FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve
AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Aktuel tema billede
Bogen består af række interviews med italienske personer, der på den ene eller den anden måde har enrolle i forhold til den sicilianske mafia.

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  l  Pædagogik  l  Sundhed
Arbejdsliv  l  Kommunikation
Samfund, debat og sociale fag
Didaktik og læring  l  Historie  l  Dansk    
Matematik  l  Academic  l  Fagbøger for børn  l  Guide- og rejsebøger  l  Diverse 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Martin Bredstrup & Lisbeth Elmgaard Jensen
Mig og min ADHD – grundbog
Denne bog udspringer af et inklusionsprojekt for børn med ADHD (SAFIR), som har kørt med succes i Rudersdal Kommune. Forståelsesrammen er personligheds- og udviklingspsykologisk, og målet er at bibringe barnet selvbevidsthed og handlekraft, så det lærer at mestre sine udfordringer i forhold til læring og sociale kompetencer både i skole og fritid.

Martin Bredstrup & Lisbeth Elmgaard Jensen
Mig og min ADHD – Barnets arbejdsbog
Barnets arbejdsbog indeholder bl.a.: Husketavle – hvad er jeg god til? Hvor driller min ADHD mig? Skal min klasse vide, at jeg har ADHD? Min impulsivitet. Min vrede.

Berit Mus Christensen & Maja Nørgård Jacobsen
Med mig selv som redskab
Bogen bryder med tabuet om ’uprofessionelle’ følelser. Og den indbyder de mange fagpersoner, der arbejder professionelt med mennesker, til at forholde sig til og acceptere, at følelserne kommer med på arbejde. Forfatternes udgangspunkt er i henholdsvis ACT og den mentaliseringsbaserede tilgang.

Judy Simone
Aspergirls

Lona Bjerre Andersen, Sidsel Bekke-Hansen (red.) 
Huntington's Disease
16 beretninger fra mennesker med Huntingtons Sygdom tæt inde på livet. Om tvivlen, sorgen, angsten, vreden og frustrationen. Men også om mulighederne, overskuddet og kampen for at genopdage glæden ved livet trods den arvelige sygdom.

Jens Henrik Thomsen
Når det aldrig er godt nok 2. udgave
– en guide til perfektionistiske børn og unge
Perfektionistiske børn og unge stiller alt for store krav til sig selv. Og det får negative konsekvenser, når de altid stræber efter det perfekte resultat. Bogen giver børnene værktøjer til at få noget godt ud af perfektionismen.

Vredeshåndtering for unge

Pædagogik

Amela Paćuka
Pædagogik
– en grundbog til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Vibe Larsen & Gitte Lyng Rasmussen (red.)
Social- og specialpædagogik

Christiane & Naja Pedersen
Måske ku' vi – pris på pædagogik
– prisbevidste idéer til pædagogiske aktiviteter i børnehaver og fritidshjem

Sundhed

Mie Lykke Nielsen (red.)
Dans, rytmik og koreografi
– en antologi over et bevægelsesfelt i gymnasieskolen

Simon Kratholm Ankjærgaard og Peter Mikkelsen
Kræft er trumf
– topdommerens vigtigste kamp
Dette er historien om fodbolddommer Peter Mikkelsen (kåret til verdens bedste dommer – ikke bare én gang, men to gange) og kræften.

Sundhedsfremme og bevægelse
Denne bog er en ny udgave af Den sunde krop (Grit Niklasson (red.) 2010), som var grundbog for linjefaget Sundhed, krop og bevægelse, der var en del af pædagoguddannelsen fra 2007. Linjefaget eksisterer ikke i den nye uddannelse, men i bekendtgørensen for pædagoguddannelsen 2014 indgår begreberne sundhed, idræt, motion, bevægelse og aktiviteter som kompetencemål i både fællesdelen og i de tre specialiseringsdele.

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Arbejdsliv

Kommunikation

Mette Reinhardt Jakobsen 
Fokusgrupper for begyndere 2. udgave
– en praktisk håndbog
Dette er en bog for praktikere, der har brug for helt konkret viden om, hvordan man gennemfører fokusgrupper.

Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen
Skriv og bliv læst 5. udgave
En håndbog til alle, der skriver professionelle tekster på jobbet, f.eks. referater, e-mail, rapporter, pressemeddelelser og breve. Her er også gode råd at hente om at skrive ansøgninger.

Samfund, debat og sociale fag

Curt Sørensen
Den europæiske deltagelseskrise
Den europæiske deltagelseskrise analyserer udviklingen af den nye massepolitik og de politiske ideologier, der både udsprang af og formede bevægelserne. Det var en voldsom proces, der fremkaldte stærke spændinger. Og forholdet mellem erklæret og faktisk ideologi var ikke altid ligetil. Samtidig viser bogen, hvordan der blandt nationalstaterne udviklede sig et konkurrenceforhold, som udsprang af deres hektiske forsøg på modernisering. Dette konfliktfyldte forløb førte frem til krigsudbruddet i 1914 og den efterfølgende 2. verdenskrig.

Kirsten Holm-Petersen
Bogen om Dean

Hanne Leth Andersen og Jens Chr. Jacobsen
Uddannelser, universiteter og employability
– universitetsuddannelser mellem arbejdsmarkedsrelevans og forskningsbaseret faglighed
Denne bog handler om universitetsuddannelser og deres nytte- og brugsværdi og berettigelse i samfundet. Den beskæftiger sig med, hvorfor den enkelte samfundsborger kan have interesse i at investere tid og ressourcer på at tage en videregående akademisk uddannelse. Og den forsøger at svare på, hvilken interesse samfundet har i at investere i, at borgerne uddanner sig.

Nis Grønager Madsen
Fra service til samskabelse
 vejen til meningsfuld velfærd
Begrebet samskabelse drejer sig om at inddrage borgerne i de initiativer og foranstaltninger, der tages. Ideen er at give borgerne medejerskab.

Didaktik og læring

Lene Bak & Merete Nødgaard
Mentorordning som fastholdelsesinitiativ
Denne bog giver et velafprøvet bud på, hvordan man med en mentorordning kan undgå frafald og opnå fastholdelse og uddannelsesparathed på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Bogen indeholder en beskrivelse af målet med en mentorordning, profil af en ungdom, profil af en mentee, profil af en mentor, økonomiske overvejelser, koordinators rolle og opgaver, mentor-mentee match, hvordan kommer man i gang, det første møde, evaluering samt en værktøjskasse med velsafprøvede værktøjer fra forfatternes egen praksis.

Mimi Olsen
Fagdidaktik i mediefag
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Hanne Kirk & Ida Krøgholt
Fagdidaktik i teater og drama
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række didaktikbøger til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Ellen Krogh, Nikolaj Elf & Tina Høegh
Fagdidaktik i dansk
Bogen indbyder til en nytænkning af danskdidaktikken og sætter fokus på, hvordan danskundervisning kan analyseres og udvikles.

Nicolas Marinos
Fagdidaktik i musik
Bogen giver musiklæreren redskaber til didaktiske analyser af faget, som kan bidrage til at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen.

Mogens Niss & Uffe Thomas Jankvist
Læringsvanskeligheder i matematik
– hvordan kan de forstås og afhjælpes?
Flere og flere elever har læringsvanskeligheder i matematik. Tolv matematikvejledere bidrager til forståelse og afhjælpning af læringsvanskeligheder hos elever på ungdomsuddannelserne.

Kirstine Brøndgaard
Den lidt større engelskhjælper
Bogen fungerer både som hjælp i lektiecafeen, som opslagsbog ved eksamenslæsning og når forældrene ønsker et ’brush up’ på egne færdigheder, så de kan bakke op om barnets læring.

Anne Hopmann & Regitze Siggaard
Skøn skole, sådan!
Skøn skole er et innovativt program, som i løbet af seks dage fører elever og lærere – i samspil med forældre og erhvervsliv – gennem en række praktiske opgaver, der kræver en høj grad af samarbejde, en ekstra indsats og et stort engagement. Formlen er enkel:  skoleelever nytænker og designer et område på skolen, fx. deres eget klasselokale, gang eller fællesareal. De tager initiativ, idégenererer, planlægger, organiserer og realiserer – fra idé til færdigt resultat. SKØN SKOLE er udviklet til udskolingselever og til ungdomsuddannelserne. 

Merete Hessel & Michael Juhl Fedders
Virkemidler i voksenundervisning
– 7 trin til at lykkes
Bogen giver inspiration til voksenundervisere og uddannelsesinstitutioner med specielt fokus på grund- og efteruddannelse. Bogen stiller skarpt på de faktorer, der er grundlæggende for, at voksenundervisning skaber læring: Hvordan skabes relation til og mellem deltagere? Hvordan kan modstand fra deltagere imødegås og håndteres? Hvordan kan man lægge op til refleksion og hermed understøtte læring? Samt hvordan og hvorfor er facilitering central i læreprocesser?

Steen Beck
Al den snak om læring
– arven for Piaget og Vygotsky i teoretisk og empirisk belysning
Denne bog bevæger sig ad to spor. Det ene er et teori-praksis-spor; i bogens første to dele diskuteres forholdet mellem læring og undervisning teoretisk og konceptuelt. Det andet spor er et historisk spor; bogen lægger ud med en diskussion af Vygotskys og Piagets klassiske teorier om læring (og forholdet mellem læring og undervisning), fortsætter med en granskelse af aktuelle teorier, som forholder sig arvende eller kritisk til disse teorier og slutter af med aktuelle analyser af undervisningspraksis og læreprocesser i nutidens danske skole. 

Historie

Kaj Rasmussen
Irland, 2. udgave
– historie og samfund i et århundrede
Bogen beskriver i hver sin del Nordirlands og Irlands historie i det 20. og 21. århundrede. Med udgangspunkt i Irlands historie beskæftiger bogen sig generelt med forholdene for Europas mindretal, og med Nordirland som eksempel belyser bogen, hvordan religiøse og sociale konflikter påvirker udviklingen. Bøgerne suppleres af hjemmesiden his2rie.dk.

Aksel V. Carlsen
Dusja og Erik
En autentisk skildring om en ukrainsk ung pige, der er slave i en tysk arbejdslejr under 2. Verdenskrig og hendes møde med en dansk mand, der, fordi han er arbejdsløs, er blevet presset til at tage arbejde for et dansk firma i Tyskland, og som opholder sig på en arbejdsplads tæt på arbejdslejren.

Jerzy Miskowiak
Elisabeth Jerichau Baumann

Iben Bjørnsson
Partisoldaten - Urban Hansens unge år
Biografi om Københavns tidligere overborgmester Urban Hansen.

Ditte Maria Sørensen, Mette Tapdrup Mortensen & Poul Sverrild
Fritidsliv ved Køge Bugt & Køge Bugt Strandpark

Henrik Vejre, Lene Skodborg & Bo Fritzbøger
Borgernes skov
– Vestskovens anlæggelse

Lisbeth Hollensen & Ditte Maria Sørensen
Brøndbyskoven – en skov bliver til
– politiske forhandlinger 1945-1964

Jeppe Tønsberg & Eva Tønnesen
Hedeland Naturpark
– fra industrilandskab til rekreativt område 1960-2015

Ann-Sofie Wiil
Vinge – det 21. århundredes by
– da grøn blev det nye sort

Dansk

Matematik 

Claus Jessen, Anders Torp, Klaus Bruun Pedersen & Michael Stolbjerg Drud
e-Math.dk, C-niveau (2017-læreplansudgave)
Materialet e-Math.dk er et 100 % elektronisk undervisningsmateriale, der dækker hele kernestoffet på matematik C samt supplerende materiale. Og der er ingen licensbøvl. Denne udgave er fuldt opdateret ud fra 2017-læreplanen til matematik. C-materialet omfatter kernestoffet til matematik på stx første år og til matematik C på hf samt supplerende stof og opgaver. Det opfylder alle de nye krave i læreplanen fra august 2017.

Academic

Christa Lykke Christensen (red.)
Ældre mennesker i et mediesamfund
Denne bog giver en, i dansk sammenhæng, første samlede fremstilling af forholdet mellem ældre mennesker, medier og hverdagsliv. Den anlægger et dobbeltperspektiv på aldring og ældre mennesker, idet den på den ene side beskriver, hvordan medier er med til at præge de generelle forestillinger om ældre, aldring og alderdom, og på den anden side også beskæftiger sig med, hvordan ældre mennesker selv bruger forskellige medier og opfatter mediers indflydelse på deres hverdagsliv og oplevelser af at blive ældre. Bogen undersøger er bredt mediefelt, såsom tv, radio, fotografi, magasiner, film, mobiltelefon, computer og tablets.

Alice Kjær
Æstetisk praksis og børn
– sanser, væren og læring i dagtilbuddets læreplaner
Børns æstetiske udtryksformer og væremåder er af grundlæggende betydning i deres hverdagsliv og hele udvikling. Med udgangspunkt i denne antagelse anskuer bogen æstetisk praksis med 1-6 årige i et didaktisk perspektiv. Bogen består af en teoretisk del om æstetik, børnesyn og kultur og en praksisdel med udgangspunkt i en række livstemaer.

Steen Baagøe Nielsen, Signe Hvis Thingstrup, Marianne Brodersen & Henrik Hersom (red.)
Drenges og mænds inklusion på kønnede uddannelser

Steen Baagøe Nielsen & Jacob Bøje (red.)
Attraktiv på papiret
– om pædagoguddannelsens professionsbachelorisering og nyuddannedes udfordringer og orienteringer i det nye arbejde

Charlotte Lindvang & Bolette Daniels Beck
Musik, krop og følelser
– livskvalitet og udvikling hos mennesker med kommunikationsudfordringer 
Musikterapi gør det muligt at arbejde med anerkendelse og afstemning på de dybere neuroaffektive niveauer. Forfatterne viser, hvordan mennesker med kommunikationsvanskeligheder kan opnå øget empowerment, sociale kompetencer og livskvalitet gennem musikterapi. Teorien ledsages af uddybende og illustrative cases.

Chalotte Glintborg, Lotte Hedegaard- Sørensen & Birgit Kirkebæk (red.) 
Professionelle blikke på den anden

– når fortællinger forandrer identiteter
Denne bog vil udfordre det blik, som den professionelle - via sit fag og sine faglige perspektiver - har på barnet, borgeren, patienten og brugeren.  Den vil udfordre uniforme beskrivelser af ’den anden’, som står i forbindelse med det faglige sprog, som knyttes til forskellige professioner: Dvs. udfordrer diagnoserne, forestillingerne om elever, om kriminelle, om syge, om anbragte og om funktionsnedsatte. 

Marianne Schroll
Århundredets børn
Bog om sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem fefolkningsundersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten.

Lise Jönsson
Visuelle og digitale metoder
Denne metodebog sætter fokus på, hvordan fagprofessionelle kan benytte interviewteknikker som en del af arbejdet med mennesker med nedsat funktionsevne – og præsenterer fem konkrete metoder, hvor der ved hjælp af visuelle og digitale metoder kan opnås indsigt i netop disse menneskers hverdagsliv. Bogen henvender sig dog ikke blot til pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og andre kommunale medarbejdere, som har kontakt med mennesker med nedsat funktionsevne, men også til studerende og forskere, som har brug for et metodisk indspark til empiriske studier på socialområdet.

Køn: positioner, perspektiver, politikker

Helle M. Davidsen, Jonas Sprogøe & Jens Boelsmand (red.)
Begribe og gøre
– innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv
I bogen anlægger forfatterne en reflekterende, spørgende og debatterende vinkel på innovation og entreprenørskab.

Myra Lewinter
Pårørende omsorgsgivere
– danskernes omsorg for deres ældre nærtstående

Fagbøger til børn 

Jacob Senius Clausen
Brøndby IF – drengene fra Vestegnen 
I denne bog får Brøndby-fans fortællingen om Vestegnens stolthed lige fra den spæde start i 1964 og frem til i dag.

Jacob Senius Clausen
FC København – løverne fra hovedstaden
FCK har vundet Superligaen ti gange i alt, de ni af dem siden sæsonen 2000-2001. Det er Danmarks mest vindende klub, og her får du hele historien om de københavnske mesterspillere og trænere. 

Guide- og rejsebøger 

Ole Villadsen
Glaskunst i danske kirker
En spændende og oplevelsesrig guidebog.

Sybil Canac, Renée Grimaud & Katia Thomas
111 steder i Paris som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Paris.

Jo-Anne Elikann
111 steder i New York som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i New York.

Ciro Bianchi Ross & Liber Martinez Carballosa  
111 steder i Havanna som du skal se
En guidebog til 111 anderledes, ukendte og særlige steder i Havanna.

Birgitte Zacho
Rundt i Nordvest 
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Ole Villadsen
Vordingborg/Stege/Præstø
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Peter Olesen
Stille Odense
Del af Vores by-serien der også omfatter bøgerne Ude i Valby og På Frederiksberg.

Peter Olesen
Broerne i København

Diverse

Karen Møller
Karens kampe
Karens kampe er historien om 90 års levet liv som politiker, kvinderettighedsforkæmper, højeskoleforstander og meget, meget mere skrevet af Karen Møller, tidl. S-borgmester i Karlebo. Det er en bid af Danmarkshistorien set med egne øjne lige fra genforeningsårene i Sønderjylland til nutidens postmoderne samfund.

Lone Mertz
Glaskisten

William Irwin & Gregory Bassham
Harry Potter og filosofi
– Hogwarts for mugglere
Med udgangspunkt i Harry Potters troldmandsverden ser en række filosoffer på de begreber, der spiller afgørende roller i seriens bøger og film.

Hans Engell
På sporet af årgang 1948

Ditte Roslyng
Med mafian under huden

Asger Schnack
80 over 80
– en hyldest til livets længde
80 fotografiske portrætter af mennesker over 80, så vidt muligt udført i deres eget miljø.

Alhambra

Natasha Pulley
Urmageren fra Filigree Street

Catherine Simpson
Kort over verden
Dette er fortællingen om en mor, der er helt alene om at tage sig af sin søn – sin mærkelige, anderledes søn, der ufrivilligt skubber alle andre væk. Det er en bevægende og humoristisk historie, dervækker genkendelse og latter om forældreskabets og ægteskabets bagsider, især for forældre til børn med særlige behov.

Nyt DPIF 

Niels-Birger Danielsen & Erland Leth Pedersen
De nazistiske betjente
– infiltreringen af dansk politi 1944-1945
Bogen er fortællingen om Svend Staal-gruppen, der var et netværk af nazistisk indstillede politifolk, som hjalp besættelsesmagten med at bekæmpe modstandsbevægelsen. Et stykke yderst dramatisk danmarkshistorie om besættelsestidens sidste hektiske måneder, der var præget af henrettelser og likvideringer.

 

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik