NYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Om Matema10k

Matema10k er et helt nyt system til undervisningen i matematik efter den nye gymnasiereform. Hjemmesiden her knytter sig til bogen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 1. C-niveau

af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen.

Hele systemet er udviklet i nøje overensstemmelse med reformens krav – bogen og denne hjemmeside sikrer, at du er dækket ind både hvad angår kernestoffet og supplerende stof.

Bogen udkom i juni 2005, og dækker kernestoffet i matematik C og første år af B- og A-niveau. Bogen suppleres i foråret 2006 af en bog for B-niveau og andet år af A-niveau, og i foråret 2007 af en bog for tredje år af A-niveau.

 

Forfatterne

Bogens to forfattere, Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen, er ansat ved Københavns VUC som henholdsvis adjunkt og lektor.

Thomas Jensen underviser i matematik og filosofi.

Morten Overgård Nielsen underviser i matematik og dansk og har deltaget i arbejdet med at udforme de nye læreplaner og vejledninger til matematikpå hf.

 

Bestilling af bogen

Man kan købe bogen ved henvendelse til

Forlaget Frydenlund, Alhambravej 6, 1826 Frederiksberg C

Man kan benytte:

Mail: post(at)frydenlund.dk

Tlf: 3393 2212

Fax:. 3393 2412

Hjemmeside: www.frydenlund.dk

Her findes mulighed for onlinekøb og også en præsentation af bogen.

 

Anmeldelse af Gymnasiebogen 

Gymnasieskolen 20. november 2005

 

Matema10k

Matematik for gymnasiet Bind – C-niveau

Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen.

286 sider. 248 kr. Frydenlund.

Ak ja, hvad skal man dog finde på! mate­ma10k er Frydenlunds bud på en matema­tikbogserie til gymnasiet.

Men faktisk er forfatterne slet ikke så uo­riginale. Jeg vil gå så langt som at sige, at der er tale om en nyskabelse. Man kan sige, at bogen på mange måder går ind og selv vare­tager den fortolkende og formidlende rolle, som læreren normalt tager sig af.

Hvert kapitel indledes med en kort over­sigt over, hvad der skal læres i kapitlet. Og til sidst opsummeres resultaterne i en mini­formelsamling. Begge dele er set før. Desu­den er der i kapitelresumeet også en kort li­ste over det, man bør have lært. Men det vir­keligt nye er den forklarende tone, brødtek­sten anlægger. Det er en bog, der taler di­rekte til eleven i et forholdsvis dagligdags sprog.

Det er en bog, der vil noget. Men ambitio­nen er ikke den typiske, nemlig at nå så me­get som muligt på et så højt niveau som mu­ligt. Den er i virkeligheden meget større, nemlig at hovedparten af eleverne har en ri­melig forståelse af begreberne, når under­visningen er slut.

Jeg er sikker på, at der er lærere, der ikke vil bryde sig om det noget ’umatematiske’ sprog. Men jeg kan godt lide den. Jeg genken­der mange af forklaringerne som nogle, jeg selv ville have brugt.

Der er en del perspektiverende rammer, som man kender det fra andre bøger. Men ud over det er der såmænd ikke meget mere, end der skal være. praksis når man jo heller ikke meget mere, end vi skal. Der er en opgavesamling med facitliste bag i bogen. Jeg kunne (som altid) have tænkt mig mange flere opgaver.

Jeg har ikke fundet noget om den eks­perimenterende tilgang til matematik noget sted i bogen. Men i virkeligheden synes jeg, at denne bog prøver at leve op til det, jeg troe­de skulle have været ideen med reformen, nemlig at matematik skal være vedkommen­de og nærværende for eleverne – at mate­matik skal kunne forstås, ikke nødvendigvis i alle dens specifikke detaljer, men som et generelt princip, en uomgængelig og yderst virkningsfuld indgangsvinkel til verden.

Som vi ved, endte læreplanen med at re­ducere matematik til det, der foregår inde i lommeregneren eller CAS-programmet. Det gør denne bog bestemt ikke, tværtimod prøver den at tage mystikken ud af matema­tikken ved at gøre den så konkret som mulig.

Der er ingen varer på bestsellerlisten i øjeblikket.
 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik