FRYDENLUND.DK / OM FORLAGET / FORTÆLLINGEN OM ET FORLAGNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

IMG_0125.JPG

IMG_0166.JPG

IMG_0147.JPG

IMG_0150.JPG

IMG_0167.JPG

IMG_0120.JPG

IMG_0123.JPG

 IMG_0128.JPG

IMG_0130.JPG

IMG_0131.JPG

IMG_0133.JPG

IMG_0134.JPG

IMG_0137.JPG

 

Fortællingen om et forlag

Et mellemstort forlags fødsel

Som det oftest er tilfældet i den danske forlagsverden, er Bogforlaget Frydenlunds historie i høj grad lig med en del af undertegnedes, dvs. stifterens, livshistorie.
Frydenlunds officielle etableringsår er 1990.

Forud for den officielle fødsel, havde jeg i nogle år i 1980'erne beskæftiget mig med forlagsdrift i det absolut små som fritidsbeskæftigelse ved siden af mit almindelige lønarbejde. 1990 blev så året, hvor springet blev taget - en forlægger var født og et nyt forlag var opstået.

Den danske forlagsstruktur er domineret af nogle få, efterhånden meget - i dansk sammenhæng - store forlag. Derudover er der en mængde miniforlag med en enkelt eller to ansatte og et årligt antal bøger på under fem. Midt imellem er der altså en gruppe af mellemstore forlag, der udgiver et tocifret antal nye bøger årligt. Det plejer i parentes at være sådan, at hvis et af miniforlagene bliver lidt større og viser lidt talent, bliver det straks købt op af et af de store. Det er dog en skæbne, som vi her på Frydenlund hidtil har undgået (selv om vi har fået tilbuddet!).

På Frydenlund regner vi os blandt gruppen af mellemstore forlag. Vi udgiver årligt ca. 60-70 nye bøger plus et ikke ubetydeligt antal genudgivelser. Vi er 12 ansatte og med freelancere og løst ansatte har vel 15-20 mennesker deres gang på forlaget.

Vi ligger ikke søvnløse om natten

Men for nu at vende tilbage til udgangspunktet, så begyndte forlaget i 1990 som et enmandsforlag. Domicilet har været i Skt. Peders Stræde i hjertet af København, i Meinungsgade på Nørrebro og på Vesterbrogade, for så i 1994 at ende i Hyskenstræde, hvor vi boede i 17 år lige indtil januar 2011, hvor vi flyttede til vores nuværende hus på Alhambravej 6 på Frederiksberg. Det er første gang, forlaget ejer sit eget domicil, hvilket giver bedre mulighed for at indrette og præge vore daglige omgivelser.

Gennem årene er antallet af såvel bøger som ansatte steget lidt efter lidt. Der er ikke blevet 'satset' økonomisk, for som den efterhånden halvgamle forlagschef siger: »Jeg gider sgu ikke ligge søvnløs om natten og spekulere på, om forlaget går under i morgen«. Men lidt efter lidt har vi vundet en plads i den danske forlagsverden som et mellemstort forlag (der skal som nævnt ikke så meget til for at være mellemstor).

Vi føler os respekteret i branchen, og frem for alt er vi i stand til at tiltrække en stadig større gruppe af forfattere, der har lyst til at udkomme på et mindre, men professionelt, forlag, som er karakteriseret ved en god stemning, et målrettet arbejde og højt engagerede medarbejdere, som sætter forfatterens ve og vel i det absolutte højsæde. Vi plejer snusfornuftigt at sige: Uden forfattere, intet forlag. 

Hvem er vi - kort sagt

Hvis vi sådan mere formelt skal præsentere os kort: Hvem er vi? Frydenlund er et uafhængigt forlag, der har eksisteret siden 1990. Vi har til huse på Alhambravej 6 på Frederiksberg. Hvert år udgiver vi ca. 60-70 bøger (plus genoptryk), primært til ungdomsuddannelserne, de mellemlange og videregående uddannelser samt til forskning og til det offentlige og private erhvervsliv.

Vi har specialiseret os inden for hovedområderne:

  • Psykologi
  • Pædagogik
  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhed
  • Arbejdsliv
  • Kommunikation
  • Samfund og historie

Vi driver Frydenlunds Fordelsklub (tidligere Frydenlunds Bogklub) som en integreret del af forlaget. Desuden driver vi et populært historiesite (www.his2rie.dk) og et meget besøgt matematiksite (www.matema10k.dk). 

Vi ser lyst på fremtiden!

Bogens død har været forudset år efter år i lange tider. Vi oplever ikke, at patienten er døende, men det er hele tiden nødvendigt ikke at slumre hen. Tværtimod må vi kontinuerligt med en moderne frase genopfinde os selv med nye initiativer, som skal formidles på nye måder. Derfor udgiver vi ikke kun bøger i standardudgaver, men forsøger os med bl.a. e-bøger, lydbøger og dvd'er.

Vi sælger ikke kun bøger via boghandlen, men har indset, at markedsføring direkte til bogkøberne er helt afgørende. Derfor har vi etableret bogklubben, og derfor forsøger vi hele tiden via direkte henvendelser til "slutbrugerne" at gøre opmærksom på vore bøger. Af samme grund er internettet blevet en stadig vigtigere marketings- og salgskanal for vore bøger, som det i øvrigt er blevet det for hele branchen.

Vi ser lyst på fremtiden! Vi er glade for et stadig øget antal forfattere eller potentielle forfattere, der betror os deres manuskripter, og vi er ikke mindst glade for det stadig øgede antal mennesker, der er interesserede i vore bøger, køber dem og anbefaler dem til andre. Med andre ord: At drive forlag på den lidt gammeldags og solide måde, som vi gør det, er ikke det værste, som man kan komme ud for.

Henning Lund, forlægger

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik