FRYDENLUND.DK / ACADEMICNYHEDSBREV
Din e-mail

Tilmeld mig følgende nyhedsbreve:


Frameld nyhedsbreve

EU’s Persondataforordning:
I henhold til EU’s persondataforordning accepterer jeg hermed ved tilmelding til nyhedsbreve fra Frydenlund A/S, at Frydenlund A/S gennem udbyderen Ubivox Danmark ApS må sende mig nyhedsbreve på min e-mailadresse, indtil jeg selv framelder mig ordningen. Herefter bliver min e-mailadresse slettet. Jeg har mulighed for at klage til Datatilsynet. Dataansvarlig: Vibe Skytte.

AKTUELT TEMA
Aktuel tema billede

Gå til:

Arbejdsmarkedet

Køn, samfund og politik

Menneskelig udvikling, deltagelse og social forandring

Sundhed, samfund og kultur

Uddannelse og læring

Velfærd, professioner og hverdagsliv under forandring

Velfærdsstat og velfærdssamfund

Vælgere, holdningsdannelse og politik

Ældre og samfund

Retningslinjer for referees

Udgivelser på Frydenlund Academic

Fagfællebedømmelse

Frydenlund Academic er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som pointgivende forlag i den bibliometriske forskningsindikator (læs mere om den her). Alle relevante udgivelser fagfællebedømmes.

Frydenlund Academic udgiver videnskabelige bøger fra nogle af landets førende forskere, især inden for områderne psykologi, pædagogik, social- og sundhedsområdet, arbejdsmarkedet, sociologi og politologi.

Udgivelser på Frydenlund Academic kan udkomme i en af nedenstående bogserier – hver med selvstændig redaktion. P.t. har vi følgende serier:

 • Arbejdsmarkedet
 • Køn, samfund og politik
 • Menneskelig udvikling, deltagelse og social forandring
 • Sundhed, samfund og kultur
 • Uddannelse og læring
 • Velfærd, professioner og hverdagsliv under forandring
 • Velfærdsstat og velfærdssamfund
 • Vælgere, holdningsdannelse og politik
 • Ældre og samfund.

Nye serier vil blive etableret efterhånden, som nye udgivelsesbehov opstår, og der er konkrete bogprojekter på beding. Det er dog ikke et krav, at en academic-titel indgår i en af ovenstående serier.

Her på siden finder du retningslinjer for, hvordan du kan indsende et forslag eller et manuskript til Frydenlund Academic.

Har du spørgsmål, eller vil du blot diskutere din idé, før du sender den ind som forslag, er du velkommen til at ringe på tlf.nr. 3393 2212 eller sende en mail til post@frydenlund.dk

Retningslinjer for akademiske bøger

Dit forslag/manuskript skal indeholde:

DOWNLOAD SKEMA HER.

1. Generelle oplysninger

 • Dato
 • Kontaktperson (inkl. telefonnummer og e-mailadresse)
 • Titel (dit forslag til titel og evt. undertitel)
 • Forfatter/redaktører (inkl. nationalitet)
 • Andre bidragydere (inkl. nationalitet)
 • Projektets fagområde
 • Forslag til Academic-serie, publikationen skal indgå i
 • Anslået sidetal
 • Indeholder publikationen grafer, tabeller, figurer eller andre illustrationer? I så fald ca. hvor mange?
 • Bliver dele af publikationen også udgivet som tidsskriftsartikler? I så fald hvilke dele og i hvilke tidsskrifter?
 • Tidshorisont (Er det vigtigt, at projektet bliver udgivet til en specifik dato (i forbindelse med semesterstart, en konference eller lign.?)

2. Baggrundsinformation om projektet

 • Er der tale om resultatet af et større forskningsprojekt i tilknytning til en forskningsinstitution?
 • Hvorledes var forskningen organiseret og finansieret?
 • Påtænker du at udgive flere bøger om emnet?

3. Synopsis eller manuskript

 • Medsend en synopsis (5-12 sider), der redegør for formål, indhold og originalitet. Desuden skal fremsendes en disposition/indholdsfortegnelse og en beskrivelse af de enkelte kapitler. Ligger manuskriptet eller dele af det klart, så medsend gerne det.

4. Hensigten med udgivelsen

 • Hvad er jeres sigte og formål er med publikationen? (Hvordan er den relevant/hvorfor er der brug for projektet – emnemæssigt, politisk, akademisk og/eller undervisningsmæssigt?) 
 • Hvordan er den eksisterende forskning på området, og hvordan lægger dit/jeres projekt sig op ad/imod den eksisterende forskning og hvorfor?
 • Hvad adskiller dit/jeres projekt fra den eksisterende forskning? (Hvorfor fortjener det udgivelse?)
 • Hvad udelader du/I i jeres projekt og hvorfor?

5. Målgruppe

 • Hvem er målgruppen?

6. Øvrig konkurrence

 • Medsend en liste over bøger, der omhandler samme emne/område som dit projekt. Nævn både forfattere, titel, forlag, udgivelsesår og pris.

7. Fagfællebedømmelse

 • Frydenlund Academic vil udpege mindst en anonym referee (faglig ekspert), der vil forestå refereeing af projektet og manuskriptet.
  Tilbagemeldingerne fra referees vil afgøre, om vi vil udgive manuskriptet. Desuden vil den skriftlige bedømmelse fra referees være retningsanvisende for hvilke nødvendige revisioner, der skal foretages i manuskriptet, før publicering kan komme på tale.
  Når du/I har foretaget eventuelle nødvendige korrektioner og revisioner, vil disse blive kontrolleret i anden referee-runde. I anden referee-runde kan der evt. blive tale om, at nye referees udpeges. 

DOWNLOAD SKEMA HER. 

Indsend manuskriptet

Du kan sende dit forslag/manuskript både pr. mail:

post@frydenlund.dk

eller med fodpost til:

Frydenlund Academic
Alhambravej
1826 Frederiksberg C

Læs også vores tekniske retningslinjer for indsendelse af manuskripter.

Du skal logge ind før du kan tilmelde dig bogklubben.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan gennemføre købet.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

Du skal logge ind før du kan afgive en vurdering for varen.

Er du tidligere kunde eller medlem af Frydenlunds Bogklub, så log dig ind øverst til højre på siden.
Er det første gang, du køber på frydenlund.dk, så klik på 'Ny kunde' - også øverst til højre på siden.

vis bogforside
Cookies politik