FRYDENLUND.DK / TEMASIDER OG DIVERSE / BOGSERIEN FLERE SIDER AF ...NYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

Bogserien Flere sider af ...

Bøgerne i bogserien Flere sider af … er hver især skrevet med henblik på et temaforløb af ca. tre måneders varighed, som både tilgodeser arbejdet med enkeltfaglige og flerfaglige problemstillinger.

Den samlede serie er bygget op således, at man frit kan kombinere bogtitler og temaer. Hver enkelt bog kan stå alene, men kan også arbejde sammen med de andre bøger i serien, ligesom man kan vælge helt at se bort fra grundbogen. (I grundbogen finder I udvalgte metoder fra fagene historie, samfundsfag og religion samt diverse modeller og værktøjskasser med begreber. Bogen inkluderer desuden fag-, videnskabs- og verdenshistorie samt en gennemgang af kristendom og islam).

Flere sider af ...-serien begyndte som en bogserie rettet fortrinsvis til undervisere og studerende på hf-studiet. Serien udsprang af, hvad jeg følte, var en stor mangel på kompakte temabøger, som på pædagogisk og kreativ vis var tilpasset nutidens studerende, og som tilgodeså de undervisnings- og forberedelsesvilkår lærere har i dag; uden at gå på kompromis med det faglige niveau og dannelsesidealer indbygget i det danske uddannelsessystem.

Som mange undervisere har erfaret, så er studerende i dag præget af en global verden, hvor medietyperne er mangfoldige og omskiftelige. Af den grund er de studerende mindre læsevante end for bare ti år siden. Trods den oprindeligt hf-rettede titel – Flere sider af KS – oplevede vi derfor, at bøgerne bredte sig til både stx og til diverse andre ungdomsuddannelser som htx, hg og hhx. Ligesom bøgerne også blev benyttet af elever, der skrev opgaver om specifikke emner. I forbindelse med at bogserien overgik fra LRU til Frydenlund, besluttede jeg derfor at lægge snittet en smule anderledes.

I fortsættelsen af det, som nu blot hedder Flere sider af ...-serien, er bøgerne tilpasset den måde, mange allerede benyttede de tidligere bøger: Serien er stadig rettet mod hf og tilpasset diverse reformer, men er skrevet som generelle temabøger, der kan benyttes af enhver, som ønsker at arbejde med en af bøgernes emner.

Thomas P. Larsen, fagredaktør af Flere sider af ...

Bøger i serien

Adriansen, Gunnar, Anders Ellegaard, Mads Waneck og Thomas P. Larsen (2021): Flere sider af penge. Frydenlund.

Gudbjerg-Hansen, Suzanne, Ulrik Juel Lavtsen og Thomas P. Larsen (2017): Flere sider af KS – grundbogen, 2. udgave. Lindhardt og Ringhof.


Gudbjerg-Hansen, Suzanne, Ulrik Juel Lavtsen og Thomas P. Larsen (2017): Flere sider af KS – Grønland. Lindhardt og Ringhof.

Gudbjerg-Hansen, Suzanne, Ulrik Juel Lavtsen og Jakob Sørensen (2017): Flere sider af KS – velfærdsstaten. Rødder og perspektiver. Lindhardt og Ringhof.

Møenbak, Eva Ravn, Sebastian Lang-Jensen og Thomas P. Larsen (2020): Flere sider af Rusland. Frydenlund.

Temasider til hver bog i serien

Temaside med kildetekster til Flere sider af Rusland
 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik