FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  |  Pædagogik  |  Sundhed  |  Arbejdsliv  |  Kommunikation  |  Samfund, debat og sociale fag  |  Didaktik og læring  |  Historie, kulturhistorie og kunst  |  Dansk  |  Matematik  |  Academic  |  Guide- og rejsebøger  |  Diverse  |  Alhambra: skønlitteratur  |  Kriminalforlaget: True crime 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Phil Christie, Margaret Duncan, Ruth Fidler og Zara Healy
Forstå PDA hos børn
– en vejledning om ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk
Bogen fortæller om autismeprofilen PDA (på dansk: ekstrem kravundgåelse), hvad den betyder for børnene og hvordan man som lærere, pædagoger og forældre skal forholde sig til den.

Magnus Riisager
Psyk-C
– grundbog i psykologi på C-niveau

Bogen dækker kernestoffet til psykologi på C-niveau på de gymnasiale uddannelser. Herudover understøtter bogen træning af de kompetencer, der ligger i læreplanens faglige mål.

Randi Starrfelt, Christian Gerlach og Anders Gade (red.)
Klinisk neuropsykologi, 2. udgave
En opdateret udgave af storværket fra 2009.

Pædagogik

Stig Broström
Pædagogikken før og nu
– småbørnspædagogikken gennem seks årtier, 1960-2020
Denne bog tegner et billede af småbørnspædagogikken fra 1960 til 2020. Læseren inviteres ind i de væsentligste udfordringer og forandringer, pædagogikken gennemlevede i disse seks årtier, hvor daginstitutionen bevægede sig fra at være et sted med forebyggende omsorg for de få til et dynamisk lege- og læringsmiljø for alle børn.

Benny Schytte
Legepladsens pædagogik
Bogen handler om børns udeleg, udepædagogiske aktiviteter samt indretning af legepladsen. Bogens formål er at højne den pædagogiske kvalitet på legepladsen med afsæt i børns egen leg, personalets rolle og funktion på legepladsen samt udvikling af bæredygtige lege- og læringsmiljøer. I bogen præsenteres en række undersøgelser og pædagogiske udviklingsprojekter, som argumenterer for og beskriver, på hvilken måde legepladsen kan fremme og styrke børns leg, udvikling og læring. I fremtidens daginstitutioner skal det være ’in’ at være ude på legepladsen.

Camilla Obel og Maria Dressler
Helt almindeligt fucked up
Udgangspunktet for denne bog er, at der aldrig er noget galt med børn. Man kan ikke være et forkert barn. Man kan være et barn. Et rigtigt barn. Et barn, der har det, som det har det. Der kan sagtens være noget særligt på spil for et barn. Eller en ung. Også noget, der måske har givet anledning til bekymringer, kategoriseringer, diagnosticeringer og tiltag undervejs. Hele 15 % eller mere end hvert syvende barn har en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Så at der er meget særligt på spil for mange er ganske vist. Men der er stadig tale om rigtige børn. Der findes ikke andet end rigtige børn.

Pædagogisk forandringsledelse

Sundhed

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Ingrid Arild Jensen (red.)
Psykomotoriske grundøvelser
Bogen sætter fokus på en systematisering af de grundlæggende principper bag psykomotoriske grundøvelser – heri afsættet i den motoriske udvikling. Bogen kan betragtes som en grundbog indenfor psykomotorikken og kan læses på den måde, men kan også anvendes som opslagsbog, da der er grundige øvelsesbeskrivelser, der er illustreret med fotos. Der er derfor rig mulighed for at sammensætte øvelsesprogrammer.

Jonna Jepsen
For tidligt født

Arbejdsliv

Lars Pedersen
Samarbejde – hver for sig
– en guide til virtuelle fællesskaber
Bogen fortæller, hvordan du som leder eller medarbejder kan arbejde virtuelt på tværs af fysiske arbejdspladser på den bedst mulige måde. Corona-pandemien lærte os en masse. For eksempel hvordan vi kan udvikle organisationer og samarbejde på nye måder. Den viden bidrager denne bog til.

Virtuelle arbejdsfællesskaber

Andrew Barnes
4-dages arbejdsugen
I bogen her fortæller Barnes, hvordan vi med den fire-dages uge kan få det bedste fra alle verdener: optimal produktivitet, balance mellem arbejdsliv og privatliv og endda også en løsning på den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Også klimamæssigt er der gevinster at hente. Denne bog er en praktisk guide for både ledere og medarbejdere, og de mange værktøjer kan overføres til stort set alle brancher på det danske arbejdsmarked. Bogen præsenterer en trinvis tilgang, som er lige til at overføre til din egen arbejdsplads!

Kommunikation

Nina Vinther Andersen
Storytelling til stjernehjerner
Denne bog giver dig den overraskende sandhed bag gode præsentationer, så du kan forbedre dine præsentationer, oplæg, foredrag og taler. Bogen handler om storytelling. På godt nydansk den måde, du kan bruge historie på til at tænde gnisten i dit publikums øjne, og som får dem til at lyse op på en måde, ingen andre former for kommunikation gør.

Samfund, debat og sociale fag

Richard Bernstein
Derfor skal vi læse Hannah Arendt
Den amerikanske filosof Richard J. Bernstein har skrevet en letlæst introduktion, der stadig går i dybden, og gennem en række relevante temaer belyser, hvad vi kan bruge Arendts tænkning til i dag. Han gennemgår en række nutidige problemer og betragter dem gennem Arendts tænkning. Hvordan kan vi forstå nutidens flygtningekriser gennem flygtningen Arendts øjne? Hvordan kan vi forstå og handle ud fra uroligheder om racisme og identitet, ikke bare som individer, men som samfund? Og hvorfor er tænkning i sig selv overhovedet så vigtig for vores moderne samfund? Arendt lærer os, at der findes et sted mellem resignation og kynisme, og at vi selv kan finde derhen. Man kan passende begynde rejsen her.

Marion Dampier-Jeans
I spiritismens tjeneste
Marion Dampier-Jeans gør i denne bog status både over sit eget virke som medium og over spiritismens historie i Danmark. Hun beskriver, hvordan hun selv har arbejdet med sit mediumskab gennem årene, hvordan det kræver års øvelse, stor dedikation og disciplin at opbygge. Hun gennemgår ligeledes den forskning, der ligger på området og kommer dermed den lange række af skeptikere i møde. Mange vil ikke tro på noget, som ikke kan bevises, men der findes beviser. Også dem gør bogen status over.

René Flamsholt Christensen
IC4-skandalen
IC4-skandalen hører til blandt de fejltagelser, der er for gode til at gå til spilde. Omkostningsmæssigt er den ganske vist nu distanceret af andre, men både DSB’s og de politisk ansvarliges beskæmmende håndtering betyder, at den ikke bør få lov til blot at glide over i historiens glemsel. Denne beretning dissekerer redelighedens talrige fejldispositioner og ledsagende fejltrin og forfølger dens mange forgreninger ind i den politiske proces. På denne baggrund er bogens argument, at det politiske systems beslutningskodeks jævnligt krænkes, og at den parlamentariske kontrol med beslutningstagerne bør styrkes.

Didaktik og læring

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Karin Tweddell Levinsen og Birgitte Holm Sørensen
It-didaktisk design

Morten Overgård Nielsen
Didaktik i skriftlighed
Bogen analyserer udfordringer i undervisningen i skriftlighed, skriftlighedskultur og praktiske undervisningsforløb. Den indeholder også en række opgaver om kreativ og faglig skrivning og forslag til gruppearbejde.

Steen Beck
Dialog og dannelse

– en teoretisk og empirisk analyse af dialogisk undervisning
Bogen tager udgangspunkt i aktuelle diskussioner om dannelse og undervisning og i teoretiske sonderinger i dialogens betydning for gode læreprocesser i skolen. Undervisning er på mange måder lig med kommunikation, og læreres og elevers evne til at benytte de dialogiske muligheder i samværet er afgørende for gode læreprocesser. 

Ditte Gøricke Jensen & Pernille Hedegaard Bøgh
Det, der forstyrrer

– ledelsesredskaber til undervisere
Bogen her giver redskaber og metoder til at tage hånd om manglende deltagelse og forberedelse, dårlig kommunikation, meget fravær, stor udskiftning, uro og støj, samarbejdsvanskeligheder osv. 

Historie, kulturhistorie og kunst

Jim Lyngvild
Nordiske guder og helte
Endnu et pragtværk i serien, hvor Jim Lyngvild levendegør historiske, sagnomspundne personligheder. Denne gang er det de nordiske guder, som vi alle kender så godt fra Vilhelm Grønbechs klassiske tekster i Nordiske myter og sagn.

Henrik Poulsen og Johan Rosdahl
Undervejs til Lykke-Per

– introduktion, baggrund og perspektiv til Pontoppidans mesterværk
Bogen giver en introduktion til, baggrunden for og perspektiver på Henrik Pon­toppidans mesterværk Lykke-Per, der tilmed er del af Kultur­ministeriets litteratur­kanon.

Rikke Lie Halberg & Bertha Rex Coley
Tyendet
– det tjenende folks danmarkshistorie
Denne bog undersøger det tjenende folks kår gennem danmarkshistorien, med enkelte tråde til Sverige, Norge og andre europæiske lande. Bogen handler om, hvordan tyendet er blevet betragtet og behandlet, og hvordan tyendet selv har kæmpet for bedre vilkår helt op til moderne tid.

Jørgen Grimstrup
De arabiske erobringer 640-750 e.Kr.
Der findes adskillige lærebøger om europæernes erob­ringer 1500-1900, men hidtil ingen om de arabiske erobringer i Mellemøsten, Centralasien, Nordafrika og Europa 630-750, selv om de betød store ændringer i den eksisterende kultur- og magtorden. Det rådes der bod på i bogen her.

Thyge Christian Fønss-Lundberg
Thomas Kluge
Kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg fortæller om kunstmaler Thomas Kluge, om hans værker og liv. Bogen udgives i anledning af Kluges 50 års-fødselsdag (tilbage i 2019). Den er et samlet katalog over alle Kluges værker, både kendte og mindre kendte, som kunstmaleren har været så generøs at stille til rådighed for projektet.

Thomas P. Larsen (red.)
Flere sider af penge
Bogen er en bog om penges betydning og industrialiseringen set gennem fagene historie, samfundsfag og religion. Fokus er på perioden fra den engelske industrialisering frem til vores samtid, men bogen har også perspektiver, som rækker langt ind i fremtiden.

Morten Severin
Folkedrabet i Rwanda

Reinout Bosch
Historisk materialisme
– materialistisk historieteori under postmodernismens hegomoni

Rikke Mosegaard Dyring
Den amerikanske drøm
Bogen går i dybden med begrebet den amerikanske drøm og USA’s nationsdannelse, herunder begreber som amerikansk exceptionalisme, liberalisme, frihed og individualitet.

Dansk

Matematik 

Mogens Niss & Uffe Thomas Jankvist (red.)
Matematikvejledning i gymnasiet
– anvendelse af teori i praksis
Bogen indeholder cases der illustrere anvendelsen af nogle af de teoretiske elementer, som matematikvejledere tilegner sig som del af deres uddannelse og senere skal gøre brug af i praksis.

Academic

Helle Schjellerup Nielsen & Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Praksisnær forskning i socialt arbejde
– mangfoldige metodiske indsigter
Bogen præsenterer og diskuterer en variation i tilgange og forståelser for praksisnær forskning i socialt arbejde i Norden.

Jonas Andreasen Lysgaard & Nanna Jordt Jørgensen (red.)
Bæredygtighedens pædagogik
I takt med, at eksperters målinger, undersøgelser og forudsigelser om klimaforandringer, biodiversitetstab, kemisk relaterede sundhedsproblemer osv. bliver mere og mere alvorlige, er interessen for bæredygtighed steget i den danske uddannelsessektor. I daginstitutioner, på skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og højskoler samt i en lang række uformelle læringsarenaer arbejdes der på at gøre bæredygtighed til et centralt omdrejningspunkt for både pædagogik og drift. Denne bog kvalificerer dette arbejde. På baggrund af eksisterende national og international forskning i koblingerne mellem uddannelse, pædagogik og bæredygtighed søger forfatterne med et kritisk og engageret blik at fremhæve de pædagogiske dilemmaer og muligheder, som bæredygtighedsudfordringerne stiller uddannelserne og pædagogisk praksis i.  

Anette Borchorst & Drude Dahlerup (red.)
Konflikt og konsensus
– det danske ligestillingspolitiske regime
Bogen giver et substantielt bidrag til forståelsen af det danske ligestillingspolitiske regime gennem analyser af konflikt og konsensus om ligestilling i dansk politik siden 1970. I en ny model om ’de tre spor’ viser bogen, hvordan ligestillingspolitikken er blevet besluttet skiftevis af Folketinget via lovgivning, af arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne og af domstolene. I egne surveys undersøges holdninger til ligestilling og ligestillingspolitik både i Folketinget og i den danske befolkning i sammenligning med den svenske og norske. Ud fra forfatternes indgående kendskab til emnet afdækker bogen en række paradokser i dansk ligestillingspolitik.

Guide- og rejsebøger 

Peter Olesen
Glas i København

Peter Olesen
Mine stillesteder
Følg med Peter Olesen rundt i Danmark, når han besøger sine mange stillesteder – fundet og opsøgt gennem et langt liv. Vi har mere end nogensinde før brug for at finde ro og tage et hvil fra hverdagens stress og jag.

Britt Nørbak
111 steder i Nordjylland som du skal se
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden.

Rüdiger Liedtke
111 steder på Mallorca som du skal se
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden.

111 steder i Odsherred som du skal se
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden.

Diverse

Persille Ingerslev
Om
Persille dyrker krydderurter og forårsløg i sin vindueskarm, og så slås hun med systemet. Systemet vil så gerne krydse hende af i et skema og gøre hende normal. Men er der overhovedet nogen, der er normale? Om er en bog om at være til. Det er en bog om at undres, om at skamme sig og om ikke at sige undskyld for at være den, man nu engang er. Om ikke at være firkantet nok til at passe ind i en kasse, om at finde lykken i en spand med jord, om at dyrke sin egen mad og sin egen sjæl. Om er en essayistisk selvbiografisk roman, der ligesom Persille heller ikke passer ind i en kasse. Til gengæld er den en ligefrem og oprigtig fortælling om et ligefremt menneskes liv i et nøjeregnende samfund.

Marianne Abrahamsen
Tuxens breve
Da kunstmaler Laurits Tuxen døde i 1927 efterlod han sig en brun mappe med breve mærket ‘Ursule 1885-1887’. Det viste sig at være breve til Laurits fra hans første hustru, Ursule. I begyndelsen af deres forlovelsestid levede de adskilt af stor afstand, hun i Belgien og han i København. Det er her, brevene begynder, og så strækker de sig over deres bryllup og ind i de første år af ægteskabet. 91 håndskrevne breve på fransk blev det til.

Alhambra: skønlitteratur

Shirley Jackson
Fuglereden
Romanens hovedperson er den ret farveløse Elizabeth, der bor hos sin tante Morgen. Elizabeth begynder at modtage trusselsbreve, og Morgen beskylder hende for at liste ud om natten. Elizabeth kommer til en psykiater, der får to af kvindens personaer i tale, men arbejdet med personlighedsspaltningen går ikke helt efter psykologibogen ...

Kriminalforlaget: true crime

Kirsten Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund
Vejen til vrede
I denne bog kommenterer Vlado og Berthelsen sammen med andre eksperter (heriblandt en trafikforsker og en psykolog) en række hændelser i trafikken. Hvad der sker på asfalten, afspejler langt henad vejen(!), hvordan vi har det med hinanden. Og meget tyder på, at vi er blevet mere egoistiske – det bliver vi i hvert fald, når vi får et rat mellem hænderne eller sætter os op på en cykel. Episoderne spænder vidt, lige fra flittigt brugte fuckfingre, et horn, der hamres i bund til decideret vold og vanvidskørsel.

Dorthe Mørch fortalt til Britt Nørbak
Straffet
Straffet udkom første gang i 2011. Det er en vaskeægte true crime-historie om en relation mellem en mand og kvinde, der både er forunderlig og til tider svær at forstå. Denne nye udgave er opdateret med Dorthes historie frem til i dag.

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik