FRYDENLUND.DK / ACADEMIC / ÆLDRE OG SAMFUNDNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Ældre og samfund

ISSN 2246-3658 

Om serien

Ældre og samfund har fokus på ældre og aldring i en samfundsmæssig betydning. Serien har til formål at bidrage med ny viden om praksis og teoriudvikling og har et nationalt såvel som internationalt komparativt sigte.

Bogserien Ældre og samfund vil indeholde et bredt spænd af emner, der relaterer sig til aldring og livet som ældre set i humanistiske, sundheds-, samfunds- og kulturvidenskabelige perspektiver. Det kan eksempelvis være forskning i aktørperspektiver, hverdagsliv, sundhed, sygdom, død, demografi, biologisk aldring, teknologi, kulturelle forestillinger om aldring, viden og videndannelse, institutioner og institutionalisering, professioner og professionalisering, velfærd og velfærdsmodeller.

Bogserien skal formidle og udbrede aldringsforskning af høj kvalitet på dansk i en tilgængelig form. Dermed skabes en platform for formidling af dansk/nordisk aldringsforskning på dansk, som de senere år har været presset af en institutionaliseret nødvendighed af at formidle på engelsk. Alle udgivelser gennemgår en faglig referee-proces, og publicering i serien er pointgivende, jf. BFI-systemet.

Målgrupper for seriens bøger er f.eks. forskere, undervisere og konsulenter på universiteter, på professionshøjskoler/university colleges og i andre forskningsinstitutioner, det er undervisere og udviklingskonsulenter på social- og sundhedsskoler, ansatte på leder- og udførende niveau på ældreområdet samt embedsfolk i ministerier, styrelser og andre styrende og rådgivende organer på ældreområdet. Og så er det helt almindelige danskere, som er interesseret i aldringsforskning.

Forfatterne til seriens bøger vil typisk være forskere fra universiteter, professionshøjskoler/university colleges og andre institutioner, der bedriver forskning og udvikling.

Frydenlund Academic samarbejder om serien med Dansk Gerontologisk Selskab.

Om redaktørerne

Tine Rostgaard er professor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Tine arbejder med forskning i omsorg, og herunder praksis og politik i ældreplejen. Hun er tilknyttet CCWS (Center for Comparative Welfare Studies) på AAU.

Hun har bl.a. forsket i omsorgsregimer, velfærdsindikatorer, konkurrenceudsættelse, forbrugerisme, kvalitetsbegreber og kvalitetssystemer i ældreplejen, og effekten af rehabilitering. Hun arbejder både kvantitativt og kvalitativt. Tine har erfaring som redaktør af danske og internationale publikationer og tidsskriftartikler, og er forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab.

Kontakt:
tr@dps.aau.dk.

Jette Thuesen er forsker og projektleder ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Jette forsker i faglige tilgange til mennesker med livstruende sygdom, herunder syge og svækkede gamle mennesker. Hun beskæftiger sig særligt med forhold mellem rehabilitering og palliation, med tværfaglighed, brugerinddragelse, -perspektiver og -konstruktioner.

Hun har en baggrund i ergoterapi, i tværfaglig uddannelses- og praksisudvikling og i humanistisk og samfundsvidenskabelig sundheds- og aldringsforskning. Hendes ph.d. var en institutionel etnografi om geriatrisk rehabilitering. Ved siden af sin ansættelse er Jette bl.a. beskikket censor i censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser, underviser på kandidatuddannelserne for hhv. ergoterapeuter og sygeplejersker på Syddansk Universitet. Endelig er hun næstforkvinde i Dansk Gerontologisk Selskab, hvor hun har været aktiv i mange år.

Kontakt: thuesen@sdu.dk // 6177 7280

Mulige forfattere er velkomne til at kontakte en af redaktørerne for drøftelse af bogideer. 

Peer review

Serien fagfællebedømmes efter kriterierne i fagfællebedømmelseskriterierne.

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik