FRYDENLUND.DK / TEMASIDER OG DIVERSE / PENSUM- OG STUDIEBØGERNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:

Frameld nyhedsbreve
AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede
Aktuel tema billede

Pensum- og andre bøger til din studiestart

Her på siden har vi samlet en række af de bøger, der er på pensumlister på seminarier, universiteter og andre uddannelser landet over. Nederst kan du også finde bøger om opgaveskrivning og at gå til eksamen.

Husk også, at du kan spare penge på dine studiebøger, hvis du melder dig ind i Frydenlunds Bogklub. Læs mere om bogklubben her.

Du kan klikke dig ind på dit fag eller område her:
Pædagog- og læreruddannelser
Psykologi
Samfund, miljø og velfærdsstaten
Ledelse, arbejdsmiljø og stress
Opgaveskrivning og eksamen

Mangler der Frydenlund-bøger på listen, som du skal bruge til dit studium, er du velkommen til at skrive til os på post@frydenlund.dk.

 

Pædagog- og læreruddannelser 

pædagoguddannelsen-på-tvaers_cover.jpg Bjørn Hamre og Bodil Høyer
Pædagoguddannelsen på tværs
Bogen er en indføring i de faglige elementer, der indgår i at uddanne sig til pædagog – i et praksisfelt, hvor den studerende møder forskellige målgrupper: børn og unge, mennesker med sociale problemer og mennesker med nedsat funktionsevne. Pædagoguddannelsens fag introduceres, dvs. Pædagogik, Dansk, kultur og kommunikation, Individ, institution og samfund samt Linjefagene.
PRIS 289 kr.
Introduktion_paedagogik_2.udgave.jpg Flemming B. Olsen og Finn Held (red.)
Introduktion til pædagogik
Bogen giver en bred indføring i pædagogisk teori og praksis og beskriver de vilkår, som er med til at bestemme pædagogers og læreres handlemuligheder i de institutioner, hvor de har deres professionelle virke.
PRIS 339,00 kr. 
Introduktion_til_undervisni.jpg Flemming B. Olsen, Finn Held og Anelise Birkvad Rasmussen (red.)
Introduktion til undervisning
Bogen præsenterer moderne undervisning med viden, eksempler og erfaringer til brug i folkeskolen. Tænkt og skrevet også til inspiration i andre skoleformer. En lang række fagfolk og eksperter giver deres bud på pædagogisk praksis, hvis teoretiske udgangspunkt er, at viden erhverves individuelt og sammen med andre – gennem aktivitet, målrettet og planlagt handlen, selvgjorte og selvformulerede iagttagelser og erfaringer.
PRIS 399 kr.
Den-sunde-krop-i-bevaegelse_cover.jpg Grit Niklasson (red.)
Den sunde krop i bevægelse
En grundbog til faget Sundhed, krop og bevægelse på pædagoguddannelserne. De enkelte kapitler handler om kulturelle perspektiver på sundhed sundhedspædagogik, handlekompetence og pædagogens rolle social sundhed og netværks betydning for sundheden fysisk læring og viden ulykker på de pædagogiske praksisområder hygiejne kost og dens indtagelse og seksualitet.
PRIS 219 kr.
Social indsigt for pædagoger.jpg Grit Niklasson (red.)
Social indsigt for pædagoger
En levende og vidtfavnende bog, tilrettelagt til socialfag på pædagoguddannelsen. Den beskriver bl.a. samfundets organisering, velfærdssamfundet, livsformer, socialpolitik, vilkår i det flerkulturelle samfund, familien og retsregler - alt sammen i det sociale perspektiv, som den pædagogstuderende har brug for på sin uddannelse.
PRIS 299,00 kr.
udepædagogik-naturligvis.jpg

Lars Bergholdt
Udepædagogik - naturligvis!
Bogen giver praktiske eksempler og teoretisk baggrund for gode oplevelser i naturen. Det er for børn - for unge og for voksne.
PRIS 199,00 kr.

Vygotski_i_paed_cover.jpg Ivar Bråten (red.)
Vygotsky i pædagogikken
Børn lærer af andre børn og voksne. Interessen for, hvordan samarbejde i sociale sammenhænge bidrager til barnets indlæring og udvikling er voksende. Bogen her præsenterer Vygotskys væsentligste tekster inden for området.
PRIS 239,00 kr.
Pædagogisk -lovsamling -2014 Erik Jappe
Pædagogisk lovsamling 2014
Et overskueligt og fuldt opdateret opslagsværk med regler og love inden for det pædagogiske område. Bogen er bygget op om emneområder, som giver læseren en hurtig og overskuelig indgangsvinkel til de relevante love og regler.
PRIS 249 kr.
Håndbog-for-pædagogstuderende_9udgave.jpg Erik Jappe
Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave
Bogen kommer rundt om alle aspekter af studielivet, lige fra de første tanker og ønsker om at blive pædagog over introforløb, undervisning, gruppearbejde og praktik til eksamen og evaluering.
PRIS 169 kr.
Daginstitutionen til hverdag.jpg

Birger Steen Nielsen Camilla Schmidt Finn Sommer Niels Warring
Daginstitutionen til hverdag – den upåagtede faglighed
Pædagogisk arbejde er mange ting – også opgaver som bleskift, oprydning og trøst skal tænkes ind i en pædagogisk faglighed. Denne bog foreslår en ny forståelse af det pædagogiske institutionsarbejde som et samlet hele.
PRIS 229 kr. 

Daginstitutionsarbejde-og-pædagogisk-faglighed.jpg Birger Steen Nielsen Camilla Schmidt Finn Sommer Niels Warring
Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed
De neoliberale styringsformer ændrer daginstitu­tionerne til rene serviceorienterede dagtilbud. Der er derfor brug for omtænkning og nytænkning.
PRIS 299 kr.

 

Psykologi

intro til psykologi_cover copy.jpg Thomas Koester og Kim Frandsen (red.)
Introduktion til psykologi, 2. udgave
Bogen præsenterer læseren for såvel den nyeste psykologiske forskning som de teoretiske traditioner inden for faget og videnskaben. Med sine 1320 sider dækker bogen en stor faglig bredde – samtidig med at den går i dybden.
PRIS 419 kr.
Personligheds_psykologi.jpg Preben Bertelsen
Personlighedspsykologi
Bogen gennemgår de væsentligste personlighedspsykologiske opfattelser: trækteori, psykoanalyse, radikal behaviorisme, social indlæringsteori, kognitiv teori, eksistentialistisk psykologi og handlingsteori samt en række af de væsentligste psykologiske teoretikere.
PRIS 139 kr.
Socialpsykologi.jpg Rolf Kuschel & Per Schultz Jørgensen
Socialpsykologi - en introduktion
Socialpsykologi er som videnskabeligt fag udviklet op gennem 1900-tallet - i takt med omfattende ændringer af samfund og kultur. Bogen er en introduktion til den forskningstradition, som psykologien hviler på.
PRIS 139 kr.
Det-kompetente-selv-cover.jpg Carl F. Kähler
Det kompetente selv. En introduktion til Albert Banduras teori om selvkompetence og kontrol
Bogen er en introduktion til Banduras hovedværk fra 1997: Self-Efficacy: The Exercise of Control og til hans teorier om den personlige kompetences betydning for menneskers måde at klare sig på i det moderne samfund.
PRIS 249 kr.
Arbejds-organ-og-ledelsespsykologi-copy.jpg Lars Paludan-Müller
Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi
Psykologiens bidrag til forståelsen af det menneskelige arbejdsliv dækker en lang række fagområder, hvilket afspejles i bogens 15 kapitler.
Du vil indledningsvis blive introduceret til en samfunds- og kulturanalytisk tilgang, som udspringer af et historisk tilbageblik over arbejds-, organisations- og ledelsespsykologiens udvikling gennem de sidste ca. 150 år.
PRIS 249 kr.

 

Samfund, miljø og velfærdsstaten

Pierre_Bourdieu_cover.jpg Morten Nørholm m.fl. (red.)
Pierre Bourdieu - centrale tekster inden for sociologi og kulturteori
Bogen indeholder to af Bourdieus tidlige tekster, et interview med ham, en gennemskrivning af en artikel og udskriften af forsvaret af Donald Broadys svenske doktordisputats om Bourdieu. Det er tekster, der til sammen giver et bredt perspektiv på Bourdieus tænkning.
PRIS 249 kr.
Grundbog_i_turisme_cover.jpg Anders Sørensen (red.)
Grundbog i turisme
Rejser er med til at danne vores syn på andre mennesker og kulturer. De signalerer økonomisk frihed og råderum og indgår i vores selvforståelse og selvpræsentation. Denne bog er den første videnskabeligt baserede introduktion til turisme på dansk. Det er en antologi, hvis forfattere er førende eksperter fra dansk turismeforskning, som introducerer og diskuterer væsentlige emner inden for deres fagområder.
PRIS 269 kr.
Velfaerd_dimensioner_og_bet.jpg Per Jensen (red.)
Velfærd - dimensioner og betydninger
Bogen bidrager til en afklaring af velfærdsbegrebet. Velfærd er et nøglebegreb i politiske og videnskabelige debatter om velfærdssamfundets udfordringer og indretning. Det forbindes ofte med forestillinger om det gode liv eller det gode samfund og er et positivt ladet begreb. Alle ønsker, at velfærden i Danmark fremtidssikres. Enigheden er dog næppe så stor, når det kommer til, hvad det mere præcist går ud på.
PRIS 299 kr.
Velstandssamfundet_cover.jpg Peter Nielsen
Velstandssamfundet
Velfærdsstaten byggede på forudsætninger, der er forsvundet for længe siden, og velfærden er ikke blevet bredt ud til alle i samfundet. Den helt dominerende tendens i dagens samfund er en voksende velstand gennem vækst og effektiviseringer. Denne udvikling er i direkte modstrid med udbredelse af velfærd, demokrati og viden.
PRIS 269 kr.

 

Ledelse, arbejdsmiljø og stress

Kierkegaard_og_Ledelse.jpg Kirstine Andersen
Kierkegaard og ledelse
Kierkegaard og ledelse tilbyder en ny måde at tale om de personlige og eksistentielle sider af ledelse på - både hvad angår det personlige lederskab og personaleledelse.
PRIS 229 kr.
Teamudvikling_cover.jpg Ingmari Cantzler
Teamudvikling - introduktion til dynamisk teamledelse
Hvordan sikrer man, at alle arbejder mod et fælles mål? Hvordan kommer vi i gang med eller bakker op om en mere teamorienteret arbejdsform? Bogen beskriver i teori og praksis, hvordan man skaber et velfungerende team. 
PRIS 249 kr.
Stresshaandtering_cover.jpg Marianne Boje Andersen
Stresshåndtering på arbejdspladsen
Trods det store udvalg af stresslitteratur, har der længe manglet en håndbog til ledere, HR-folk og tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, der fortæller, hvordan man kan undgå stress på arbejdspladsen. Nu er den her.
PRIS 249 kr.

 

Opgaveskrivning og eksamen

Opgaveskrivning_cover.jpg Mathias Grüttner og Arvid Gregersen
Opgaveskrivning - eller kunsten at bygge en båd
En overskuelig og letlæst bog om opgaveskrivning til den elev eller studerende, der står over for at skulle skrive en stor, skriftlig opgave, men som mangler viden om de krav, man stiller til en akademisk opgave, og som mangler at få fod på alle begreberne.
PRIS 68 kr.
BlivGodTilEksamen copy.jpg Anne M. Hansen
Bliv god til eksamen
Hvordan bliver jeg bedre til at gå til eksamen? Hvordan kan jeg lære at håndtere eksamenssituationen, så jeg bliver bedre til at bruge mig selv og min viden fornuftigt og derved opnå de eksamensresultater, jeg synes, jeg fortjener. Bogen her hjælper dig til nogle af svarene og giver dig redskaber til at blive bedre til at gå til eksamen.
PRIS 69 kr.
eksamensangst_nytomslag copy.jpg Lene Iversen & Bjarne Lühr Hansen
Eksamensangst - hvad kan jeg gøre?
Bogen hjælper både dig, som lider af angst for eksamen, og dig, der blot ønsker at forbedre dine karakterer. Hvad enten du går på gymnasiet, på en mellemlang eller videregående uddannelse vil du kunne hente inspiration.
PRIS 69 kr.
Kropsspogets-psykologi_cover.jpg Jacob de Lichtenberg
Kropssprogets psykologi. Få de højeste karakterer og de bedste job
Bogen giver gode råd og vejledning om, hvordan vi kan kontrollere vores kropssprog, og hvad vores krop skal sige, for at vi skaber tillid til andre og ikke virker nervøse i jobsamtalen eller til eksamenen.
PRIS 199 kr.
Lynspeciale - sådan gør du.jpg

Mette Bjørn
Lynspeciale – sådan gør du!
Bogen er en hjælp til dem, der frygter – eller allerede sidder i – specialesumpen. Mette Bjørn har samlet sine egne og andres erfaringer med hurtig specialeskrivning og tilbyder en lang række konkrete øvelser og anvisninger, der gør det nemt at lægge en tidsplan for specialet – og holde den!
PRIS 129 kr. 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik