FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve
AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Aktuel tema billede
Bogen består af række interviews med italienske personer, der på den ene eller den anden måde har enrolle i forhold til den sicilianske mafia.

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Rudy Simone
Aspergirls
Piger med Aspergers syndrom bliver ikke diagnosticerede ligeså ofte som drenge. Selv når symptomerne rent faktisk spottes, kan det være svært for disse piger at finde gode råd og vejledning. Denne håndbog er fuldkommen uundværlig for alleaspergirls, unge som gamle. Forfatter og aspergirl Rudy Simone deler brugbare råd om alle aspekter af både privat- og arbejdsliv. 

Jens Henrik Thomsen
Når det aldrig er godt nok 2. udgave
– en guide til perfektionistiske børn og unge
Perfektionistiske børn og unge stiller alt for store krav til sig selv. Og det får negative konsekvenser, når de altid stræber efter det perfekte resultat. Bogen giver børnene værktøjer til at få noget godt ud af perfektionismen.

Maria Dressler & Camilla Obel
Vredeshåndtering for unge
– forstå og håndter følelserne i fællesskab

Vredeshåndtering for unge præsenterer både en teoretisk og en metodisk tilgang til vrede samt andre vanskeligt håndterbare følelsesmæssige udtryk og reaktioner. Den indeholder en lang række øvelser og praktiske anvisninger, som kan anvendes direkte i arbejdet med de unge.

Pædagogik

Amela Paćuka
Pædagogik
– en grundbog til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
Bogen retter sig mod den pædagogiske assistentuddannelse og behandler forskellige pædagogiske teorier fra forskellige aspekter (samfundsmæssige, institutions og individaspekter). Endvidere bidrager bogen til at få forståels og indblik i det komplekse pædagogiske arbejde. Bogen introducerer forskellige pædagogiske tænkere og sociologiske, psykologiske, pædagogiske, filosofiske og antropologiske teorier om menneskets udvikling, læring, opdragelse og dannelse samt forhold mellem mennesket og samfund.

Vibe Larsen & Gitte Lyng Rasmussen (red.)
Social- og specialpædagogik
Bogen er en antologi, som præsenterer det brede fagspektrum af det socialpædagogiske arbejde og herunder særligt inden for specialområdet. Kapitlerne i bogen dækker såvel praksis som forskellige teoretiske og empiriske betragtninger på praksis. Bogen er derfor opdelt i en teoridel og en praksisdel.

Christiane & Naja Pedersen
Den lille røde kuffert
– prisbevidste idéer til pædagogiske aktiviteter i børnehaver og fritidshjem
Bogen er en lege- og læringsbog om pædagogiske aktiviteter, der egner sig til børnehaver, fritidshjem og sfo’er – og som ikke koster særlig meget. Bogenbygger på, at det skal være meningsfuldt for børnene at være i institutionen, at der findes gode og udfordrende aktiviteter, som ikke sprænger de økonomiske rammer, og at det er vigtigt at forstå, hvad det egentlig er, pædagoger og børn kan sammen.

Sundhed

Mie Lykke Nielsen (red.)
Dans, rytmik og koreografi
– en antologi over et bevægelsesfelt i gymnasieskolen

Simon Kratholm Ankjærgaard og Peter Mikkelsen
Kræft er trumf
– topdommerens vigtigste kamp
Dette er historien om fodbolddommer Peter Mikkelsen (kåret til verdens bedste dommer – ikke bare én gang, men to gange) og kræften.

Flemming B. Olsen (red.)
Sundhedsfremme og bevægelse
Denne bog er en ny udgave af Den sunde krop (Grit Niklasson (red.) 2010), som var grundbog for linjefaget Sundhed, krop og bevægelse, der var en del af pædagoguddannelsen fra 2007. Linjefaget eksisterer ikke i den nye uddannelse, men i bekendtgørensen for pædagoguddannelsen 2014 indgår begreberne sundhed, idræt, motion, bevægelse og aktiviteter som kompetencemål i både fællesdelen og i de tre specialiseringsdele.

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Arbejdsliv

Pernille Garde Abildgaard
Fokus giver frihed
Bogen giver dig indsigt i at tilrettelægge både din dag og dit arbejdsliv optimalt.

Line Ullmann
10 effektive arbejdsvaner
– sådan takler du strømmen af opgaver, e-mails og afbrydelser – uden at arbejde mere
Bogen her består af 10 effektive arbejdsvaner, der alle på hver deres måde bidrager til en mere effektiv arbejdsdag. Den er en guide, der hjælper dig med at holde styr på det hele, bruge tiden klogt og nå mere af det, der er vigtigt for dig, i dit arbejdsliv.  

Kommunikation

Mette Reinhardt Jakobsen 
Fokusgrupper for begyndere 2. udgave
– en praktisk håndbog
Dette er en bog for praktikere, der har brug for helt konkret viden om, hvordan man gennemfører fokusgrupper.

Nils Ulrik Pedersen 
Teksten i hånden

– skriv med modeller: Sådan formidler du store emner på små skærme
Denne bog tager udgangspunkt i det håndholdte apparat og den lille skærm som betingelser for moderne skriftlig fremstilling. Bogen har til formål at give dig som skribent forestillinger om og værktøjer til at skrive tekster med integritet og kvalitet til læsere der vælger at læse på håndholdte apparater. 

Samfund, debat og sociale fag

Kirsten Holm-Petersen
Dean
Dean har aldrig været i Ekstra Bladet eller i en spektakulær dokumentarudsendelse i TV. Dean er ’bare’ et af de flere tusinde børn, der hvert år anbringes uden for hjemmet, uden at vi hører om det. Heller ikke, når anbringelsen bryder sammen, og de igen skal pakke deres tøj og flytte et nyt sted hen. Denne bog handler om alt det, vi ikke vidste om Dean og hans anbringelseshistorie. Den er en enestående mulighed for at følge Dean i hele hans barndom – ikke bare den flygtige stump af hans liv, som man som professionel kan sidde med på et givet tidspunkt. 

Hanne Leth Andersen og Jens Chr. Jacobsen
Til dannelse eller nytte?
Denne bog handler om universitetsuddannelser og deres nytte- og brugsværdi og berettigelse i samfundet. Den beskæftiger sig med, hvorfor den enkelte samfundsborger kan have interesse i at investere tid og ressourcer på at tage en videregående akademisk uddannelse. Og den forsøger at svare på, hvilken interesse samfundet har i at investere i, at borgerne uddanner sig.

Nis Grønager Madsen
Fra service til samskabelse
 vejen til meningsfuld velfærd
Begrebet samskabelse drejer sig om at inddrage borgerne i de initiativer og foranstaltninger, der tages. Ideen er at give borgerne medejerskab.

Susanne Fabricius og Sofie Hviid
Når ære står på spil

Didaktik og læring

Lene Bak & Merete Nødgaard
Mentorordning
Denne bog giver et velafprøvet bud på, hvordan man med en mentorordning kan undgå frafald og opnå fastholdelse og uddannelsesparathed på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Bogen indeholder en beskrivelse af målet med en mentorordning, profil af en ungdom, profil af en mentee, profil af en mentor, økonomiske overvejelser, koordinators rolle og opgaver, mentor-mentee match, hvordan kommer man i gang, det første møde, evaluering samt en værktøjskasse med velsafprøvede værktøjer fra forfatternes egen praksis.

Mimi Olsen
Fagdidaktik i mediefag
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Hanne Kirk & Ida Krøgholt
Fagdidaktik i teater og drama
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Ellen Krogh, Nikolaj Elf, Helle Rørbech & Tina Høegh
Fagdidaktik i dansk
Bogen indbyder til en nytænkning af danskdidaktikken og sætter fokus på, hvordan danskundervisning kan analyseres og udvikles.

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Stig F. Sørensen
Fagdidaktik i religion
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Anne Hopmann & Regitze Siggaard
Skøn skole, sådan!
Skøn skole er et innovativt program, som i løbet af seks dage fører elever og lærere – i samspil med forældre og erhvervsliv – gennem en række praktiske opgaver, der kræver en høj grad af samarbejde, en ekstra indsats og et stort engagement. Formlen er enkel:  skoleelever nytænker og designer et område på skolen, fx. deres eget klasselokale, gang eller fællesareal. De tager initiativ, idégenererer, planlægger, organiserer og realiserer – fra idé til færdigt resultat. SKØN SKOLE er udviklet til udskolingselever og til ungdomsuddannelserne. 

Historie

Kaj Rasmussen
Irland, 2. udgave
– historie og samfund i et århundrede
Bogen beskriver i hver sin del Nordirlands og Irlands historie i det 20. og 21. århundrede. Med udgangspunkt i Irlands historie beskæftiger bogen sig generelt med forholdene for Europas mindretal, og med Nordirland som eksempel belyser bogen, hvordan religiøse og sociale konflikter påvirker udviklingen. Bøgerne suppleres af hjemmesiden his2rie.dk.

Aksel V. Carlsen
Kærlighed i krig og kaos
En autentisk skildring om en ukrainsk ung pige, der er slave i en tysk arbejdslejr under 2. Verdenskrig og hendes møde med en dansk mand, der, fordi han er arbejdsløs, er blevet presset til at tage arbejde for et dansk firma i Tyskland, og som opholder sig på en arbejdsplads tæt på arbejdslejren.

Jerzy Miskowiak
Elisabeth Jerichau Baumann
Bog om den ikoniske malerinde Elisabeth Jerichau-Baumann [1819-1881].

Iben Bjørnsson
Partisoldaten - Urban Hansens unge år
Biografi om Københavns tidligere overborgmester Urban Hansen.

Ditte Maria Sørensen, Mette Tapdrup Mortensen & Poul Sverrild
Fritidsliv ved Køge Bugt & Køge Bugt Strandpark

Henrik Vejre, Lene Skodborg & Bo Fritzbøger
Borgernes skov
– Vestskovens anlæggelse

Lisbeth Hollensen & Ditte Maria Sørensen
Brøndbyskoven – en skov bliver til
– politiske forhandlinger 1945-1964

Jeppe Tønsberg & Eva Tønnesen
Hedeland Naturpark
– fra industrilandskab til rekreativt område 1960-2015

Ann-Sofie Wiil
Vinge – det 21. århundredes by
– da grøn blev det nye sort

Dansk

Matematik 

Maria Kirstine Østergaard
Matematikangst
Denne bog tager udgangspunkt i to særlige forhold ved matematikfaget. Gennem udvalgt litteratur og empiriske studier dykker bogens forfatter ned i, om der kan være sammenhænge mellem de forestillinger, man gør sig om, hvad matematik er og anvendes til, og dét at føle angst for faget. 

Academic

Steen Baagøe Nielsen, Signe Hvis Thingstrup, Marianne Brodersen & Henrik Hersom (red.)
Drenges og mænds inklusion på kønnede uddannelser
Denne antologi bygger på forskning knyttet til en række deltagerinddragende forsknings- og udviklingsprojekter gennemført i Region Sjælland i perioden 2012-2015. Hensigten med disse projekter har været at arbejde med - og at forstå - udfordringer om inklusion af drenge og mænd i uddannelse, som det ser ud for de involverede aktører. Bogen indeholder derfor gennemgående diskussion og en opsamling på den særlige værkstedsmodel, der er anvendt i projekterne, og de særlige forståelse udfordringer der er ved at lave deltagerorienteret og forskningsbaseret udviklingsarbejde.  

Steen Baagøe Nielsen & Jacob Bøje (red.)
Attraktiv på papiret
– om pædagoguddannelsens professionsbachelorisering og nyuddannedes udfordringer og orienteringer i det nye arbejde

Charlotte Lindvang & Bolette Daniels Beck
Musik, krop og følelser
– livskvalitet og udvikling hos mennesker med kommunikationsudfordringer 
Musikterapi gør det muligt at arbejde med anerkendelse og afstemning på de dybere neuroaffektive niveauer. Forfatterne viser, hvordan mennesker med kommunikationsvanskeligheder kan opnå øget empowerment, sociale kompetencer og livskvalitet gennem musikterapi. Teorien ledsages af uddybende og illustrative cases.

Chalotte Glintborg, Lotte Hedegaard- Sørensen & Birgit Kirkebæk (red.) 
Professionelle blikke på den anden

– når fortællinger forandrer identiteter
Denne bog vil udfordre det blik, som den professionelle - via sit fag og sine faglige perspektiver - har på barnet, borgeren, patienten og brugeren.  Den vil udfordre uniforme beskrivelser af ’den anden’, som står i forbindelse med det faglige sprog, som knyttes til forskellige professioner: Dvs. udfordrer diagnoserne, forestillingerne om elever, om kriminelle, om syge, om anbragte og om funktionsnedsatte. 

Marianne Schroll
Århundredets børn
Bog om sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem fefolkningsundersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten.

Lise Jönsson
Visuelle og digitale metoder
Denne metodebog sætter fokus på, hvordan fagprofessionelle kan benytte interviewteknikker som en del af arbejdet med mennesker med nedsat funktionsevne – og præsenterer fem konkrete metoder, hvor der ved hjælp af visuelle og digitale metoder kan opnås indsigt i netop disse menneskers hverdagsliv. Bogen henvender sig dog ikke blot til pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og andre kommunale medarbejdere, som har kontakt med mennesker med nedsat funktionsevne, men også til studerende og forskere, som har brug for et metodisk indspark til empiriske studier på socialområdet.

Lise Lotte Hansen (red.)
Køn: positioner, perspektiver, politikker
 en forskningsantologi
Kønsforskningen på RUC omfatter lokale, globale og glokale problematikker, og den dækker alle dele af kønsforskningen herunder maskulinitetsforskning og intersektionelle og queer tilgange. I denne antologi kommer disse forskellige perspektiver i dialog med hinanden, spændingsfelter bliver synlige, og der opstår nye indsigter og forskningsspørgsmål.

Helle M. Davidsen, Jonas Sprogøe & Jens Boelsmand (red.)
Begribe og gøre
– innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv
I bogen anlægger forfatterne en reflekterende, spørgende og debatterende vinkel på innovation og entreprenørskab.

Myra Lewinter
Pårørende omsorgsgivere
– danskernes omsorg for deres ældre nærtstående

Fagbøger til børn 

Jacob Senius Clausen
Brøndby IF – drengene fra Vestegnen 
I denne bog får Brøndby-fans fortællingen om Vestegnens stolthed lige fra den spæde start i 1964 og frem til i dag.

Jacob Senius Clausen
FC København – løverne fra hovedstaden
FCK har vundet Superligaen ti gange i alt, de ni af dem siden sæsonen 2000-2001. Det er Danmarks mest vindende klub, og her får du hele historien om de københavnske mesterspillere og trænere. 

Guide- og rejsebøger 

Ole Villadsen
Moderne glaskunst i danske kirker
En spændende og oplevelsesrig guidebog med flere end 750 farvefotos af nyere glaskunst fra 190 kirker over hele landet.

Sybil Canac, Renée Grimaud & Katia Thomas
111 steder i Paris som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Paris.

Ciro Bianchi Ross & Liber Martinez Carballosa  
111 steder i Havanna som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Havanna.

Birgitte Zacho
Rundt i Nordvest 
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Ole Villadsen
Vordingborg/Stege/Præstø
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Peter Olesen
Stille Odense
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Peter Olesen
Broerne i København
København har et utal af broer og nok flere, end de fleste går og forestiller sig og tænker over til hverdag. Vi har ikke kun broer over byens vand men også flere steder inde på land. I denne bog fortæller Peter Olesen om alle de broer vi kender og ikke kender i København. 

Diverse

Lone Mertz
Glaskisten
Ingen ringere end Hans Hellighed Dalai Lama har opfordret til, at denne bog skulle skrives. Og han har personligt bidraget med et forord. Den danskfødte kunstner Lone Mertz er på 23. år gift med tibetanske Tenpa Gyaltsen, og nu udkommer den autentiske beretning om, hvordan hendes kunstprojekt – Glaskisten – på forunderlig vis tog magten og førte hende til de fjerneste egne af Himalaya. Om mødet med Tenpa, kærligheden og mytologiske skikkelser i Tibets historie.

Idé Luise Gomard & fotos Henrik Sylvest
Tegner
Denne bog er et vidnesbyrd om, at det sted, som Rudolph Tegner opbyggede om sine værker, har en særlig betydning for mange mennesker. I bogen indvier 20 inspirerende personligheder os i deres tanker og overvejelser om Rudolph Tegners Museum & Statuepark.

William Irwin & Gregory Bassham
Harry Potter og filosofi
– Hogwarts for mugglere
Med udgangspunkt i Harry Potters troldmandsverden ser en række filosoffer på de begreber, der spiller afgørende roller i seriens bøger og Film. Dermed bliver ellers svært forståelige filosofiske emner sat ind i et genkendeligt univers og dermed gjort begribelige for eleverne i udskolingen. Måske kan mellemtrinnets elever også læse med.

Hans Engell
På sporet af årgang 1948

Ditte Roslyng
Med mafian under huden
Forfatteren til denne bog, Ditte Roslyng Tastesen, har boet på Sicilien. Hun har gennem mange år fulgt udviklingen på øen. Hun har set, hvordan samfundet langsomt har ændret sig – og stadig ændrer sig – og hvordan større og større dele af befolkningen vender sig mod mafiaen. I årevis har hun mødt sicilianere, hvis liv er blevet berørt – på den ene eller den anden måde – af mafiaen, men som ofte ikke ser det, der er sket for dem, som noget særligt: For dem har det været en slags hverdag. Dette er en bog med deres fortællinger.

Lars Gundersen (foto) & Asger Schnack (tekst)
Folk
– 80 over 80
80 fotografiske portrætter af mennesker over 80, så vidt muligt udført i deres eget miljø. Alle præsenteret med navn, fødeår og -dato, et komprimeret cv og en tekst som giver et kort, men præcist indblik i de portrætteredes liv. Desuden er der en række tekstbidrag, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med alder og aldring. Disse placeres passende steder i bogens forløb og illustreres med stemningsbilleder fra de 80 portrætteringer. Det er en vigtig pointe i 80 over 80, at de portrætterede kommer fra alle hjørner af livet, dvs. kvinder og mænd, sportsfolk og musikere, politikere og erhvervsfolk, håndværkere og kunstnere, repræsentanter for vidt forskellige miljøer og samfundsmæssige erfaringer.

Birgitte Dam
Provokatøren Lollike
Bogen fokuserer på fem forestillinger, som Christian Lollike har skabt enten som dramatiker, instruktør eller begge dele i 2010’erne.

Colouring Copenhagen
1. bind i Destination Colouring-serien i dansk udgave.

Alhambra

Nadia Dalbuono
Fordærv
Kriminalkommisær Leone Scamarcio, søn af en tidligere mafiaboss, har vendt familieforetagendet ryggen og har sluttet sig til Roms politistyrker. Men da Scamarcio får overdraget nogle kompromitterende fotos af en højtstående italiensk politiker og får besked på at ”tage sig af det”, ved han, at han har problemer. Og da en ung mand bliver fundet stukket ned i Rom, og en amerikansk pige forsvinder på en strand i Elba, bliver Scamarcios opgave endnu mere kompliceret. Det værste af det hele er, at hvert eneste spor lader til at involvere premierministeren, Italiens mest magtfulde mand. Som sagen kører længere og længere ud på et sidespor, og hans egen fortid haler ind på ham, må Scamarcio følge de mørkeste understrømme i det italienske samfund – blot for at finde ud af, at intet er, som det ser ud til, og at prisen for sandheden måske er højere, end hvad han er villig til at betale.

Nyt DPIF 

Jakob Andresen & Erik Kristoffersen
Politiets biler
Den store bog om dansk politis biler gennem tiden. Fra den første i 1918, en lejet Hopmobil bygget i USA med plads til seks betjente. I dag er patruljevognene oftest Passat, Mercedes og Touran. Hurtige biler, der er praktisk indrettet og spækket med kommunikationsudstyr.

Allan Juul Laugesen & Preben Lund
Efterforskeren
»Forbrydere skal jo bare fanges« 
Allan Juul Laugesen har været politimand i 40 år. Han har jagtet bankrøvere og håndkogte udenlandske bander, der med voldsomme metoder plyndrede guldsmede- og juvelerbutikker. Allan er stædig og fandensivoldsk, når det drejer sig om at fange forbrydere. Så er han samtidig en gudsbenådet fortæller.

Dansk Kriminalreportage 2018

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik