FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / BØGER PÅ VEJNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Bøger på vej 

Her på siden kan du læse om de bøger, der er på vej.
Du kan via genvejene herunder hoppe til et bestemt fagområde:

Psykologi  |  Pædagogik  |  Sundhed  |  Arbejdsliv  |  Kommunikation  |  Samfund, debat og sociale fag  |  Didaktik og læring  |  Historie, kulturhistorie og kunst  |  Dansk  |  Matematik  |  Academic  |  Guide- og rejsebøger  |  Diverse  |  Alhambra: skønlitteratur  |  Kriminalforlaget: True crime 

Du kan også læse om, hvilke projekter vi pt. søger forfattere til

Psykologi

Henrik Hass & Torben Hansen
Kybernetisk psykologi
 sommerfugle i maven, hvad laver de der?
Bogen præsenterer den kybernetiske psykologi i sin historiske sammenhæng og indsætter den i en ramme af nutidens tænkning og forskning. Kybernetikken er vor tids centrale informationsteori. Det er videnskaben bag teorien om ubevidst intelligens. Kybernetisk psykologi integrerer den psykodynamiske tradition med det kognitive ubevidste. Krop, sansning, tænkning, sprog, kreativitet, følelser, billeder og drømme danner en målrettet selvregulerende helhed, vi kan have gavn af at lytte til i hverdag og terapi. Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, psykologer, læger, terapeuter m.fl. ligesom den kan læses som en tankevækkende og inspirerende selvudviklingsbog.

Preben Bertelsen
Et godt nok greb om tilværelsen
–  en håndbog i tilværelsespsykologi
De fleste mennesker vil gerne have en god tilværelse. Både en god nok tilværelse for dem selv, og en god nok tilværelse for hinanden. Denne bog tilbyder en løsningsorienteret tilgang, hvor man kigger fremad mod nye veje og nye bedre greb om tilværelsen. Med en løsningsorienteret tilgang arbejder man med at opstille mål. Mål handler om forandringer: hvordan tilværelsen kan blive fremover. Mål er svar eller løsninger på de opgaver og udfordringer, man står overfor i tilværelsen. Måske er de mål, man opstiller kun delvise svar på udfordringerne. Men de er et skridt på vejen – og så er man i gang.

Carl F. Kähler
Etisk resiliens
Resiliens betegner en positiv personlig udvikling, hvor især unge med vanskelige opvækstvilkår bliver i stand til at indhente deres jævnaldrende og gennemføre de livsmål, der karakteriserer det liv, den uddannelse og karriere, de vælger. Kernen i den etiske resiliens er et moralkompleks, der determinerer individets unikke tilpasning til omgivelserne.

Pædagogik

Camilla Obel & Maria Dressler
Helt almindeligt fucked up
Udgangspunktet for denne bog er, at der aldrig er noget galt med børn. Man kan ikke være et forkert barn. Man kan være et barn. Et rigtigt barn. Et barn, der har det, som det har det. Der kan sagtens være noget særligt på spil for et barn. Eller en ung. Også noget, der måske har givet anledning til bekymringer, kategoriseringer, diagnosticeringer og tiltag undervejs. Hele 15 % eller mere end hvert syvende barn har en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Så at der er meget særligt på spil for mange er ganske vist. Men der er stadig tale om rigtige børn. Der findes ikke andet end rigtige børn.

Helle Munkholm Davidsen & Sarah Robinson
Forandringspædagogik
 et nyt fagdidaktisk dannelsesprojekt
Bogen giver lærere og lærerstuderende indsigt i, hvordan forandringspædagogik kan være en ramme for at nytænke skolens dannelsesprojekt i tæt samspil med fagdidaktik. Forandringspædagogik tager afsæt i pædagogisk entreprenørskab og i grundlæggende pointer i entreprenørskab, som er relevante for skolens dannelsesopgave og for den faglige læring.

Stig Broström
Pædagogikkens ABC
– en kærlig hilsen til pædagoger
Bogen skal - i tradition med ABC-bøger til børn - fungere som trædesten ind i pædagogikkens verden for kommende pædagoger, og den kan samtidig fungere som genkendelig læsning for travle pædagoger og medhjælpere.

John Aasted Halse
Dit sociale barn
– hvordan gruppen påvirker dit barn
Bogens perspektiv er, at gruppen af kammerater er vigtig for børn, og det skal vi voksne både respektere og acceptere. Perspektivet er dog også, at hvis en børnegruppe skal fungere, så alle børn kan trives i den, skal der være voksne, som viser børnene vejen – en opgave, som forældre, pædagoger og lærere kun kan udfylde, hvis der mellem dem og børnene er oparbejdet en høj grad af tilknytning. Det er tilknytningen mellem børn og voksne, der så at sige driver det sociale værk. Bogens målgruppe er først og fremmest forældre og andre pårørende, men vil forhåbentlig også kunne læses med udbytte af pædagoger, lærere og studerende på de pædagogiske uddannelser.

John Aasted Halse & Kristian Stanley Halse
Klog på børn
– om børn og opdragelse
Bogen fokuserer på 75 opfattelser af og synspunkter om børns liv, som man tit kan støde på i medierne. Den er skrevet som hjælp til at finde vej i den jungle af artikler, bøger og hjemmesider, man som forælder støder på. Bogen er også ment som en slags beroligelse, for selvom vi alle sammen gerne vil gøre vores bedste hver gang, så kan det hele ikke være fejlfrit. Og det er faktisk okay, at alt ikke er perfekt hele tiden.

Pernille Juhl
På sporet af det gode børneliv
– et børneperspektiv på tidlig indsats
Børns problemer må udforskes som del af hverdagslivets almene kompleksitet og konflikter. Denne udforskning fordrer åbne spørgsmål til hvor og i hvilke situationer problemer udspiller sig, og vi må udforske, hvad problemer hænger sammen med, og hvordan de får betydning både her og nu og i forhold til barnets samlede livssituation. Problemforståelse og hjælp må så at sige udvikles 'just-in-time'.

Sundhed

Hanne Kjærgaard, Bente Appel Esbensen & Jesper Kjærgaard
Forskningsmetode for sundhedspersonale
– en introduktion for professionsbachelorer på sundhedsuddannelserne

Jonna Jepsen
Præmaturbogen
– et godt liv som barn, ung og voksen
Bogen beskæftiger sig med de mindre synlige følger af for tidlig fødsel og ikke med udpræget fysiske handicaps. Den antager et årsags- og udviklingsperspektiv med stort fokus på at genoprette ubalancer i krop, sind og nervesystem. Den er bygget sådan op, at årsagerne til følger af for tidlig fødsel først beskrives i hovedområder. Derefter gennemgås de typiske følger og senfølger opdelt i kapitler. I hvert kapitel nævnes først årsager og reaktioner, dernæst beskrives muligheder for forebyggelse og afhjælpning. Sidstnævnte i aldersopdelte afsnit.

Laila Kjærbæk & Ditte Boeg Thomsen (red.)
Børns sprogtilegnelse
Bogens hovedmål er at give praktikere der arbejder med børn i alderen 0-6 år, forskningsbaseret viden om hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Med sit fokus på sproglig udvikling i aldersspændet 0-6 år er bogen særligt relevant for pædagoger og andre der arbejder med børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og børnehaveklasse. Bogen lægger vægt på at præsentere den nyeste forskning i dansk sprogtilegnelse. 

Arbejdsliv

Liv Starheim
Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø
 alt det du gerne vil vide om psykisk arbejdsmiljø, men ikke har haft tid til at undersøge ...
Bogen er skrevet til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som hver dag engagerer sig i at forbedre arbejdsmiljøet for deres kollegaer. Bogens hensigt er at inspirere til, hvordan det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø kan ledes på et fagligt funderet grundlag. Det ene ben i bogen består derfor af videnskabeligt funderet viden om området, og den anden del af bogen tager fat i metoder til at håndtere og forebygge, at arbejdsmiljøet bliver til en belastning.

Lars Esholdt (med bidrag af Christen Dalum)
Må den bedste kandidat vinde
 en bog om headhunting
Bogen kaster lys over forretningsområdet headhunting. Forfatterne skærer ind til benet af, hvad headhunting egentlig er for et begreb, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med det, og hvad der er fup og fakta på området. Forfatterne ønsker at bidrage til, at branchen kan udvikle sig gennem åbenhed og dialog og ikke forblive en godt bevaret hemmelighed. Dertil er arbejdet med headhunting for vigtigt, både for dem, der arbejder i branchen, og for de fleste i almindelighed.

Peter Henrik Raa
Udviklingsledelse i gymnasiet
– mellemledelse og udvikling
Siden årtusindskiftet har gymnasiet været under et massivt udviklingspres fra flere fronter: Dels er gymnasiet blevet reformeret. Dels er gymnasiet indgået i den generelle offentlige modernisering. Endelig har det gennem en årrække i lighed med andre offentlige institutioner været underlagt årligt besparelser. Denne bog ser nærmere på skiftet fra administration til strategisk ledelse på gymnasierne, og hvad det implicerer med hensyn til ledelse: Hvorfra den sker, hvad den består i, og hvilke perspektiver lederne kan anlægge på deres aktiviteter.

Pernille Garde Abildgaard
Brænd hamsterhjulet
– guide til et lykkeligt arbejdsliv
Vi har talt om det nogle år 'work smarter, not harder', fleksibelt arbejde og effektiviseringer, der giver mere frihed og større arbejdsglæde. Bogen her indhenter data og erfaringer fra en lang række arbejdspladser i Danmark, både private og offentlige.
efteråret 2021

Kommunikation

Samfund, debat og sociale fag

René Flamsholt Christensen
IC4-skandalen
IC4-skandalen hører til blandt de fejltagelser, der er for gode til at gå til spilde. Omkostningsmæssigt er den ganske vist nu distanceret af andre, men både DSB’s og de politisk ansvarliges beskæmmende håndtering betyder, at den ikke bør få lov til blot at glide over i historiens glemsel. Denne beretning dissekerer redelighedens talrige fejldispositioner og ledsagende fejltrin og forfølger dens mange forgreninger ind i den politiske proces. På denne baggrund er bogens argument, at det politiske systems beslutningskodeks jævnligt krænkes, og at den parlamentariske kontrol med beslutningstagerne bør styrkes.

Joke J. Hermsen
Vend tidevandet
 med Rosa Luxemburg og Hannah Arendt
Vi har brug for, at folk engagerer sig i verden: i politik, i samfundet, i andre mennesker. Vi har brug for håb - og at der kæmpes for håbet. Både Rosa Luxemburg og Hannah Arendt mener, at lige netop dette er det vigtigste for os som mennesker. I Vend tidevandet ser hollandske Joke J. Hermsen på, hvordan de to kvindelige tænkere fra det 20. århundrede kan påvirke vores verden i en bedre retning, hvis vi tør tage ansvar og tør tage debatten med vores politikere, kollegaer og naboer om verdens tilstand og fremtid.

James Fulcher
En kort introduktion til kapitalisme
Hvad er kapitalisme? Er kapitalisme altid det samme uanset sted? Findes der alternativer? Ordet 'kapitalisme' bruges ofte, men hvad betyder det egentlig? Denne korte introduktion besvarer spørgsmål som 'hvad er kapital?' Derudover behandler den kapitalismens historie og udvikling ved hjælp af nogle udførligt beskrevne eksempler fra tulipanboblen i Holland i 1630'erne, Den Store Depression i 1930'erne og den globale finanskrise 2007-2009.

Gary Gutting
En kort introduktion til Foucault
Gary Gutting giver et overblik over og en ikke-systematisk undersøgelse af nogle af de vigtigste elementer i Michel Foucaults liv og tænkning. Foucault blev født i 1926 og er en af de få filosoffer, der har fået en form for kultstatus. I løbet af hans liv kom han i berøring med stoffer, politik og SM-miljøet i Paris samtidig med, at han undersøgte emner som identitet, viden og magt.

Didaktik og læring

Morten Overgård Nielsen
Didaktik i skriftlighed
Bogen analyserer udfordringer i undervisningen i skriftlighed, skriftlighedskultur og praktiske undervisningsforløb. Den indeholder også en række opgaver om kreativ og faglig skrivning og forslag til gruppearbejde.

Steen Beck
Dialog og dannelse

– en teoretisk og empirisk analyse af dialogisk undervisning
Bogen tager udgangspunkt i aktuelle diskussioner om dannelse og undervisning og i teoretiske sonderinger i dialogens betydning for gode læreprocesser i skolen. Undervisning er på mange måder lig med kommunikation, og læreres og elevers evne til at benytte de dialogiske muligheder i samværet er afgørende for gode læreprocesser. 

Ditte Gøricke Jensen & Pernille Hedegaard Bøgh
Det, der forstyrrer

– ledelsesredskaber til undervisere
Bogen her giver redskaber og metoder til at tage hånd om manglende deltagelse og forberedelse, dårlig kommunikation, meget fravær, stor udskiftning, uro og støj, samarbejdsvanskeligheder osv.

Dorte Ågård
Skærme i skolen
 et forsvar for krop, koncentration og fællesskab i et klasserum med digitale medier
Bogen handler om, hvad der sker med klasserummet og med lærernes klasseledelse, når lokalet er fyldt af skærme. Bogen belyser de udfordringer, som det skaber for læreres undervisning og for elevernes læring, trivsel og dannelse, at der i dag er 28 bærbare computere og 28 mobiltelefoner i de fleste klasser.

Historie, kulturhistorie og kunst

Jørgen Grimstrup
De arabiske erobringer 640-750 e.Kr.
Der findes adskillige lærebøger om europæernes erob­ringer 1500-1900, men hidtil ingen om de arabiske erobringer i Mellemøsten, Centralasien, Nordafrika og Europa 630-750, selv om de betød store ændringer i den eksisterende kultur- og magtorden. Det rådes der bod på i bogen her.

Thomas P. Larsen (red.)
Flere sider af penge
Bogen er en bog om penges betydning og industrialiseringen set gennem fagene historie, samfundsfag og religion. Fokus er på perioden fra den engelske industrialisering frem til vores samtid, men bogen har også perspektiver, som rækker langt ind i fremtiden.

Rikke Mosegaard Dyring
Den amerikanske drøm
Bogen går i dybden med begrebet den amerikanske drøm og USA’s nationsdannelse, herunder begreber som amerikansk exceptionalisme, liberalisme, frihed og individualitet.

Tom Jørgensen
101 kunstnere 2021/22
Årbogen 101 kunstnere præsenterer kvaliteten i dansk billedkunst og et udvalg af landets mange kunstnere. For det er ikke kun i København og de andre storbyer, at kunsten lever. 101 kunstnere 2021/22 bevidner, at den danske kunstscene er rig og mangfoldig.

Søren Peder Sørensen
'Røde' Børge
 en dansk skolelærers skæbne i efterkrigstidens Grønland
Børge Poulsen (1920-1995) var blandt de første lærere, der efter Anden Verdenskrig blev sendt til Grønland for at undervise børn i dansk. Bogen fortæller den dramatiske historie om den ukendte skolelærer, der ændrede Grønlands historie ved at tage intitiativ til den første arbejdersammenslutning i landet nogensinde. Prisen, som han kom til at betale, var høj, med bortvisning, arbejdsløshed og mange års udelukkelse fra det land, han elskede højt.
efteråret 2021

Freddie Kristiansen
Døden i Skejby
 og mordet på Kalvebod Brygge
Den 5. april 2001 blev der på Kalvebod Brygge i København begået et mord. Ofret var næsten 130 år gammel og hed Aktuelt. En række personer i fagbevægelsen havde besluttet, at det gamle blad ikke mere skulle leve. Den officielle forklaring var dårlig økonomi. Fra Nordens største avis til lukning. Større kan nederlaget næsten ikke blive. Hvordan kunne det gå så galt. Dette forsøger bogen at give et svar på.
efteråret 2021

Dansk

Matematik 

Academic

Helle Schjellerup Nielsen & Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Praksisnær forskning i socialt arbejde
– nordiske perspektiver
Antologien præsenterer og diskuterer en variation i tilgange og forståelser for praksisnær forskning i socialt arbejde i Norden.

Agnete Meldgaard Hansen, Anders Jakobsen, Annette Kamp, Birger Steen Nielsen og Klaus T. Nielsen (red.)
Arbejdslivet i kritisk perspektiv
– problemstillinger og tendenser
Det moderne arbejdsliv er i konstant transformation, og det er omdrejningspunktet for en stor del af faglitteraturen på feltet, der netop handler om forandringer i arbejdslivet: Forandringernes dynamikker, og hvordan de påvirker menneskers arbejdsliv på forskellige måder, samt hvordan forandringer skabes, ledes, formes og/eller modvirkes. Denne forskning fremstiller ikke kun et arbejdsliv, som transformeres som led i større samfundsmæssige forandringer i en bevægelse oppefra, men giver også et blik for, hvordan forandringer forhandles og formes af mennesker nedefra, i en ofte konfliktfuld proces.

Karen Albertsen, Anita Mac, Eva Thoft, Hans Jørgen Limborg & Agnete Meldgaard Hansen
Professionel kapital i folkeskolen
 faglighed og samarbejde i fokus
Bogen handler om skolen som arbejdsplads og hvordan skoleledere, tillidsvalgte sammen med lærere og pædagogisk personale, hver eneste dag sammen gør det muligt at modtage en stor gruppe vidt forskellige børn og efter hver skoledag – og efter hvert skoleår – sende dem hjem og ud i samfundet lidt mere vidende, lidt mere sociale og lidt bedre rustede til at tage deres plads i samfundet.

Michael Breum Ramsgaard, Raffaele Brahe-Orlandi, Christina Højlund, Mette Lindahl Thomasen & Thomas Østergaard
Mulighedernes didaktik
– entreprenørskab i uddannelse
Bogen præsenterer et bud på en ny didaktik, som har fokus på nye muligheder, nye praksisser og nye kulturer. Det er en didaktik, der er kendetegnet ved læreprocesser, som er undersøgende og eksperimenterende, og som stimulerer til nysgerrighed, mod og forestillingsevne. Bogen henvender sig til undervisere på alle niveauer af uddannelsessystemet.

Guide- og rejsebøger 


111 steder i Odsherred som du skal se
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden.

Diverse

Peter H. Fogtdal
Kan man træde på en vandmand?
Astrologi
efteråret 2021

Marie Louise Malmstrøm
Is i maven / Inuit nunaanni aalajangeriat aallaqqinneq!
- 156 dage som kirurg i Nuuk
Dansk & grønlandsk 
Is i maven er en poetisk dagbogsskildring om de menneskelige og psykologiske aspekter ved at flytte sit lægelige embede og sin familie fra Frederiksberg til Nuuk. Med livet (og døden) på sygehuset som centralt omdrejningspunkt skildres, hvordan det er at være patient og læge i et land underlagt naturens luner, og hvordan de vidt forskellige baggrunde i kultur, livserfaringer og -vilkår præger både det lægelige arbejde og de personlige relationer.

John Vagn Nielsen
Bofællesskabet Trudeslund
– fra idé-, planlægnings- og byggefase til 40 års levet bofællesskab
Tanken bag denne bog er bl.a. at være inspirationskilde for personer, der overvejer eller planlægger at flytte i bofællesskab. Bogen kan også være inspiration for arkitekter, ingeniører, entreprenører, advokater, finansielle virksomheder og kommunale myndigheder, som alle er en naturlig del af et bofællesskabsprojekt. 

Alhambra: skønlitteratur

Karin Michaëlis & Betty Nansen
Kvindehjerter
Brevroman - en genopdaget klassiker. Forord af Kristina Stoltz
oktober 2021

Kirsten Sonne
Den vilde
Bornholmerkrimi
september 2021

Laila Ingrid Rasmussen
En dag ved havet
Roman
oktober 2021

Flemming Jensen
Vejledning i sælfangst
- tolv humoristiske historier om en ung dansk lærers oplevelser på et udsted i Umanak-distriktet
november 2021

Cæcilie Lassen
Den ufortalte historie
Roman
foråret 2022

 

Kriminalforlaget: true crime

Henriette Bendix & Preben Lund
Nabostrid
- når vi slås over hækken
Uoverensstemmelser mellem naboer er uhyre udbredt i vores ellers så fredelige land. Undersøgelser viser, at hver fjerde dansker har haft sammenstød med sin nabo. Bogen indeholder en række fortællinger fra det virkelige liv om, hvor galt det kan gå.

Iben Danielsen
Uden skæg og blå briller
- privatdetektiver i virkeligheden
Vi tror måske, vi ved, hvordan privatdetektiver arbejder. Vi kender deres arbejde fra kriminalromaner og -film. De lusker rundt og stiller afslørende spørgsmål, som politiet tilsyneladende ikke selv kan finde ud af at stille eller svare på. Iben Danielsen går bag om myterne og taler med folk, der arbejder som privatdetektiver. Bogen indeholder en række underholdende cases fra det virkelige liv.

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik