FRYDENLUND.DK / ACADEMIC / VELFÆRD, PROFESSIONER OG HVERDAGSLIV UNDER FORANDRINGNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Velfærd, professioner og hverdagsliv under forandring

ISSN 2246-3623 

Redaktion

Lektor Annegrethe Ahrenkiel, RUC
Lektor Steen Baagøe Nielsen, RUC
Søs Bayer, Det frie Gymnasium
Lektor Jens Erik Kristensen, AU

Om serien

Velfærd, professioner og hverdagsliv under forandring præsenterer ny forskning, der kritisk belyser det omfattende opbrud inden for alle vores velfærdsinstitutioner. Serien retter blikket mod betydningen af denne igangværende udvikling for såvel brugere/borgere/klienters daglige liv som for de professionelles hverdags- og arbejdsliv.

Her er kritiske undersøgelser af, hvordan de dominerende markedslogikker påvirker praksis, samtidig med at serien undersøger forsøg og begyndelser til velfærdsfornyelser 'fra neden'. Der vil ofte blive taget udgangspunkt i den hverdag og de relationer, som hhv. bruger/borgere og velfærdsarbejdere udfolder sig inden for. En særlig interesse retter sig her mod opbrud og fornyelser i professionsarbejdets praksis, blandt andet gennem at tematisere erfaringer og eksperimenter med nye former for borgerdeltagelse og -inddragelse inden for og på tværs af specialiserede faggrupper og sektorer.

Serien understøtter en vidensbasering af velfærdsarbejdet på en måde, der medtænker de primære aktørers videnstraditioner og veje til udvikling, snarere end at tilstræbe en entydig evindensbasering og standardiserede 'vidensløsninger'.

Professionalisering og institutioner vil blive analyseret i deres modsigelsesfulde udviklingsformer, bl.a. med vægt på vidensspørgsmål, herunder på relationerne mellem livshistorie, uddannelse og praksiserfaringer. En særlig interesse er her at diskutere mulighederne i de professionelles aktive bidrag til videns- og praksisudvikling, som kan skabe nye og innovative veje til at imødekomme brugernes behov. Serien rummer både konkrete institutions- og professionsrelaterede analyser og tekster af teoretisk, metodisk og metodologisk karakter. 

Peer review

Serien fagfællebedømmes efter kriterierne i fagfællebedømmelseskriterierne.

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik