NYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

Find forfatteren

Maria Baldus  |  Jens Bangsbo  |  Henning Bech  |  Steen Beck  |  Henriette Bendix  |  Lena Bendt  |  Birte Servais Bentsen  |  Lea Bentsen  |  Henning Emanuel Berg  |  Lars Bergholdt  |  Josina Bergsøe  |  Preben Bertelsen  |  Jacob Birkler  |  Maiken Bjerg  |  Jacob Halvas Bjerre  |  Mette Bjørn  |  Iben Bjørnsson  |  Morten Blomhøj  |  Jens-Peter Bonde  |  Suste Bonnén  |  Ole Borch  |  Anette Borchorst  |  Nanett Borre  |  Helle Borup  | Rheinout Bosch  |  Anne Bovbjerg  |  Martin Bredstrup  |  Per Bregengaard  |  Torben Bremann  |  Henning Bro  |  Stig Broström  |  Kirstine Brøndgaard  |  Tine Brøndum  |  Bjarne Busk  |  Pernille Hedegaard Bøgh 

 

Maria Baldus _lille _sort -hvid

Maria Baldus

Maria Baldus er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium og mor/bonusmor til fire.

Hun driver firmaet God i Skolen og er flere gange blevet brugt som ekspert hos Go’morgen Danmark, Radio 24syv, Jyllands-Posten og TV2 News. Hun er også forfatter til bogen Støt dit skolebarn – en forældreguide.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Når skolen er svær

Jens Bangsbo_sort-hvid.jpg

Jens Bangsbo

Jens Bangsbo er professor i arbejdsfysiologi ved Institut for Idræt, Københavns Universitet samt leder af Center for Holdspil og Sundhed.

Han har publiceret mere end 300 videnskabelige artikler og står bag mere end 20 bøger, bl.a. Aerob og anaerob træning udgivet af Danmarks Idrætsforbund, og er desuden udvikler af de internationalt anvendte Yo-Yo tests.

Jens Bangsbo har UEFA Pro-trænerlicens og er instruktør for FIFA. Han er tidligere assistenttræner for Juventus FC og det danske herrefodboldlandshold.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Boldspil for livet (sammen med Peter Krustrup)

Træningsfysiologi


Fodbold – træning og undervisning

 

Henning Bech

Henning Bech er dr.scient.soc. og professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Er danskerne racister? (i samarbejdet med Mehmet Ümit Necef)

 

Steen Beck -sort -hvid

Steen Beck

Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Dialog og dannelse

Didaktisk tænkning på arbejdet


Al den snak om læring

Veje til viden. Piagets og Vygotskys læringsteorier i historisk og teoretisk belysning

 

Henriette Bendix _sort -hvid

Henriette Bendix

Henriette Bendix er journalist og driver kommunikationsfirmaet Bendix Kommunikation.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Miraklet på Blegdammen (sammen med Preben Lund)

Har udgivet følgende på Frydenlunds datterforlag Kriminalforlaget:

Nabostrid (sammen med Preben Lund)

Lena Bendt _lille _sort -hvid

Lena Bendt

Lena Bendt er uddannet cand.arch. fra Arkitektskolen Aarhus i 1986 og skulptør fra Århus Kunstakademi i 2010. Hun arbejder selvstændigt med kunst, arkitektur, kultur og undervisning og har tidligere været leder af Syddjurs Billedskole og projektleder i Kulturring Østjylland.

Lena er født i Aarhus og bor i dag på Mols.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

111 steder på Djursland som du skal se (i samarbejde med Peter Vestergaard)


111 places in Aarhus that you shouldn't miss
 (i samarbejde med Peter Vestergaard)

111 steder i Aarhus som du skal se
(i samarbejde med Peter Vestergaard)

BirteServais&LeaBentsen_sort-hvid.jpg

Birte Servais Bentsen

Birte Servais Bentsen er uddannet pædagog, har arbejdet som bevægeterapeut på Rigshospitalet og som konsulent på Center for Spædbørn ved Københavns Universitet. Hun har livslang teoretisk og praktisk erfaring med små børns bevægeudvikling og betragtes som pioner inden for børnemotorikken.

Hun har tidligt påpeget betydningen af den motoriske udvikling som en uomgængelig del af barnets udvikling, der bør tages alvorligt af forældre, pædagoger og andre fagfolk. Hun har bidraget væsentligt til områdets udvikling gennem sit forfatterskab og ved undervisning af fagfolk på alle niveauer.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Bevægeomsorg. Børnemotorik i teori og praksis (fysisk bog udsolgt, findes som e-bog)

Bevægeleg for forældre og deres spæde børn (i samarbejde med Lea Bentsen)

BirteServais&LeaBentsen_sort-hvid.jpg

Lea Bentsen

Lea Bentsen er afspændingspædagog, kropsterapeut og BA i antropologi.

Hun har specialiseret sig i arbejdet med børn og har i særdeleshed været optaget af de kulturelle elementer af motorisk udvikling, kropsopfattelse og kropskommunikation.

Hun underviser på den afspændingspædagogiske uddannelse og behandler i sin praksis både børn og voksne.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Bevægeleg for forælde og deres spæde børn (i samarbejde med Birte Servais Bentsen)

Henning Emanual Berg _sort -hvid

Henning Emanuel Berg

Henning Emanuel Berg er uddannet pædagog og har arbejdet som institutionsleder. Han har undervist på både pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistentuddannelse.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Bevægelse og idræt – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) (sammen med Nanett Borre)

Lars Bergholdt_sort-hvid.jpg

Lars Bergholdt

Lars Bergholdt underviser i Værksted, natur og teknik på pædagoguddannelsen i Odense. Han har gennem de seneste 40 år været aktiv med udepædagogik, både som deltager og underviser i forskellige sammenhænge.

Han har bl.a. været konsulent og designer af udeområder ved børnehaver og skoler, holdt kurser og undervist ved efter- og videreuddannelser.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Udepædagogik – naturligvis!

Innovation i uddannelse og profession
(i samarbejde Hanne Kathrine Kallesøe)

Josina Bergsoe _sort -hvid

Josina Bergsøe

Josina Bergsøe har i 23 år har arbejdet i nogle af Danmarks største virksomheder med udvikling af virksomhedsprofilering, kommunikation og branding.

Hun fik i 2010 konstateret brystkræft, og det kickstartede en lang række ideer, der ændrede hendes liv radikalt. hun er i dag bestyrelsesformand i fonden A Race Against  Breast Cancer og initiativtager til Catwalken 'Skaldet er smukt* samt kunstudstillingen 'Bald is Beautiful' med 20 skaldede kvinder i kemobehandling for brystkræft. Ligeledes holder hun foredrag om kræft og tabuer.

I oktober 2012 modtog hun FEMINAs kvindepris for hendes modige indsats mod brystkræft og det store tabu omkring skaldethed. Josina er desuden kendt fra TV, bl.a. via sin medvirken i DR 2 TEMA'et 'Dem der overlevede kræften' samt en lang række andre programmer vedr. kræft og tabuer.

Læs mere på forfattterens egen hjemmeside. 

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Senfølger efter kræft (sammen med Britt Nørbak)

Tabuknuseren. To søstres fortælling om brystkræft (sammen med Josephine Bergsøe og Britt Nørbak

Preben-Bertelsen-sorthvid.jpg

Preben Bertelsen

Preben Bertelsen er professor i samfundspsykologi og personlighedspsykologi samt studieleder ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Han har udgivet en lang række publikationer og er en af hovedfigurerne inden for antropologisk psykologi i Danmark. Desuden er Preben Bertelsen hovedredaktør på Journal of Anthropological Psychology og Bulletin fra Antropologisk Psykologi.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Et godt nok greb om tilværelsen

Personlighedspsykologi


Tilværelsespsykologi


Aktør i eget liv
(redaktør)


Mennesket som socialt væsen (selvstændig udgivelse af et kapitel i Kulturen og det sociale liv)

'Socialpsykologi', kapitel i Kulturen og det sociale liv

'Social- og personlighedspsykologiske perspektiver på spørgsmålet om mennesket som socialt væsen', kapitel i Kulturen og det sociale liv

Antropologisk psykologi

Jacob Birkler _sort -hvid

Fotograf: Robert Attermann

Jacob Birkler

Jacob Birkler er filosof og har skrevet en lang række bøger om aktuelle etiske problemstillinger i det moderne samfund.

Han er desuden en kendt debattør og forhenværende formand for Det Etiske Råd.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Etik & finans – etikkens rolle når pengene ruller

Maiken Bjerg _sort -hvid

Maiken Bjerg

Maiken Bjerg er SE-traumeterapeut og har mange års erfaring med børn med forskellige traumer og kroniske lidelser, herunder smerter. Hun arbejder i dag i privat praksis.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Smerter hos børn (sammen med Charlotte Jensen)

Jacob Halvas Bjerre_sort-hvid.jpg

Jacob Halvas Bjerre

Jacob Halvas Bjerre er mag.art. i Historie fra Københavns Universitet og har i tillæg hertil en BA i historie fra King's College i Canada.

Han arbejder i dag på Rigsarkivet, har tidligere arbejdet på Dansk Jødisk Museum og i flere omgange undervist på Auschwitz-dagen.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Holocaust

Mette Bjørn.jpg

Mette Bjørn

Mette Bjørn er cand.mag. fra Københavns Universitet og uddannet coach.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Lynspeciale – sådan gør du!

Iben Bjørnsson 2_sort -hvid

Iben Bjørnsson

Iben Bjørnsson er ph.d. i historie og museumsinspektør ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Hun har modtoget SFAH's arbejderhistoriepris for sit speciale om Arbejdernes Informationscentral, har skrevet ph.d. om socialdemokratiske anti-kommunistiske netværk i Norden samt post.doc. om Københavns tidligere overborgmester Urban Hansen (finanseriet af Carlsbergfondet).

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Urban – de unge år 1908-1956

 

Morten Blomhøj

Morten Blomhøj er lektor i matematik på Roskilde Universitet (RUC). Han forsker og underviser i blandt andet matematikdidaktik og matematisk modellering og har skrevet flere bøger og artikler om disse emner.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Fagdidaktik i matematik

Jens -Peter Bonde _sort -hvid

Jens-Peter Bonde

Jens-Peter Bonde (født 1948) var medlem af Europa-Parlamentet 1979-2008. Han repræsenterede Folkebevægelsen mod EU, indtil han var med til at etablere JuniBevægelsen efter det danske nej til Maastricht-traktaten ved folkeafstemningen i 1992.

Bonde er cand.scient.pol. og forfatter til 70 bøger om Danmark og EU.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Find ud af EU

Hvad nu EU? – 10 bud på at redde Europa (sammen med Uffe Østergård)

Suste Bonnen _sort -hvid

Suste Bonnén

Suste Bonnén er fotograf, kunstner og cand.mag. i musik. Hun har udgivet en lægge række foto- og portrætbøger og haft udstillinger landet over.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside. 

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Elskede huse – de bevarer Danmark (sammen med Louise Svanholm)

De bevarer Danmark – kærlighed til fredede huse

Ole Borch _sort -hvid

Ole Borch

Advokat Ole Borch er partner i Bech-Bruun Advokatfirma og har over 30 års erfaring som medlem af en lang række bestyrelser i små og mellemstore virksomheder. Derudover har han en tilsvarende lang erfaring med undervisning på universitetsniveau og i en række faglige fora.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Ny i bestyrelsen

Anette Borchorst _lille

Anette Borchorst

Anette Borchorst er professor i kønsforskning ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Før og efter stemmeretten (redaktør og bidragyder)

 

 

Nanett Borre

Nanett Borre er uddannet pædagog og motorikvejleder. Hun har en diplomuddannelse i idræt og har arbejdet som børnehaveklasselærer. Hun har desuden undervist på den pædagogiske assistentuddannelse.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Bevægelse og idræt – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) (sammen med Henning Emanuel Berg)

 

Helle Borup

Helle Borup er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet. Hun har i mange år undervist på Københavns Universitet, Copenhagen Business School (CBS), i CVU-regi og på diverse kurser. Hun er bl.a. med til at udvikle undervisningsmateriale til retorik i gymnasiet.

Læs mere om forfatteren på hendes egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Ud med sproget – grundbog i retorik for gymnasiet og hf

Hvad er meningen? – retorik i danskfaget

Som man råber i skoven - praktisk kommunikation fra idé til deadline (i samarbejde med Hanne Skov)

Reinout Bosch

Rheinout Bosch

Reinout Bosch er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han er bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København samt medstifter af Institut for Marxistisk Analyse.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Historisk materialisme

anne-bovbjerg1.jpg

Anne Bovbjerg

Anne Bovbjerg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og har desuden diverse videreuddannelser inden for bl.a. psykotraumatologi.

Anne har i sin mere end 20-årige karriere arbejdet med børn og børnefamilier, der har været præget af sygdom, sorg og kriser såvel som traumer. I de senere år er dette arbejde specielt relateret til arbejdet med flygtningebørn og deres familier.

Anne Bovbjerg har sammen med kolleger startet Psykotraumecentert i Dansk Røde Kors, der arbejder med behandling, metodeudvikling og forskning i samarbejde med Københavns Universitet inden for feltet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Frydlege. Leg som social inklusion og resiliens

Det traumatiserede barn – symptomer, konsekvenser og behandling
(i samarbejde med Espe Maria Kahler)

Martin Bredstrup _sort -hvid

Martin Bredstrup

Martin er uddannet psykolog og specialist i børneneuropsykologi.

Martin arbejdede i flere år i ADHD-ambulatoriet i Hillerød, men efter dets nedlæggelse har han arbejdet i et udviklingsprojekt Tværfagligt udgående team (TUT) i BUC Region Hovedstaden, hvor der arbejdes på at lette overgangen fra døgnindlæggelse og til udskrivelse til hjemmet.

Kontakt Martin på martin.bredstrup@gmail.com.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Mig og min ADHD – arbejdsbog (sammen med Lisbeth Elmgaard Jensen)

Mig og min ADHD – vejledning (sammen med Lisbeth Elmgaard Jensen)

Per Bregengaard -sort -hvid

Per Bregengaard

Per Bregengaard er cand.mag. i samfundsfag, historie og ulandspædagogik.

Han arbejder som gymnasielærer og har et langt forfatterskab bag sig.

Han er er medlem af Enhedslisten og er forhenværende borgmester for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

En fortælling om skabelsen, historien og skæbnen

Torben Bremann _sort -hvid

Torben Bremann

Torben Bremann driver til dagligt egen klinik med speciale i idrætsskader og problemer i bevægeapparatet. Han er endvidere leder i et trænings- og genoptræningscenter, hvor han arbejder med at træne, coache og vejlede klienter i forskellige træningsforløb.

Torben er bl.a. uddannet afspændingspædagog, specialist i anatomi og bevægelsesanalyse samt uddannet i traditionel kinesisk medicin. Han er forfatter til en lang række bøger.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Tai Chi, Qigong og standing meditation

Overfladeanatomi (sammen med Martin E. Matthiessen)

Henning Bro _sh

Henning Bro

Henning Bro er ph.d. og stadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Øresundsmetropolen – historien bag den interskandinaviske byregion

Den grønne metropol – natur- og rekreative områder i hovedstadsmetropen efter 1900 

Stig Broström sort-hvid_nyeste.jpeg

Stig Broström

Stig Broström er lektor ved Institut for Curriculumforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Han er oprindelig uddannet pædagog i 1969 og er siden blevet cand.pæd. og ph.d. i småbørnspædagogik. Han har skrevet om didaktiske og almene pædagogiske temaer, daginstitutions- og skolestartpædagogik.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Pædagogikkens ABC

Småbørnspædagogik 1960-2020


Dannelse Udvikling Erfaring Selvvirksomhed
(i samarbejde med Hans Vejleskov)

'Den didaktiske dimension' (i samarbejde med Mogens Hansen), et kapitel i Introduktion til pædagogik

Pædagogik - didaktik, læring og dannelse i daginstitution og skole (i samarbejde med Mogens Hansen)

Kirstine Brøndgaard _sort -hvid

Kirstine Brøndgaard

Kirstine Brøndgaard er folkeskolelærer og underviser i bl.a. engelsk i udskolingen.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Den lidt større engelskhjælper

 

Tine Brøndum

Tine Brøndum er ph.d. i uddannelsesvidenskab og specialkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Interkulturel didaktik (sammen med Morten Meisner og Peter Hobel)

Bjarne Busk _sort -hvid

Bjarne Busk

Bjarne Busk er psykoterapeut og proceskonsulent. 

Han underviser kommende psykoterapeuter hos KGI Education. Desuden arbejder han med supervision og vejledning af pædagoger og lærere, og han fungerer som konsulent på udviklingsprocesser for skoler, institutioner og ledelsesteams.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Gestalt. Vejen til øget Awareness (sammen med Jesper Peter Rasmussen

Pernille Hedegaard Bøgh _lille _sh

Pernille Hedegaard Bøgh

Pernille Hedegaard Bøgh er uddannet skuespiller, dramalærer og voksen­underviser. Hun har desuden en diplom­uddannelse i pædagogisk psykologi.

Hun driver firmaet Link I/S med Ditte Gøricke Jensen.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside. 

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Tryk på kontakten (sammen med Ditte Gøricke Jensen)

God Klassekultur
(sammen med Ditte Gøricke Jensen)

 

Vil du i kontakt med en forfatter?

Vi formidler gerne kontakt til en af vores forfattere. Skriv eller ring til marketingmedarbejder Pernille Bjerrum på pernille@frydenlund.dk eller 3318 8138.

 Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik