver de der?
Bogen præsenterer den kybernetiske psykologi i sin historiske sammenhæng og indsætter den i en ramme af nutidens tænkning og forskning. Kybernetikken er vor tids centrale informationsteori. Det er videnskaben bag teorien om ubevidst intelligens. Kybernetisk psykologi integrerer den psykodynamiske tradition med det kognitive ubevidste. Krop, sansning, tænkning, sprog, kreativitet, følelser, billeder og drømme danner en målrettet selvregulerende helhed, vi kan have gavn af at lytte til i hverdag og terapi. Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, psykologer, læger, terapeuter m.fl. ligesom den kan læses som en tankevækkende og inspirerende selvudviklingsbog.

Preben Bertelsen
Et godt nok greb om tilværelsen
–  en håndbog i tilværelsespsykologi
De fleste mennesker vil gerne have en god tilværelse. Både en god nok tilværelse for dem selv, og en god nok tilværelse for hinanden. Denne bog tilbyder en løsningsorienteret tilgang, hvor man kigger fremad mod nye veje og nye bedre greb om tilværelsen. Med en løsningsorienteret tilgang arbejder man med at opstille mål. Mål handler om forandringer: hvordan tilværelsen kan blive fremover. Mål er svar eller løsninger på de opgaver og udfordringer, man står overfor i tilværelsen. Måske er de mål, man opstiller kun delvise svar på udfordringerne. Men de er et skridt på vejen – og så er man i gang.

Carl F. Kähler
Etisk resiliens
Resiliens betegner en positiv personlig udvikling, hvor især unge med vanskelige opvækstvilkår bliver i stand til at indhente deres jævnaldrende og gennemføre de livsmål, der karakteriserer det liv, den uddannelse og karriere, de vælger. Kernen i den etiske resiliens er et moralkompleks, der determinerer individets unikke tilpasning til omgivelserne.

Pædagogik

Camilla Obel & Maria Dressler
Helt almindeligt fucked up
Udgangspunktet for denne bog er, at der aldrig er noget galt med børn. Man kan ikke være et forkert barn. Man kan være et barn. Et rigtigt barn. Et barn, der har det, som det har det. Der kan sagtens være noget særligt på spil for et barn. Eller en ung. Også noget, der måske har givet anledning til bekymringer, kategoriseringer, diagnosticeringer og tiltag undervejs. Hele 15 % eller mere end hvert syvende barn har en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Så at der er meget særligt på spil for mange er ganske vist. Men der er stadig tale om rigtige børn. Der findes ikke andet end rigtige børn.

Helle Munkholm Davidsen & Sarah Robinson
Forandringspædagogik
 et nyt fagdidaktisk dannelsesprojekt
Bogen giver lærere og lærerstuderende indsigt i, hvordan forandringspædagogik kan være en ramme for at nytænke skolens dannelsesprojekt i tæt samspil med fagdidaktik. Forandringspædagogik tager afsæt i pædagogisk entreprenørskab og i grundlæggende pointer i entreprenørskab, som er relevante for skolens dannelsesopgave og for den faglige læring.

Sundhed

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne


Ingrid Arild Jensen (red.)
Psykomotoriske grundøvelser
Bogen sætter fokus på en systematisering af de grundlæggende principper bag psykomotoriske grundøvelser – heri afsættet i den motoriske udvikling. Bogen kan betragtes som en grundbog indenfor psykomotorikken og kan læses på den måde, men kan også anvendes som opslagsbog, da der er grundige øvelsesbeskrivelser, der er illustreret med fotos. Der er derfor rig mulighed for at sammensætte øvelsesprogrammer.

Jonna Jepsen
Præmaturhåndbogen

Arbejdsliv

Andrew Barnes
4-dages arbejdsugen
I bogen her fortæller Barnes, hvordan vi med den fire-dages uge kan få det bedste fra alle verdener: optimal produktivitet, balance mellem arbejdsliv og privatliv og endda også en løsning på den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Også klimamæssigt er der gevinster at hente. Denne bog er en praktisk guide for både ledere og medarbejdere, og de mange værktøjer kan overføres til stort set alle brancher på det danske arbejdsmarked. Bogen præsenterer en trinvis tilgang, som er lige til at overføre til din egen arbejdsplads!

Steen Kræmer
Hit med jobbet, 3. udgave
I denne bog lærer du at forbedre dine jobansøgninger. Med garanti. Hit med jobbet er måske den bedste jobsøgningsguide på markedet. Derfor har vi opdateret den. Efterfølgende vil bogen udkomme som lydbog for første gang.

Line Ullmann
Sådan siger du nej på jobbet
Siger du ja til at løse en opgave, selvom du hverken har tid eller lyst? Har du alt for travlt på arbejdet, fordi du ikke formår at sige fra over for din chefs urealistiske forventninger? Lader du din kollega afbryde dig, selvom det passer dig dårligt? Bogen præsenterer læseren for fem strategier til at sige nej på jobbet. Hver strategi indeholder masser af konkrete eksempler og øvelser.

Liv Starheim
Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø
 alt det du gerne vil vide om psykisk arbejdsmiljø, men ikke har haft tid til at undersøge ...
Bogen er skrevet til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som hver dag engagerer sig i at forbedre arbejdsmiljøet for deres kollegaer. Bogens hensigt er at inspirere til, hvordan det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø kan ledes på et fagligt funderet grundlag. Det ene ben i bogen består derfor af videnskabeligt funderet viden om området, og den anden del af bogen tager fat i metoder til at håndtere og forebygge, at arbejdsmiljøet bliver til en belastning.

Lars Esholdt (med bidrag af Christen Dalum)
Må den bedste kandidat vinde
 en bog om headhunting
Bogen kaster lys over forretningsområdet headhunting. Forfatterne skærer ind til benet af, hvad headhunting egentlig er for et begreb, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med det, og hvad der er fup og fakta på området. Forfatterne ønsker at bidrage til, at branchen kan udvikle sig gennem åbenhed og dialog og ikke forblive en godt bevaret hemmelighed. Dertil er arbejdet med headhunting for vigtigt, både for dem, der arbejder i branchen, og for de fleste i almindelighed.

Peter Henrik Raa
Udviklingsledelse i gymnasiet
– mellemledelse og udvikling
Siden årtusindskiftet har gymnasiet været under et massivt udviklingspres fra flere fronter: Dels er gymnasiet blevet reformeret. Dels er gymnasiet indgået i den generelle offentlige modernisering. Endelig har det gennem en årrække i lighed med andre offentlige institutioner været underlagt årligt besparelser. Denne bog ser nærmere på skiftet fra administration til strategisk ledelse på gymnasierne, og hvad det implicerer med hensyn til ledelse: Hvorfra den sker, hvad den består i, og hvilke perspektiver lederne kan anlægge på deres aktiviteter.

Kommunikation

Nina Vinther Andersen
Storytelling til stjernehjerner
Denne bog giver dig den overraskende sandhed bag gode præsentationer, så du kan forbedre dine præsentationer, oplæg, foredrag og taler. Bogen handler om storytelling. På godt nydansk den måde, du kan bruge historie på til at tænde gnisten i dit publikums øjne, og som får dem til at lyse op på en måde, ingen andre former for kommunikation gør.

Samfund, debat og sociale fag

René Flamsholt Christensen
IC4-skandalen
IC4-skandalen hører til blandt de fejltagelser, der er for gode til at gå til spilde. Omkostningsmæssigt er den ganske vist nu distanceret af andre, men både DSB’s og de politisk ansvarliges beskæmmende håndtering betyder, at den ikke bør få lov til blot at glide over i historiens glemsel. Denne beretning dissekerer redelighedens talrige fejldispositioner og ledsagende fejltrin og forfølger dens mange forgreninger ind i den politiske proces. På denne baggrund er bogens argument, at det politiske systems beslutningskodeks jævnligt krænkes, og at den parlamentariske kontrol med beslutningstagerne bør styrkes.

Joke J. Hermsen
Vend tidevandet
 med Rosa Luxemburg og Hannah Arendt
Vi har brug for, at folk engagerer sig i verden: i politik, i samfundet, i andre mennesker. Vi har brug for håb - og at der kæmpes for håbet. Både Rosa Luxemburg og Hannah Arendt mener, at lige netop dette er det vigtigste for os som mennesker. I Vend tidevandet ser hollandske Joke J. Hermsen på, hvordan de to kvindelige tænkere fra det 20. århundrede kan påvirke vores verden i en bedre retning, hvis vi tør tage ansvar og tør tage debatten med vores politikere, kollegaer og naboer om verdens tilstand og fremtid.

Malene Fenger-Grøndahl
Danskerne findes i mange modeller
– portrætbog
I bogen portrætteres 15 danskere, som har kæmpet og kæmper med at blive set som det de føler sig, danske - og noget mere. Det er både unge fra det dansk-tyske grænselands mindretal, unge fra rigsfællesskabet og unge fra forskellige etniske minoritetsbaggrunde i resten af Danmark. Portrætterne bliver understøttet af stærke billeder, som illustrerer livet med flere sprog og kulturer.
21. maj 2021

Didaktik og læring

Morten Overgård Nielsen
Didaktik i skriftlighed
Bogen analyserer udfordringer i undervisningen i skriftlighed, skriftlighedskultur og praktiske undervisningsforløb. Den indeholder også en række opgaver om kreativ og faglig skrivning og forslag til gruppearbejde.

Steen Beck
Dialog og dannelse

– en teoretisk og empirisk analyse af dialogisk undervisning
Bogen tager udgangspunkt i aktuelle diskussioner om dannelse og undervisning og i teoretiske sonderinger i dialogens betydning for gode læreprocesser i skolen. Undervisning er på mange måder lig med kommunikation, og læreres og elevers evne til at benytte de dialogiske muligheder i samværet er afgørende for gode læreprocesser. 

Ditte Gøricke Jensen & Pernille Hedegaard Bøgh
Det, der forstyrrer

– ledelsesredskaber til undervisere
Bogen her giver redskaber og metoder til at tage hånd om manglende deltagelse og forberedelse, dårlig kommunikation, meget fravær, stor udskiftning, uro og støj, samarbejdsvanskeligheder osv.

Historie, kulturhistorie og kunst

Henrik Poulsen & Johan Rosdahl
Undervejs til Lykke-Per
– introduktion, baggrund og perspektiv til Pontoppidans mesterværk
Bogen giver en introduktion til, baggrunden for og perspektiver på Henrik Pon­toppidans mesterværk Lykke-Per, der tilmed er del af Kultur­ministeriets litteratur­kanon.
29. april 2021

Jørgen Grimstrup
De arabiske erobringer 640-750 e.Kr.
Der findes adskillige lærebøger om europæernes erob­ringer 1500-1900, men hidtil ingen om de arabiske erobringer i Mellemøsten, Centralasien, Nordafrika og Europa 630-750, selv om de betød store ændringer i den eksisterende kultur- og magtorden. Det rådes der bod på i bogen her.

Thomas P. Larsen (red.)
Flere sider af penge
Bogen er en bog om penges betydning og industrialiseringen set gennem fagene historie, samfundsfag og religion. Fokus er på perioden fra den engelske industrialisering frem til vores samtid, men bogen har også perspektiver, som rækker langt ind i fremtiden.

Rikke Mosegaard Dyring
Den amerikanske drøm
Bogen går i dybden med begrebet den amerikanske drøm og USA’s nationsdannelse, herunder begreber som amerikansk exceptionalisme, liberalisme, frihed og individualitet.


Flemming Sørensen
Teater V
– Danmarks største bydelsteater, de første 15 år
På Teater V har man aldrig været bange for at afprøve grænser for, hvad man kan tillade sig som teater. Siden den spæde start tilbage i januar 2006 har teatrets stifter og nuværende teaterdirektør Pelle Koppel mod alle odds formået at etablere landets første bydelsteater og en perlerække af vellykkede folkelige og nyskabende kvalitetsforestillinger har set dagens lys. Bogen om Teater Vs første 15 år er en begejstret hyldest til et lille lokalt forankret teater, med store ambitioner, ikke mindst på teaterkunstens vegne.


Allan Vendeldorf
Rågeleje Villaby
"Rågeleje Villaby. De fleste ved sikkert, hvor Rågeleje befinder sig, men villabyen?" I denne bog får du indblik i stedets lokalhistorie. Ved hjælp af fine illustrationer, fotos og fortællinger viser forfatteren sin egen hjemstavn og dens historiske udvikling frem.

Dansk

Matematik 

Academic

Helle Schjellerup Nielsen & Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Praksisnær forskning i socialt arbejde
– nordiske perspektiver
Antologien præsenterer og diskuterer en variation i tilgange og forståelser for praksisnær forskning i socialt arbejde i Norden.

Beatrix Niemeyer, Christine Revsbech Jensen, Finn M. Sommer, Sebastian Zick
På vej
– fortællinger om mobilitet, læring og livshistorie
Bogen er baseret på erfaringer fra JUMP-projektet (Jobs gennem Udveksling, Mobilitet og Praksis) og handler om forventninger og krav til læring og praktikophold i udlandet. Den handler også om de livshistoriske muligheder og forudsætninger for at være mobil og gennemføre lærings- og praktikophold i udlandet. I bogen fortæller 10 danske og tyske elever på de forberedende grunduddannelser om deres erfaringer. Elevernes fortællinger anskueliggør, hvornår og hvordan individuelle oplevelser med kultur, hverdagsliv, arbejde og læring i nabolandet får subjektiv betydning.

Guide- og rejsebøger 

Peter Olesen
Glas i København
Denne gang handler Peter Olesens tur gennem København om glas, der fylder mere og mere i moderne byggeri. På en vandring over Nordhavn, Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro, Indre By, Islands Brygge, Christianshavn, Holmen og det nordlige Amager giver Peter Olesen eksempler på både det, der virker, og det, der kunne være gjort bedre.
april 2021

Britt Nørbak
111 steder i Nordjylland som du skal se
Tag med ud for at håndfodre dådyr og krondyr, på rundt på Verdenskortet, se Sølvskatten, besøg Hama Safari Park, prøv lykken i de nordjyske fiskesøer, pluk æbler i Frugthaven, stil lækkersulten hos Chokoladekurven og kig ind på Troldemuseet.
juni 2021

Rüdiger Liedtke
111 steder på Mallorca som du skal se
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden.
8. april 2021

111 steder i Odsherred som du skal se
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden.

111 steder på Djursland som du skal se
Forfatterne Lena Bendt & Peter Vestergaard, som står bag 111 steder i Aarhus, har denne gang kastet deres kærlighed på Jyllands næse, og de guider læseren til både Nord- og Syddjurs' mange juveler, polerede som upolerede.
juni 2021

Diverse

Alhambra: skønlitteratur

Flemming Jensen
Kongen af Malmø
 om kongelig kærlighed i livtag med det ganske særlige danske demokrati
Den danske kronprins forelsker sig i en afrikansk kvinde på 22 år - ovenikøbet af anden trosretning - og nægter at gå med til, at der dispenseres fra den lovgivning, der gælder for resten af landets borgere. Men så kan han ikke på lovlig vis få sin elskede til Danmark. Konsekvensen kan faktisk blive, at det danske kongehus må flytte til Malmø! Kongen af Malmø er en politisk satirisk kærlighedsroman, hvor Finn Søeborgs milde menneskelige humor møder Hans Scherfigs skarpe sociale satire.
16. april 2021

Henrik Palle
Sene digte
optegnelser fra København & omegn
Med Sene digte debuterer Politiken-kulturjournalisten Henrik Palle som skønlitterær forfatter. Digteren flanerer rundt i bybilledet og iagttager stort og småt, mens tankerne indimellem går på strejftog i erindringen og fremkalder flashbacks af et Danmark "dengang det var før". Det er sprogligt finurlige digte i en ofte humoristisk tone, der kan vække mindelser om forbilledet Dan Turèll og andre danske digtere som Peter Poulsen. Til slut i samlingen melder alvoren og døden sig i form af en suite af digte, der er skrevet under indtryk af pandemien: "Optegnelser fra en lukket verden - en coronarisk rhapsodi".
29. april 2021

Kriminalforlaget: true crime

Kirsten Stubbe-Teglbjærg & Preben Lund
Over alle grænser
når der tjenes penge på at gå over grænsen
I denne bog dykker journalisterne Kirsten Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund ned i mange varianter af smugling. Fra de alvorlige og mest kyniske sager til de underholdende. Bogen indholder fortællinger om absurde og fascinerende smuglerier. Der er også portrætter af nogle af de talrige farverige 'personligheder', der som smuglere har drevet gæk med politi og toldvæsen - og faktisk i perioder har opnået næsten folkelig popularitet i medierne.

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik