NYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

Find forfatteren

Espe Maria Kahler  |  Hanne Kathrine Kallesøe  |  Torben Kitaj  |  Alice Kjær  |  Jesper Kjærgaard  |  Helle Kjærgård  |  Jeanette Bresson Ladegaard Knox  |  Bodil Knudsen  |  Heidi Eskelund Knudsen  |  Susanne V. Knudsen  |  Lene Kobbernagel  |  Gitte Koldtoft  |  Søren Kolstrup  |  Freddie Kristiansen  |  Erik Kristoffersen  |  Ellen Krogh  |  Lars Brian Krogh  |  Peter Krustrup  |  Anja Madsen Kvols  |  Carl F. Kähler

 

EspeKahler_sorthvid.jpg

Espe Maria Kahler

Espe Maria Kahler er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i eventyr som narrativt redskab i behandlingen af traumatiserede børn. Med eventyret som redskab har hun arbejdet med børnefamilier og børnegrupper med psykosociale problemstillinger.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Det traumatiserede barn – symptomer, konsekvenser og behandling (i samarbejde med Anne Bovbjerg)

Hanne Kathrine Kallesøe _sort -hvid

Hanne Kathrine Kallesøe

Hanne Kathrine Kallesøe er udviklingskonsulent og lektor på University College Lillebælt.

Hun er uddannet socialrådgiver og har undervist i faget ISS på pædagoguddannelsen og er koordinator for innovationsundervisning på pædagoguddannelsen på UCL.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Innovation i uddannelse og profession (i samarbejde med Lars Bergholdt

Torben Kitaj _sort -hvid

Torben Kitaj

Torben Kitaj er journalist. Han har været DR's korrespondent i Tyskland og udenrigsredaktør samme sted samt på Information.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Til Gentofte

Tyskland efter 1989

Alice Kjær _sort -hvid

Alice Kjær

Alice Kjær er cand.pæd. i pædagogik, forfatter, pædagog, foredragsholder og ekstern censor på pædagoguddannelsen. Hun har deltaget i en ministeriel arbejdsgruppe, der i 2016 har udarbejdet anbefalinger til den reviderede læreplan for dagtilbud.

Alice har tidligere udgivet bogen Projektarbejde i daginstitutionen – fra fascination til fordybelse(2010) og skrevet en række fagartikler. Til daglig arbejder hun i børnehuset Tiziana i Aalborg.

Har udgivet følgende på Frydenlund: 

Æstetisk praksis – sanser, væren og læring i dagtilbuddets læreplan 

 

Jesper Kjærgaard

Jesper Kjærgaard er cand.med. og ph.d. Han arbejder som læge på BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle (sammen med Bente Appel Esbensen og Mette Juhl)

Helle Kjaerulf _sorthvid2

Helle Kjærgård

Helle Kjærgaard er cand.psych. og børneneuropsykolog. Hun har arbejdet i amterne, specialinstitutioner og PPR og har bl.a. undervist på DPU og for Dansk Psykologforening.

Siden 2006 har Helle Kjærgård haft selvstændig virksomhed med hovedvægt på børneneuropsykologiske undersøgelser, supervision og undervisning.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Den lille kaospilot – urolige børn i daginstitutionen og hjemmet

Mit urolige barn – guide til en bedre hverdag


Barnets lærende hjerne
 (i samarbejde med Bente Støvring og Aase Tromborg)

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette Bresson Ladegaard Knox underviser og vejleder på DIS, tilknyttet Københavns Universitet, Professionshøjskolen UCC København samt på St. Olaf College i USA. Hun forsker især i sundhedsfilosofi og medicinsk etik samt eksistentiel rehabilitering og palliation (p.t. på afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet). 

I tilknytning til sin forskning arbejder Jeanette med filosofiens omsættelighed, dette at bruge filosofi i praksis. Siden 2009 har hun fungeret som klinisk etiker på Neonatalklinikken, Rigshospitalet.

Jeanette er mag.art. i filosofi med sidefag i teatervidenskab og religionsvidenskab samt videreuddannet i filosofisk praksis fra Norsk Selskab for Filosofisk Praksis, hvorfra hun også er certificerede sokratisk facilitator.

Hun er forfatter til flere bøger og formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis (www.dsfp.dk).

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Filosofisk praksis i sundhedsvæsenet (redaktør og bidragyder)

Er døden en regnbue?

At tænke er at gå på opdagelse 

 

Bodil Knudsen

Bodil Knudsen har været udstationeret for FN som 'medfølgende ægtefælle' i perioden 1977-2013 så forskellige steder som Namibia, Zambia, Laos, Østtimor, Papua Ny Guinea, Genève og New York. Mens hendes mand arbejde for FN, har hun haft job som sekretær, skoleleder, engelsklærer, træner og valgekspert.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Med FN på fem kontinenter (i samarbejde med Finn Reske-Nielsen)

 

Heidi Eskelund Knudsen

Heidi Eskelund Knudsen er cand.mag. i historie og pædagogik samt ph.d. i historiedidaktik.

Hun er i dag ansat ved Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. Udover forsknings- og konsulentopgaver varetager hun undervisning på læreruddannelsen ved UC Lillebælt samt underviser i undervisningens teori og praksis ved Aarhus Universitet. Omdrejningspunktet for hendes arbejde er en stor interesse for børns og unges møder med historie i og uden for skolen.

Heidi Eskelund Knudsen har tidligere arbejdet som lærer i både grundskoleklasser og gymnasiet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Fagdidaktik i historie (i samarbejde med Rune Christiansen)

Susanne V Knudsen_sorthvid2.jpg

Susanne V. Knudsen

Susanne V. Knudsen er er professor i pædagogiske tekster ved Center for Pædagogiske tekster og Lærringsprocesser, Høgskolen i Vestfold i Norge.

Hun har tidligere været ansat på Danmarks Lærerhøjskole (i dag Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet). Hendes doktorafhandling handler om danske kvindelige forfattere i 1940'erne og 1950'erne.

Susanne er i gang med et trebindsværk om køn i samfundet. Første bind udkom i 2010 og handler om køn i skolen. De to næste bøger handler om henholdsvis køn i litteratur og medier og køn i politik.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Køn i politik. Køn, magt og politiseringer

Køn i kulturen. Køn, medier og litteratur

Køn i skolen. Køn, pædagogik og pædagogiske tekster

Lene Kobbernagel _sort -hvid

Lene Kobbernagel

Lene Kobbernagel er cand.mag. i teatervidenskab fra Københavns Universitet.

Hun har arbejdet som underviser i gymnasiet og på universitetet samt på Statens Teaterskole (i dag Statens Scenekunstskole). I 2012 stiftede hun konsulentvirksomheden Samtalekunst.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Skuespilleren på arbejde 

Gitte-Koldtoft_sort-hvid.jpg

Gitte Koldtoft

Gitte Koldtoft har en bachelor i retorik og 20 års erfaring som foredragsholder, underviser, skribent og coach. Siden 2005 har hun haft eget firma med hjemmearbejdsplads.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

68 råd til hjemmearbejdet (sammen med Line Ullmann)

Søren Kolstrup_sh.jpg

Søren Kolstrup

Søren Kolstrup er født i 1947. Uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag i 1973 og blev ph.d. i 1996. Søren har arbejdet som gymnasielærer og ekstern lektor på Syddansk Universitet.

Han er i dag ansat som lektor ved Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet, hvor han bidrager til et seksbindsværk om den danske velfærdsstats historie.

Søren Kolstrup er også medlem af tidsskriftet Arbejderhistories redaktion, hvor han også bidrager med anmeldelser og artikler. Han har skrevet en lang række bøger om bl.a. velfærdsstaten, arbejderbevægelsens historie og Polens historie.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Forandringens årti

Den danske velfærdsmodel 1891-2011


Polske stemmer

Freddie Kristiansen_lille.jpg

Freddie Kristiansen

Freddie Kristiansen (f. 1947) er journalist, uddannet ved Aktuelt, hvor han var ansat i perioden 1969-1989 og i en periode var tillidsmand.

I perioden 1992-2017 var han sekretariatsleder i solidaritets- og bistandsorganisationen International Børnesolidaritet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Mordet på Kalvebod Brygge – den socialdemokratiske presses liv og død

 

 

Erik Kristoffersen

Erik Kristoffersen er tidligere vicepolitikommissær og har haft særligt fokus på politiets biler gennem en lang årrække.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Politiets biler (sammen med Jakob Andresen)

Ellen Krogh 2015_sort -hvid

Ellen Krogh

Ellen Krogh er professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, hvor hun leder forskningsprogrammet Didaktik og fag.

Hun har skrevet og redigeret en lang række bøger og artikler inden for danskfagets didaktik, fagdidaktik og faglig skrivning i de gymnasiale uddannelser.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Fagdidaktik i dansk (i samarbejde med Nikolaj Elf, Tina Høgh og Helle Rørbech)

Almendidaktik og fagdidaktik
(i samarbejde med Ane Qvortrup og Torben Spanget Christensen)

Lars Brian Krog _sort -hvid _Lille

Lars Brian Krogh

Lars Brian Krogh er lektor, ph.d. i naturfagsdidaktik og ansat ved læreruddannelsen på VIA University College i Aarhus.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Fagdidaktik i naturfag (i samarbejde med Hanne Møller Andersen)

Peter Krustrup _sort -hvid _lille

Peter Krustrup

Peter Krustrup er professor i Sport og Sundhed ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og tidligere professor på Københavns Universitet med særlige opgaver inden for holdspil og sundhed.

Han indledte sin forskning i fodbold og sundhed i 2003 og har udgivet 125 videnskabelige artikler om temaet ud af i alt 225 videnskabelige artikler.

Peter Krustrup modtog i 2014 DBU’s 'En Del af Noget Større'-prisen, har opnået UEFA Pro-trænerlicens og været assisterende træner for kvindefodboldlandsholdet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Boldspil for livet (sammen med Jens Bangsbo)

Anja Madsen Kvols _lille

Anja Madsen Kvols

Anja Madsen Kvols er pædagogisk leder på Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College.

Hun har tidligere undervist i de pædagogiske fag samme sted.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Må jeg skrive mig selv ind? – autoetnografi på socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen (sammen med Thomas Dam)

 

Carl F Kähler_sort-hvid.jpg

Carl F. Kähler

Carl F. Kähler er mag.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Han har sidefag i psykologi, oldtidskundskab og filosofi.

Han har mange års erfaring som underviser, bl.a. fra Københavns Universitet, Folkeuniversitetet og i gymnasiet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Etisk resiliens – en undersøgelse af den etiske karakterstyrke

Den kropsmindede hjerne. Antonio Damasios teori om den emotive subjektivitet


Det kompetente selv. En introduktion til Albert Banduras teori om selvkompetence og kontrol

  

Vil du i kontakt med en forfatter?

Vi formidler gerne kontakt til en af vores forfattere. Skriv eller ring til marketingmedarbejder Pernille Bjerrum på pernille@frydenlund.dk eller 3318 8138.

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik