FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Bogen består af række interviews med italienske personer, der på den ene eller den anden måde har enrolle i forhold til den sicilianske mafia.

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Jens Henrik Thomsen
Når det aldrig er godt nok 2. udgave
– en guide til perfektionistiske børn og unge
Perfektionistiske børn og unge stiller alt for store krav til sig selv. Og det får negative konsekvenser, når de altid stræber efter det perfekte resultat. Bogen giver børnene værktøjer til at få noget godt ud af perfektionismen.

Jens Henrik Thomsen
Hunde, kryb og små lukkede rum
Børn og unge kan havne i kløerne på over 500 forskellige fobier. Lige fra den velkendte væmmelse ved edderkopper til den mere pudsige af slagsen – frygten for lange ord. Hvad gør vi voksne, når fobierne ødelægger børnenes liv? Bogen afslører fobiernes beskidte kneb og guider børnene ud af fobifælden. Tre børn viser, hvordan særlige spørgsmål, udforskende eksperimenter og eksponering hjalp dem ud af fobihelvedet.

Jens Henrik Thomsen
Alt for bange for sygdom
Ingen af os ønsker at blive alvorligt syge. Heldigvis er det ikke noget, vi går og tænker over dagligt. Og så alligevel. Børn og unge med helbredsangst frygter sygdomme så meget, at det spænder ben for deres liv. Små uskyldige prikker bliver til dødsensfarlig kræft, og en ukendt knurren i maven ender som uhelbredelig AIDS. Med hjælp fra to angste børn, bliver læseren guidet ud af helbredsangstens ubarmhjertige greb.

Leise Døllner
Konfliktmægling med skilte forældre
Bogen præsenterer en faciliterende mæglingsform til dem, der skal mægle i skilsmissesager. Konflikter mellem skilte forældre kræver – udover almindelig forståelse af konflikter og mæglingsprocesser – forståelse for betydningen af den forliste parrelation og det særlige faktum, at også børn er involveret. Børn, der ikke altid selv har en stemme. Bogen henvender sig til alle fagpersoner, der møder og arbejde med skilsmisseforældre og -familier.

Katrine Lund
Englespor

Pædagogik

Maria Baldus
Når skolen er svær
Bogen handler om hvordan skoleudfordrede børn oplever skolen. Og om hvordan de kan få en bedre hverdag og skolegang.

Katrine Willads Lehrmann, Anette Erlandson Pedersen og Kathrine Hammerich (red.)
Samfundsfaglige facetter i det pædagogiske arbejde

Bogen sætter fokus det pædagogiske arbejdes rammevilkår og præsenterer
en palet af aktuelle problemstillinger, værdispørgsmål, dilemmaer og udfordringer,
der knytter an til pædagogens praksis og myndighedsudøvelse.

Sundhed

Mie Lykke Nielsen (red.)
Dans, rytmik og koreografi
– en antologi over et bevægelsesfelt i gymnasieskolen
En grundbog til undervisningen i dans, rytmik og koreografi bygget op over læreplanens krav.

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Leif Donbæk Thomsen
Håndbog i personskade
Bogen er en introduktion til personskader. Den er målrettet skadeslidte og deres familer.

Arbejdsliv

Pernille Garde Abildgaard
Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige
Henrik Stenmann, ejer af et dansk digitalt bureau med godt 50 medarbejdere, besluttede sig i 2010 for at undersøge, om det kan lade sig gøre at skabe en virksomhed, der både gør sine medarbejdere til succeser, giver plads til familien, skaber faglig og personlig udvikling samt giver sine medarbejdere 50 ekstra fridage om året. Efter 8 år med målrettet transformation af arbejdsprocesser og arbejdsdage er missionen lykkedes: Paradokssalt nok er virksomheden og omsætningen vokset sig større i takt med, at medarbejdere har arbejdet mindre. Hele hemmeligheden er nemlig, at det ikke handler om, hvor mange timer vi arbejder, men hvordan vi bruger tiden. I denne bog får du hemmeligheden bag succesen, data og unikke indsigter fra de seneste 2 år med en 4-dages arbejdsuge plus en række no bullshit råd, som du selv kan bruge i dit arbejdsliv og præsentere for din chef.

Kommunikation

Helle Borup
Ud med sproget, 3. udgave

– grundbog i retorik for gymnasiet og hf
Hvordan formidler du bedst dit budskab, dit engagement og dine  holdninger? Bestselleren om retorikkens begreber og tænkning i en ny og opdateret udgave målrettet 2017-læreplanen.

Samfund, debat og sociale fag

Didaktik og læring

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Stig F. Sørensen
Fagdidaktik i religion
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Anette Møller Hansen
Fagdidaktik i billedkunst
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Peter Plant & Rita Buhl
Vejledningsdidaktik
Bogen hjælper dig som studie- og uddannelsesvejleder med at skabe perspektiv på, overvejelser om og med at evaluere din vejledningspraksis. I bogen tydeliggør og udfolder forfatterne vejledningsdidaktik som fænomen og som praksis. De indkredser det metasyn på vejledning, som begrebet vejledningsdidaktik repræsenterer. Bogen undersøger begrebets potentialer fra forskellige kontekster og ståsteder og i forhold til forskellige metoder og målgrupper. Den indledes og afsluttes med videnskabsteoretiske blikke på vejledningsdidaktik og læring.

Martin Houlind
Gameplay
– fra Pong til Pokémon Go

Bogen her tager udgangspunkt i 2017-læreplanens krav om, at nye digitale medier skal være del af undervisningen. I bogen er fokus på computerspil og videospil. Forfatteren angiver en grundlæggende metode til analyse af videospil med tilhørende begrebsapparat og eksemplificeret gennem spillene selv. Dertil kommer kapitler om genrer, spilhistorie, produktion samt spilanalyse på skrift og til mundtlig eksamen. Alle kapitlerne har arbejdsspørgsmål og opgaver.

Historie

Peter Olesen & Jesper Jespersen (red.)
Børnene fra Bakkekammen
Bog med erindringsglimt fra en opvækst på Bakkenkammen i Holbæk i 1950'erne og 1960'erne.

Suste Bonnén
Elskede huse

Christian Vollmond & Mads Aamand Hansen
Hvem stod bag?, 2. udgave
Konspirationsteorier fylder mere i dag end nogensinde før. I det moderne informationssamfund er der nærmest ubegrænsede muligheder for at fremsætte og udbrede al slags viden. Det har gjort konspirationsteorierne til hvermandseje. Og det er et problem. For når en amerikansk præsident eksempelvis anklages for at stå bag et terrorangreb på sit eget land, eller når et åbenlyst forfalsket dokument om en verdensomspændende jødekonspiration stadig cirkulerer, betyder det, at fortiden fortolkes på et falsk grundlag. Denne anden og opdaterede udgave har cases om Jødekonspirationen, Eurabia, politik og viden i det postfaktuelle samfund samt hemmelige selskaber. Hertil kommer en række teoretiske tekster og eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet tværfaglig og i de enkelte fag. Bogen henvender sig primært til historie, samfundsfag og psykologi, men kan nemt bruges i samarbejde med andre fag.

Jim Lyngvild
Danmarks konger og dronnninger

Hennng Bro
Øresundsmetropolen
– historien bag den interskandinaviske byregion
Intet sted i Skandinavien blev helt fra middelalderen koncentration af købstæder så tæt som langs Øresund. Byrne langs sundet kom til at udgøre en byregion, som et bindeled mellem Øst- og Vestdanmark og et vigtig punkt for handelsruterne mellem Østersølandene og landede langs Nordsøen. Med industrialiseringen og deraf følgende urbanisering  udviklede fæstningsbyen København til en hovedstadsmetropol. I gennem 60´erne opstilledes en række visioner for, hvordan København og de skånske byer kunne smelte sammen til én metropol: Øresundsmetropolen. Efter åbningen af Øresundsbroen øgedes interaktionen mellem byregionerne på begge sider af Øresund, og trods et vist tilbageslag i integrationsprocessen efter finanskrisen, synes den nu på ny at forsætte, således den interskandinaviske byregion, bliver en realitet inden for få år. En Øresundsmetropol som i fremtiden vil blive et naturlig centrum i den megapol, som forventes at omfatte Stockholm-Oslo mod nord og Hamborg-Berlin i syd. En del af Regionernes Europa.

Dansk

Matematik 

Rasmus Axelsen & Ole Dalsgaard
Matema10k – matematik for hhx B- og C-niveau
En fuldt opdateret grundbog til matematik på C- og B-niveau ud fra den nye læreplan fra 2017.

Academic

Lise Lotte Hansen (red.)
Køn: positioner, perspektiver, politikker
 en forskningsantologi
Kønsforskningen på RUC omfatter lokale, globale og glokale problematikker, og den dækker alle dele af kønsforskningen herunder maskulinitetsforskning og intersektionelle og queer tilgange. I denne antologi kommer disse forskellige perspektiver i dialog med hinanden, spændingsfelter bliver synlige, og der opstår nye indsigter og forskningsspørgsmål.

Fagbøger til børn 

Guide- og rejsebøger 

Peter Vestergaard
111 steder i Aarhus som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Aarhus.

Birgitte Zacho
Nordvest 
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Vibe Skytte, Morten Lander Andersen, Caspar Christiansen, Jacob Thorek Jensen, Jens-Ulrich Nielsen, Nanna Rinaldo Andersen & Emma Rønberg Nielsen.
22 ture i København som du skal på
København opleves bedst til fods, når du kommer ned i fart og væk fra de gennemtraskede turistruter. I bogen her kommer du på tur med dedikerede byvandrere, der deler ud af anekdoter, insidertips og baggrundsviden. Hvorfor ligger Holmens kirkegård så langt fra Holmens kirke? Hvad skal du se i Danmarks ældste villakvarter? Og hvor kan du finde graffiti fra anden verdenskrig? Forfatterne afslører historien bag de velkendte gader og tager dig med rundt til Københavns hemmelige afkroge og lokale perler, fra baggårde og bodegaer til kirker og kulturhuse. Tag med på tur og lær byen bedre at kende – og få en masse gode historier med på vejen.

Rachel French
På tur i Jane Austens England
En guide rundt til de steder, Jane Austen har boet samt dem hun nævner i sine romaner. 

Diverse

Johan Rosenkilde
24 julehjerter
En julekalender med guides til 24 julehjerter i tre sværhedsgrader.

Alhambra

Nadia Dalbuono
Amerikaneren
Det ligner selvmord, da kriminalkommissær Leone Scamarcio kaldes ud til Ponte Sant’Angelo et stenkast fra Vatikanet: Den døde er tilsyneladende bare endnu en forretningsmand, der ikke kunne klare den økonomiske krise. Et par dage efter findes liget af en kardinal med forbindelser til Vatikanbanken, og Scamarcio begynder at ane en sammenhæng. Men før han kan nå længere i sin efterforskning, bryder en mystisk amerikansk efterretningstjeneste pludselig ind og beordrer ham til at opgive sagen. Det står klart, at der er noget stort på spil. Snart begynder foruroligende forbindelser til koldkrigstiden, USA’s skjulte krigsførelse, Vatikanets korruptionsskandaler og den italienske mafia at afsløres, og de politiske intriger kommer sivende ud af skabet. Men Scamarcio har ikke i sinde at lade sig true. Med både kirke og stat imod sig må han hente hjælp fra sin dystre fortid for at opklare forbrydelserne, før han selv ender som et lig i floden. Amerikaneren er den selvstændige efterfølger til Fordærv i serien om Leone Scamarcio.


 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik