FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Aktuel tema billede
Bogen består af række interviews med italienske personer, der på den ene eller den anden måde har enrolle i forhold til den sicilianske mafia.

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Jens Henrik Thomsen
Når det aldrig er godt nok 2. udgave
– en guide til perfektionistiske børn og unge
Perfektionistiske børn og unge stiller alt for store krav til sig selv. Og det får negative konsekvenser, når de altid stræber efter det perfekte resultat. Bogen giver børnene værktøjer til at få noget godt ud af perfektionismen.

Jens Henrik Thomsen
Hunde, kryb og små lukkede rum
Børn og unge kan havne i kløerne på over 500 forskellige fobier. Lige fra den velkendte væmmelse ved edderkopper til den mere pudsige af slagsen – frygten for lange ord. Hvad gør vi voksne, når fobierne ødelægger børnenes liv? Bogen afslører fobiernes beskidte kneb og guider børnene ud af fobifælden. Tre børn viser, hvordan særlige spørgsmål, udforskende eksperimenter og eksponering hjalp dem ud af fobihelvedet.

Jens Henrik Thomsen
Alt for bange for sygdom
Ingen af os ønsker at blive alvorligt syge. Heldigvis er det ikke noget, vi går og tænker over dagligt. Og så alligevel. Børn og unge med helbredsangst frygter sygdomme så meget, at det spænder ben for deres liv. Små uskyldige prikker bliver til dødsensfarlig kræft, og en ukendt knurren i maven ender som uhelbredelig AIDS. Med hjælp fra to angste børn, bliver læseren guidet ud af helbredsangstens ubarmhjertige greb.

Leise Døllner
Konfliktmægling med skilte forældre
Bogen præsenterer en faciliterende mæglingsform til dem, der skal mægle i skilsmissesager. Konflikter mellem skilte forældre kræver – udover almindelig forståelse af konflikter og mæglingsprocesser – forståelse for betydningen af den forliste parrelation og det særlige faktum, at også børn er involveret. Børn, der ikke altid selv har en stemme. Bogen henvender sig til alle fagpersoner, der møder og arbejde med skilsmisseforældre og -familier.

Katrine Lund
Englespor

Pædagogik

Merete Zoffmann
Fra indtryk til udtryk
– ideer og metoder til værkstedsarbejde i børnehaven, SFO og i den samordnede indskoling
Inspirationsbog til pædagoger og lærere, der gerne vil arbejde kreativt med plane og rumlige billeder, herunder også traditionsformidling, men har brug for ideer og metoder til at komme i gang.

Louise Friis & Jeanette Clemmesen
Læringsrum i daginstitutioner
Skabelsen af sanselige, kreative og eksperimenterende rum til læring. En inspirationsbog til daginstitutioner og skoler.

Maria Baldus
Når skolen er svær
Bogen handler om hvordan skoleudfordrede børn oplever skolen. Og om hvordan de kan få en bedre hverdag og skolegang. 

Sundhed

Mie Lykke Nielsen (red.)
Dans, rytmik og koreografi
– en antologi over et bevægelsesfelt i gymnasieskolen
En grundbog til undervisningen i dans, rytmik og koreografi bygget op over læreplanens krav.

Flemming B. Olsen (red.)
Sundhedsfremme og bevægelse
Denne bog er en ny udgave af Den sunde krop (Grit Niklasson (red.) 2010), som var grundbog for linjefaget Sundhed, krop og bevægelse, der var en del af pædagoguddannelsen fra 2007. Linjefaget eksisterer ikke i den nye uddannelse, men i bekendtgørensen for pædagoguddannelsen 2014 indgår begreberne sundhed, idræt, motion, bevægelse og aktiviteter som kompetencemål i både fællesdelen og i de tre specialiseringsdele.

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Leif Donbæk Thomsen
Håndbog om personskader
Bogen er en introduktion til personskader. Den er målrettet skadeslidte og deres familer.

Arbejdsliv

Kommunikation

Helle Borup
Ud med sproget, 3. udgave

– grundbog i retorik for gymnasiet og hf
Hvordan formidler du bedst dit budskab, dit engagement og dine  holdninger? Bestselleren om retorikkens begreber og tænkning i en ny og opdateret udgave målrettet 2017-læreplanen.

Samfund, debat og sociale fag

Didaktik og læring

Lene Bak & Merete Nødgaard
Mentorordning
Denne bog giver et velafprøvet bud på, hvordan man med en mentorordning kan undgå frafald og opnå fastholdelse og uddannelsesparathed på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Bogen indeholder en beskrivelse af målet med en mentorordning, profil af en ungdom, profil af en mentee, profil af en mentor, økonomiske overvejelser, koordinators rolle og opgaver, mentor-mentee match, hvordan kommer man i gang, det første møde, evaluering samt en værktøjskasse med velsafprøvede værktøjer fra forfatternes egen praksis.

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Stig F. Sørensen
Fagdidaktik i religion
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Anette Møller Hansen
Fagdidaktik i billedkunst
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Peter Plant & Rita Buhl
Vejledningsdidaktik
Bogen hjælper dig som studie- og uddannelsesvejleder med at skabe perspektiv på, overvejelser om og med at evaluere din vejledningspraksis. I bogen tydeliggør og udfolder forfatterne vejledningsdidaktik som fænomen og som praksis. De indkredser det metasyn på vejledning, som begrebet vejledningsdidaktik repræsenterer. Bogen undersøger begrebets potentialer fra forskellige kontekster og ståsteder og i forhold til forskellige metoder og målgrupper. Den indledes og afsluttes med videnskabsteoretiske blikke på vejledningsdidaktik og læring.

Martin Houlind
Gameplay
– fra Pong til Pokémon Go

Bogen her tager udgangspunkt i 2017-læreplanens krav om, at nye digitale medier skal være del af undervisningen. I bogen er fokus på computerspil og videospil. Forfatteren angiver en grundlæggende metode til analyse af videospil med tilhørende begrebsapparat og eksemplificeret gennem spillene selv. Dertil kommer kapitler om genrer, spilhistorie, produktion samt spilanalyse på skrift og til mundtlig eksamen. Alle kapitlerne har arbejdsspørgsmål og opgaver.

Kirsten Dal Wellendorph
Dannelse og digital kultur 
 en antologi
Bogen giver et bud på, hvordan vi kan definere og beskrive fænomenet digital dannelse i et bredt perpektiv.

Historie

Peter Olesen & Jesper Jespersen (red.)
Børnene fra Bakkekammen
Bog med erindringsglimt fra en opvækst på Bakkenkammen i Holbæk i 1950'erne og 1960'erne.

Suste Bonnén
De bevarer Danmark ll

Christian Vollmond & Mads Aamand Hansen
Hvem stod bag?, 2. udgave
Konspirationsteorier fylder mere i dag end nogensinde før. I det moderne informationssamfund er der nærmest ubegrænsede muligheder for at fremsætte og udbrede al slags viden. Det har gjort konspirationsteorierne til hvermandseje. Og det er et problem. For når en amerikansk præsident eksempelvis anklages for at stå bag et terrorangreb på sit eget land, eller når et åbenlyst forfalsket dokument om en verdensomspændende jødekonspiration stadig cirkulerer, betyder det, at fortiden fortolkes på et falsk grundlag. Denne anden og opdaterede udgave har cases om Jødekonspirationen, Eurabia, politik og viden i det postfaktuelle samfund samt hemmelige selskaber. Hertil kommer en række teoretiske tekster og eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet tværfaglig og i de enkelte fag. Bogen henvender sig primært til historie, samfundsfag og psykologi, men kan nemt bruges i samarbejde med andre fag.

Jim Lyngvild
Danmarks konger og dronnninger

Dansk

Matematik 

Rasmus Axelsen & Ole Dalsgaard
Matema10k – matematik for hhx B- og C-niveau
En fuldt opdateret grundbog til matematik på C- og B-niveau ud fra den nye læreplan fra 2017.

Academic

Lise Lotte Hansen (red.)
Køn: positioner, perspektiver, politikker
 en forskningsantologi
Kønsforskningen på RUC omfatter lokale, globale og glokale problematikker, og den dækker alle dele af kønsforskningen herunder maskulinitetsforskning og intersektionelle og queer tilgange. I denne antologi kommer disse forskellige perspektiver i dialog med hinanden, spændingsfelter bliver synlige, og der opstår nye indsigter og forskningsspørgsmål.

Aske Juul Lassen, Anders Møller, Nete Balslev Wingender, Tenna Jensen & Kamilla Pernille Johansen Nørtoft. 
Gammel i København
 ældres liv og livsvilkår 1900 -2016
Bogen formidler forskning i ældres hverdagsliv i Danmark det 20. og 21. århundrede. Gennem en række kapitler, der alle er bygget op omkring temaer, gives en indsigt i, hvordan hverdagen og de daglige livsbetingelser har formet sig for forskellige generationer af ældre i løbet af det 20. og 21. århundrede.

Fagbøger til børn 

Guide- og rejsebøger 

Else Marie Lehman
111 steder på Fyn som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder på Fyn.

Peter Vestergaard
111 steder i Aarhus som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Aarhus.

Birgitte Zacho
2400 Nordvest 
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Peter Olesen
Stille Odense
Odense er Danmarks tredjestørste by. Tempoet kan være højt, og man kan ofte få brug for et pusterum i den smukke by. Peter Olesen viser rundt til byens stillesteder. Peter Olesen boede fire år i Odense i sin ungdom. I 2019 tager han tilbage til i H.C. Andersens hjemby for at guide rundt til de bedste parker, pladser og haver – der hvor vi kan finde ro og tage en pause. 

Vibe Skytte, Morten Lander Andersen, Caspar Christiansen, Jacob Thorek Jensen, Jens-Ulrich Nielsen, Nanna Rinaldo Andersen & Emma Rønberg Nielsen.
22 byvandringer i København som du skal gå

Cecilie Bindslev Rosentoft
Tiden tæller
Hvad vil du bruge din tid på? Familien Rosentoft har gjort det, vi andre drømmer om: Kastet sig ud i et gigantisk eventyr på verdenshavene for nu at opbygge en ny og anderledes tilværelse herhjemme i Danmark. Deres fokus er på det, der betyder mest for dem: Tid til at være familie! Læs med og få inspiration til, hvordan I kan få mere tid til det, der betyder noget for dig og dine. For tiden tæller.

Rachel French
På tur i Jane Austens England
En guide rundt til de steder, Jane Austen har boet samt dem hun nævner i sine romaner. 

Diverse

Johan Rosenkilde
24 julehjerter
En julekalender med guides til 24 julehjerter i tre sværhedsgrader.

Bo Green Jensen
En kugle af liv
Personlige papirer 2012-2018.

Alhambra

Nadia Dalbuono
Amerikaneren
Bogen er fortsættelsen til Nadia Dalbuonos debutkrimi Fordærv.

Nyt DPIF 

Bjørn Schiønning
Hashbaronerne
– politiet og Pusher Street
Politiet har i fire år haft specialenheden Taskforce Pusher Street, der særligt har fokuseret på bekæmpelse af den organiserede hashhandel. Hashbaronerne handler om denne kamp og trækker linjerne op fra Christianias grundlæggelse og frem til i dag, hvor hippieromantikken er svær at få øje på.

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik