NYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

Find forfatteren

Pernille Garde Abildgaard  |  Ulla Abildtrup  |  Marianne Abrahamsen  |  Ophelia Achton  |  Ellen Agerskov  |  Anne Agerbo  |  Lise Ahlmann  |  Ea Suzanne Akasha  |  Charlotte Albrechtsen  |  Svend Albrechtsen  |  Rasmus Alenkær  |  Finn Amby  |  Janni Ammitzbøll  |  Camille Aulkær Andersen  | Hanne Leth Andersen  |  Hanne Møller Andersen  |  Kirstine Andersen  |  Lars Andersen  |  Line Palle Andersen  |  Lona Bjerre Andersen  |  Marianne Boje Andersen  |  Morten Lander Andersen  |  Nanna Rinaldo Andersen  |  Nina Vinther Andersen  |  Uffe Andersen  |  Anna K. Andreasen  |  Jakob Andresen  |  Simon Kratholm Ankjærgaard  |  Rasmus Augustesen  |  Majbritt Augustinus  |  Rasmus Axelsen

 

Pernille Garde Abildgaard _sh _lille

Pernille Garde Abildgaard

Pernille Garde Abildgaard kender mange organisationer, virksomheder og arbejdsfunktioner inde­fra. Hun har været ansat som ekspedient, pædagogmedhjælper, køkkenassistent, produktionsassistent, cafémedarbejder, produktionssekretær, researcher, tv-­jour­na­list, PR-medarbejder, kommunikations­konsulent, projektleder, pressechef, råd­giver, souschef og kommunikationschef.

Hun har desuden siddet i flere bestyrelser og er i dag selvstændig kommunikationsrådgiver og freelance pressechef i PGA Kommunikation.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Brænd hamsterhjulet

The secret of the four day week


Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige


Fokus giver frihed

Ulla Abildtrup _sort -hvid

Ulla Abildtrup

Ulla Abildtrup er journalist og mor til to glade badmintonbørn.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Vi går til badminton

Marianne Abrahamsen_sort-hvid.jpg

Marianne Abrahamsen

Marianne Abrahamsen er oldebarn af Laurits og Ursule Tuxen og er cand.mag. i fransk og spansk. Hun har været gymnasielærer og gymnasierektor og har skrevet ph.d. om gymnasieledelse.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Tuxens breve 

 

Ophelia Achton

Ophelia Achton er biolog, lektor i naturfag og master i naturfagsdidaktik.

Hun har mange års erfaring med børns naturoplevelser, både som daglig leder af en naturskolen og besøgslandbruget Mariendals Grønne Værksted (ved Aarhus) samt som designer af naturlegepladser.

Hun har tidligere undervist på den pædagogiske assistentuddannelse og er i dag underviser på Pædagoguddannelsen Viborg.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Børn og natur – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Flemming Larsen Og Ellen Agerskov _sort -hvid

Ellen Agerskov

Ellen Agerskov er passioneret Italienselsker.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Rom – i Vilhelm Bergsøes fodspor fra Piazza del Popolo (sammen med Flemming Larsen)

Anne Agerbo _sort -hvid

Anne Agerbo

Anne Agerbo er privat­praktiserende psykolog.

Hun ejer firmaet Act in Life og videns­fællesskabet traumeviden.dk.

Hun har en omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og terapi og arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness, storytelling og narrative elementer.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Fra offer til overlever – ACT med traumer

liseAhlmann_sorthvid.jpg

Lise Ahlmann

Lise Ahlmann er fysioterapeut, bevægelsespædagog og mag.art. i psykologi.

Hun har undervist på seminarier og arbejdet freelance med udviklingsprojekter og efteruddannelseskurser for vuggestue- og børnehavepersonale.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Indlært hjælpeløshed

Leg og bevægelse

Måltider i vuggestuen (udsolgt)

Ea Suzanne Akasha _2013_Fotograf Thomas Bertelsen _sort -hvid

Ea Suzanne Akasha

Ea Suzanne Akasha er psykomototrisk terapeut og tidligere formand for Danske Afspændingspædagoger (DAP).

Hun underviser i træning og afspænding og har skrevet flere bøger om krop, bevægelse og afspænding.

I dag arbejder hun desuden som psykosocial delegat for Røde Kors.
 

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Bækkenbund i topform

Powerwalk. Hurtigt godt i gang

Charlotte Albrechtsen _sort -hvid

Charlotte Albrechtsen

Charlotte Albrechtsen er ph.d. i virksomhedskommunikation og cand.mag. i litteraturhistorie og antropologi.

Hun har mange års erfaring med at designe og gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser. 

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Spørgeskemaer der virker (sammen med Ida C.R. Jacobsen)

 

Svend Albrechtsen _til Web 

Svend Albrechtsen

Svend Albrechtsen er pensioneret søofficer.
Efter afslutning på sin militære karriere har han brugt sin viden og erfaring som både pilot, skibsfører og sejlsportsmand på at udbrede kendskabet til forholdene på havet.

Det har indtil videre resulteret i en lang række udgivelser og en omfattende foredragsvirksomhed.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Til den yderste grænse. Sejlads på oceanerne i 1000 år 

Rasmus Alenkær_nyt maj 2013 sort-hvid.jpg

Rasmus Alenkær

Rasmus Alenkær er autoriseret psykolog, cand.pæd.psych. og ph.d. Han arbejder som selvstændig konsulent og foredragsholder på forvaltninger, skoler og institutioner m.m. i hele landet.

Rasmus er tidligere folkeskolelærer og har været ansat som psykolog i PPR en længere årrække.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Narrativ Team-refleksion

Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv

Den inkluderende skole i praksis

Den inkluderende skole – en grundbog

Den gode slåskamp

Finn Amby _sort -hvid

Finn Amby

Finn Amby er cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1988, og ph.d. fra Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, 2014.

Han har været chefkonsulent i konsulentfirmaet Ankerhus A/S, hvor han 2011-2014 gennemførte sit erhvervs-ph.d.-projekt.

Finn er i dag ansat som adjunkt ved socialrådgiveruddannelsen på VIA University College.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Målgruppen der forsvandt

Janni Ammitzbøll_sort-hvid.jpg

Janni Ammitzbøll

Janni Ammitzbøll er jordemoder og psykoterapeut (MFP). Hertil har hun en etårig supervisoruddannelse.

Hun arbejder som jordemoder på Viborg Regionshospital, bl.a. med konsultation for sårbare gravide og gravide med tidlige fødselstraumer. Ved siden af dette arbejde har Janni Ammitzbøll egen praksis som psykoterapeut.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Fødselsdepression – der er hjælp at få!

 

Camille Aulkær Andersen_sort-hvid.jpg

Camille Aulkær Andersen

Camille Aulkær Andersen er uddannet cand.scient.soc. i Public Relations. Hun arbejder som Senior Kommunikationsrådgiver og skriver bøger og artikler til aviser og magasiner i fritiden.

Hun blev som 12-årig optaget i Danmarks Radios Børnekor, forskolen til Danmarks Radios Pigekor, og avancerede året efter til pigekoret. Her sang hun de efterfølgende ni år.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Pigestemmer

Land i sigte

Hanne Leth Andersen _sort -hvid

Hanne Leth Andersen

Hanne Leth Andersener professor i sprogdidaktik og rektor på RUC.

Hun er ph.d. i fransk fra Københavns Universitet 1997 og har undervist i fransk sprog, kultur og litteratur siden 1986.

Inden for sprogforskning og sprogdidaktik har hun fokus på mundtlighed og skriftlighed, læring og progression samt sprog på tværs af fagene. Hun har skrevet flere bøger.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Til dannelse eller nytte? (sammen med Jens Christian Jacobsen)

Fagdidaktik i sprogfag
 

 

Hanne Møller Andersen

Hanne Møller Andersen er lektor, ph.d. i natur­fagsdidaktik og ansat ved Aalborg Katedralskole.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Fagdidaktik i naturfag (i samarbejde med Lars Brian Krogh)

KirstineAndersen_sh.tif

Kirstine Andersen

Kirstine Andersen er cand. phil., forfatter, foredragsholder og konsulent. Hun er stifter og ejer af Kompashuset, et konsulentfirma, der arbejder med ledelse, kommunikation, kultur og design af dialogprocesser.

Hun er cand.phil. i samfundsfag og forvaltning fra Københavns Universitet og har videreuddannet sig inden for systemisk teori og metode samt i situationsbestemt ledelse og selvledelse.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Kierkegaard og ledelse

Dagen godt begyndt – med Kierkegaard (udsolgt)

lars Andersen_sh.jpg

Lars Andersen

Lars Andersen er engageret rollespiller med både en teknisk og en pædagogisk baggrund. Han har mange års erfaring med det pædagogiske arbejde, med rollespil og med gør det selv-rekvisitter. Desuden er han aktiv foredragsholder og kunstmaler.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Rollespilsværkstedet

Rollespil for børn og voksne (fysisk bog udsolgt, findes som e-bog) (sammen med Claus Raasted)

Line Palle Andersen

Line Palle Andersen

Line Palle Andersen er mag.art. Hun er ansat som lektor på Professionshøjskolen Metropol.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Fra studie til arbejdsliv (sammen med Helle Bach Riis)

 

Lona Bjerre Andersen Sort -hvid

Lona Bjerre Andersen

Lona Bjerre Andersen er psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi og supervisor. Hun er desuden indehaver af Neuropsykologisk Praksis Aarhus.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Berørt af Huntingtons Sygdom

Marianne Boje Andersen_sort-hvid.jpg 

Marianne Boje Andersen

Marianne Boje Andersen er cand.psych., selvstændig erhvervspsykolog og coach med eget firma.

Marianne har de seneste 20 år arbejdet med
udvikling af ledere og medarbejdere som ledelses- og udviklingskonsulent, som underviser, projektleder og vejleder/coach med erhvervspsykologi som speciale. Hun
er forfatter til flere bøger om trivsel, stress og udvikling i arbejdslivet.

Hun holder foredrag, laver kurser og udviklingsforløb for både ledere og
medarbejdere.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Manual til et bedre arbejdsliv

Stresshåndtering på arbejdspladsen

Morten Lander Andersen _lille I Sort -hvid _foto Lars Gundersen

Foto: Lars Gundersen

Morten Lander Andersen

Morten Lander Andersen (født 1972) er cand.mag. i historie og religion.

Han arbejder med formidling af historiske emner i København med byvandringer, foredrag og artikler, bl.a. gennem eget firma. Morten er redaktør af tidsskriftet 2100 Ø.

Læs mere på forfatterens egen hjemmeside. 

Har udgivet følgende på Frydenlund:

På tur i Tordenskiolds København

22 ture i København som du skal på

På tur i reformationens København

Nanna Rinaldo Andersen _sort -hvid

Nanna Rinaldo Andersen

Nanna Rinaldo Andersen er cand.mag. i historie. Hun arbejder som fuldmægtig ved Københavns Universitet.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

22 ture i København som du skal på

Nina Vinther Andersen_lille_sort-hvid.jpg

Nina Vinther Andersen

Nina Vinther Andersen er uddannet journalist (DJH), cand.scient.pol. samt trænet i public speaking og storytelling i USA. Gennem flere år arbejdede hun som journalist, hvor hun blandt andet producerede radio- og tv-dokumentarprogrammer.

Hun er stifter af konsulentvirksomheden Moving Copenhagen. Som kommunikationsrådgiver og underviser har hun lært hundredvis af ledere og medarbejdere effektiv fortælleteknik.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Kunsten at tale så alle lytter 

Uffe Andersen _sort -hvid

Uffe Andersen

Uffe Andersen (født 1969) er cand.mag. i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Han har haft en livslang interesseret for Østeuropa, hvor han har rejst siden 1990. Han har tidligere lavet programmer og reportager for P1. Siden 2004 har han været bosat i Smederevo, Serbien.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

På studietur til Sarajevo

Anna K Andreasen_sort-hvid.jpg

Anna K. Andreasen

Anna K. Andreasen er tidligere underviser ved University College Syd. Hun er uddannet folkeskolelærer, kunsthåndværker og er cand.pæd.psyk. Hun er i dag pensioneret.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Tegne-samtale-metoden

 

 

Jakob Andresen

Jakob Andresen er journalist ved DR Nyheder.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Politiets biler (sammen med Erik Kristoffersen)

Simon Kratholm Ankjærgaard _sort -hvid

Simon Kratholm Ankjærgaard

Simon Kratholm Ankjærgaard er journalist og partner i kommunikationsbureauet Quote Kommunikation.

Han underviser i journalistik på Johan Borups Højskole og har skrevet flere bøger.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

111 steder for børn i København som du skal se (sammen med Vibe Skytte og Tina Røssel)

Mit liv i sort – Peter Mikkelsens kampe

Rasmus Augustesen

Rasmus Augustesen er gymnasielærer og underviser i historie og religion. Han har bl.a. arbejdet på Midtgrønlands Gymnasiale Skole i Nuuk, men er pt. ansat ved CPH West.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Det moderne Grønland (sammen med Krister Hansen)  

Majbritt Augustinus _web

Majbritt Augustinus

Majbritt Augustinus er cand.merc., journalist og mor til fire.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Tavse børn – om selektiv mutisme

Rasmus Axelsen_sort-hvid.jpg 

Rasmus Axelsen

Rasmus Axelsen underviser på Zealand Business College i Vordingborg i fagene matematik og filosofi.

Han har undervist på hhx i 15 år, har været medlem af opgavekommissionen for hhx og har gennem en årrække været næstformand i HMF (Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening)
.

Har udgivet følgende på Frydenlund:

Matema10k. Matematik for hhx C+B-niveau (sammen med Ole Dalsgaard)

Matema10k. Matematik for hhx B-niveau
(sammen med Ole Dalsgaard)

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau

  

Vil du i kontakt med en forfatter?

Vi formidler gerne kontakt til en af vores forfattere. Skriv eller ring til marketingmedarbejder Pernille Bjerrum på pernille@frydenlund.dk eller 3318 8138.

 

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik